Airbnb-claim

Airbnb rekent kosten aan huurder en verhuurder. Mag dat wel?

Airbnb heeft jarenlang servicekosten berekend aan huurders én verhuurders. Volgens de wet mag dit niet, maar de Hoge Raad bepaalde dat deze wettelijke regeling niet geldt voor Airbnb. Wij onderzoeken of consumenten toch nog hun betaalde servicekosten terug kunnen krijgen. 

Wat is er aan de hand

Airbnb brengt zowel kosten bij de huurder als de verhuurder in rekening. De rechtbank Amsterdam vond in maart 2020 dat dit niet mag. Het gevolg was dat Airbnb de zogenaamde servicekosten aan de consument moest terugbetalen.

Ruim een jaar later draaide de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, die uitspraak terug. Volgens de Hoge Raad geldt het wetsartikel waarmee consumenten worden beschermd tegen dubbele en dus te hoge kosten niet voor korte vakantie(ver)huur via Airbnb. Hiermee lijkt de mogelijkheid om compensatie te krijgen van de baan. Wij vinden deze uitkomst teleurstellend. 

Wat gaan we doen
Op dit moment onderzoeken we of Airbnb op andere gronden kan worden aangesproken om een deel van de kosten terug te betalen. Daarvoor worden adviezen ingewonnen en overwegen we om een aantal proefprocedures te starten.

Doe mee met de Airbnb-Claim

Goed om te weten

Je kunt je hier gratis aanmelden voor de Airbnb-claim. 

  • Deelname is op basis van ‘no cure, no pay‘. 
  • Het vergoedingspercentage is maximaal 25% inclusief btw van het voor jouw behaalde resultaat. Als er geen resultaat wordt behaald, dan hoef je niets te betalen.
  • Nadat je je hebt aangemeld, doorloop je de stappen in je digitale dossier.
  • Met onze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. Je ontvangt de nieuwsbrief vier tot zes keer per jaar.

Airbnb heeft jarenlang onterecht servicekosten berekend aan huurders van accommodaties.

Wij onderzoeken of consumenten toch nog hun te veel betaalde servicekosten terug kunnen krijgen.

Heb jij de afgelopen jaren gehuurd via Airbnb? Meld je dan aan en vraag je betaalde servicekosten terug.

Tijdlijn

31 oktober 2023
Vervolg Airbnb-claim
De rechtbank Amsterdam oordeelde in maart 2020 dat Airbnb geen kosten bij zowel de huurder als de verhuurder in rekening mag brengen. Ruim een jaar later draaide de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, die uitspraak terug. Wij vinden deze uitkomst teleurstellend.

Op dit moment onderzoeken we of Airbnb op andere gronden kan worden aangesproken om een deel van de kosten terug te betalen. Daarvoor worden adviezen ingewonnen en overwegen we om een aantal proefprocedures te starten.
31 oktober 2023
19 november 2021
Hoge Raad doet ongunstige uitspraak
Airbnb mag bemiddelingskosten in rekening brengen aan consumenten die een vakantieaccommodatie boeken bij het bedrijf. Dat heeft de Hoge Raad gesteld in antwoorden op prejudiciële vragen over het onderwerp. Een onverwachte en teleurstellende wending in deze zaak, vindt de Consumentenbond, die de antwoorden van de Hoge Raad gaat bestuderen.
19 november 2021
12 oktober 2021
Dagvaarding tegen Airbnb
Stichting Aequitas Belangenbehartiging heeft een dagvaarding tegen Airbnb uitgebracht. Deze is opgenomen in het openbaar register voor collectieve acties. Stichting Aequitas behartigt zo de belangen van consumenten in dit dossier. Dat geldt ook specifiek voor de belangen van de deelnemers die zich eerder bij de Consumentenbond hebben aangemeld.
12 oktober 2021
16 juli 2021
Positief advies aan Hoge Raad
Goed nieuws! De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad komt tot de conclusie dat Airbnb als bemiddelaar moet worden aangemerkt. Als de Hoge Raad dit advies overneemt, moet Airbnb te veel betaalde servicekosten terugbetalen aan circa 1 miljoen klanten.
16 juli 2021
7 juni 2021
40.000 deelnemers
Ruim 40.000 Airbnb-klanten hebben zich inmiddels bij ons aangemeld om hun onterecht betaalde servicekosten terug te vragen. Gemiddeld gaat het om een bedrag van €250. Voorkom net als 40.000 anderen verjaring en meld je gratis aan.
7 juni 2021
13 april 2021
Uitspraak over Booking.com gunstig voor klanten
De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 9 april 2021 bepaald dat boekingsplatforms zoals Booking.com moet worden aangemerkt als bemiddelaar.

