Adviseur Hoge Raad stelt Airbnb in het ongelijk

De Advocaat Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft voor consumenten een positief advies uitgebracht inzake Airbnb. De A-G stelt dat het platform als bemiddelaar moet worden aangemerkt. Als de Hoge Raad dit advies overneemt, moet Airbnb te veel betaalde servicekosten terugbetalen aan ongeveer 1 miljoen consumenten.

Dubbele kosten

Bemiddelaars mogen volgens de wet geen kosten bij zowel de huurder als de verhuurder in rekening brengen. Doen ze dat wel, dan moeten ze de door de huurder betaalde kosten terugbetalen.

Gemiddeld gaat het om een bedrag van €250 per gedupeerde consument. Het advies is in lijn met een eerdere uitspraak van de Hoge Raad in een zaak tegen Booking.com.

Brief sturen

Om voor vergoeding van servicekosten in aanmerking te komen moeten consumenten een zogenaamde vernietigingsbrief aan Airbnb in Ierland sturen. Als deze brief niet is verstuurd dan verjaren vorderingen volgens de A-G na 3 jaar, gerekend vanaf het moment van reservering.

Consumenten die zich hebben aangemeld bij de Airbnb-claim van de Consumentenbond, kunnen zo’n brief geautomatiseerd aanmaken en versturen. Dat kan eenvoudig via een online module op de website Claimservice.

Inmiddels hebben zich al 41.000 consumenten zich aangemeld voor de Airbnb-claim. Deelname is op basis van no cure no pay.

Oneerlijke handelspraktijken

In de rechtszaak was door de Consumentenbond ook gesteld dat Airbnb zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Daarin gaat de A-G niet mee.

Klik hier en meld je aan voor de Airbnb claim.

Doe gratis mee

Woning gehuurd via Airbnb? Vraag je servicekosten terug. Meld je gratis aan.