Deze uitspraak is heel gunstig voor gedupeerden van Airbnb. De kans is groot dat Airbnb onterecht geïncasseerde servicekosten moet terugbetalen. Bemiddelaars mogen volgens de wet geen kosten bij zowel de huurder als verhuurder in rekening brengen. Doen ze dat wel, dan moeten de door de huurder betaalde kosten terugbetalen. Gemiddeld gaat het om een bedrag van €250.

Over de zaak van Airbnb doet de Hoge Raad later dit jaar. Wij zien dit met vertrouwen tegemoet.
13 april 2021
1 februari 2021
Vragen aan Hoge Raad over servicekosten
De rechtbank Rotterdam heeft in januari bepaald welke vragen aan de Hoge Raad worden voorgelegd. Met de antwoorden kan de rechtbank bepalen of Airbnb servicekosten aan haar klanten moet terugbetalen.

Op aandringen van de Consumentenbond zijn extra vragen meegenomen. Onder andere over oneerlijke bedingen en oneerlijke handelspraktijken. Gewoon duurt de beantwoording van dit soort vragen ongeveer een half jaar.
1 februari 2021
20 november 2020
Opsteker voor Airbnb-klanten
Het recente advies van de Advocaat-Generaal (A-G) aan de Hoge Raad om Booking.com aan te merken als bemiddelaar, is ook een flinke opsteker voor Airbnb-klanten. Als de Hoge Raad dit advies overneemt, wordt de kans dat Airbnb te veel betaalde servicekosten moet terugbetalen aan ongeveer 1 miljoen consumenten aanzienlijk groter.
20 november 2020
20 november 2020
31.000 deelnemers
Ruim 31.000 mensen hebben zich inmiddels bij onze actie aangesloten, omdat ze hun servicekosten terug willen Airbnb.
20 november 2020
15 september 2020
Opmerkelijke actie van Airbnb
Airbnb heeft gereageerd op de claim die wij namens duizenden consumenten voeren. In een dagvaarding laat Airbnb weten graag het standpunt van een hogere rechter te horen met betrekking tot de servicekosten. De belangrijkste eis in die procedure is dat de Hoge Raad - ons hoogste rechtscollege - zich zo spoedig mogelijk over de zaak uitspreekt.

Ons maakt het eigenlijk niet uit wie de zaak start, hoewel het opmerkelijk is dat Airbnb zelf in actie is gekomen. Maar in de kern vinden we dat niet verkeerd: wij willen ook duidelijkheid. Wij zetten onze strijd om de onterecht betaalde servicekosten terug te eisen in elk geval onverminderd voort.
15 september 2020
3 juli 2020
Ruim 19.000 deelnemers
Inmiddels hebben ruim 19.000 gedupeerden zich bij ons aangesloten om servicekosten van Airbnb terug te vragen. Het te claimen bedrag ligt gemiddeld op zo'n €250 per deelnemer.
3 juli 2020
2 juni 2020
6000 aanmeldingen Airbnb-zaak
Ruim 6000 mensen registreerden zich afgelopen week omdat ze hun servicekosten van Airbnb terug willen.
2 juni 2020
7 mei 2020
Airbnb moet over de brug komen!
De Consumentenbond bindt de strijd aan met Airbnb over het onterecht innen van servicekosten. Airbnb moet zijn voorwaarden op dit punt per direct verbeteren. Daarnaast moet het verhuurplatform onterecht geïnde servicekosten over de afgelopen jaren terugbetalen aan gedupeerde consumenten.
7 mei 2020
22 april 2020
Airbnb houdt vast aan dubbele boekingskosten
In een reactie op onze oproep laat Airbnb weten dat het niet van plan is om het dubbelop innen van boekingskosten te staken. Wij zetten de actie om onterechte boekingskosten terug te eisen daarom voort.
22 april 2020
25 maart 2020
Brief aan Airbnb
Wij hebben Airbnb per brief opgeroepen om het dubbel in rekening te brengen van boekingskosten per direct te staken. Daarnaast moet Airbnb de jarenlang onterecht betaalde boekingskosten terugstorten.
25 maart 2020
9 maart 2020
Uitspraak rechtbank: Airbnb rekent onterechte bemiddelingskosten
De rechtbank Amsterdam oordeelt dat website Airbnb in strijd met de wet handelt door bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen.
9 maart 2020
Toon volledige tijdlijn

Veelgestelde vragen

Airbnb brengt ten onrechte servicekosten in rekening aan zowel verhuurders als huurders van woningen. Daarmee handelt het verhuurplatform in strijd met de wet, zo oordeelde de rechtbank in Amsterdam op 9 maart 2020.

In de wet is geregeld dat een bemiddelaar niet aan zowel de huurder als ook aan de verhuurder een vergoeding mag vragen. Gebeurt dat toch, dan wordt de huurder wettelijk beschermd op grond van artikel 7:417 lid 4 BW. Uit deze uitspraak blijkt dat huurders recht hebben op terugbetaling van de servicekosten inclusief wettelijke rente.

Je kunt in ieder geval meedoen met alle reizen die je de afgelopen 3 jaar hebt geboekt. Het is dan wel noodzakelijk dat je via ons een vernietigingsbrief aan Airbnb stuurt, die maak je heel makkelijk online tijdens het aanmelden. Er geldt namelijk in dat geval een wettelijke verjaringstermijn van 3 jaar.

De kans is groot dat ook eerdere reizen voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de algemene verjaringstermijn. In dat geval kun je meedoen met alle reizen afgesloten na 25 maart 2015. Wij hebben namelijk voor alle deelnemers aan onze Airbnb-claim vanaf die datum de verjaring collectief gestuit. Wij raden je daarom aan om mee te doen met al je reizen die zijn geboekt vanaf 25 maart 2015.

Ja, dat kan. Is jouw boeking geannuleerd, maar heb je de servicekosten niet teruggekregen? Ook dan heb je onterecht servicekosten betaald en heb je recht op terugbetaling.

Nee, de verhuurder kan niet meedoen met de Airbnb-claim. Alleen de huurder kan meedoen, omdat die door de wet wordt beschermd wanneer Airbnb aan beide partijen servicekosten vraagt (artikel 7:417 lid 4 BW).

De servicekosten variëren, maar bedragen ongeveer 15% van de huursom (incl. de schoonmaakkosten). De gemiddelde schade per huurder bedraagt € 260,-.

De rechtbank Amsterdam oordeelde in maart 2020 dat het in rekening brengen van kosten bij zowel de huurder als de verhuurder niet mag. Het gevolg was dat Airbnb de zogenaamde servicekosten aan de consument moest terugbetalen. Ruim een jaar later draaide de Hoge Raad die uitspraak terug.

Op dit moment onderzoeken we of Airbnb op andere gronden kan worden aangesproken om een deel van de kosten terug te betalen. Daarvoor worden adviezen ingewonnen en overwegen we om een aantal proefprocedures te starten.

Ja, want Airbnb heeft haar algemene voorwaarden nog niet aangepast. Daarom ligt onze hoogste prioriteit bij het aanpassen van het huidige beleid van Airbnb.

Alle facturen van Airbnb kun je terugvinden in je account, zowel via de website als ook via de app. Log in bij Airbnb, klik daarna op ‘reizen’, klik op eerder gemaakte reserveringen, klik op ‘details weergeven’ en klik tenslotte op ‘factuur ophalen’. Als je de facturen niet ziet, ga dan na of het mogelijk hieraan ligt:

  • Heb je de reis via een ander verhuurplatform geboekt?
  • Heb je een tweede account bij Airbnb, met een ander e-mailadres, en daarmee de reis geboekt?
  • Is de reis door iemand anders in je reisgezelschap bij Airbnb geboekt?

TIP: We horen signalen van mensen die aangeven dat eerder zichtbare facturen verdwenen zijn. Door naar https://www.airbnb.nl/reservation/receipt?code= te gaan en daarachter je bevestigingscode te typen krijg je alsnog je factuur.
Uiteraard kun je ook in je mailbox je factuur (Airbnb noemt deze ontvangstbewijs voor reservering) terugvinden.

De servicekosten staan op de factuur van Airbnb, deze vind je terug in jouw account bij Airbnb. Log in op de website van Airbnb, klik daarna op ‘reizen’, klik op eerder gemaakte reserveringen, klik op ‘details weergeven’ en klik tenslotte op ‘factuur ophalen’. Download de factuur en sla het op.