Beeldbuisclaim

Beeldbuis-claim

Producenten maakten verboden prijsafspraken. Vraag geld terug!

Beeldbuisproducenten maakten tussen 1996 en 2006 verboden prijsafspraken. Duizenden consumenten betaalden hierdoor teveel voor hun televisie of monitor. En Philips is hoofdelijk aansprakelijk volgens de rechter. Samen met ConsumentenClaim eisen wij een eerlijke schadevergoeding. Sluit je aan bij onze actie en vraag je geld terug.

Wil je weten hoe het precies zit? Lees de veelgestelde vragen.

Wat is er mis

Tussen 1996 en 2006 was er een beeldbuizenkartel actief dat zich schuldig maakte aan verboden prijsafspraken. Beeldbuizen waren in die tijd belangrijk voor de productie van televisies en monitoren. Maar deze werden voor een te hoge prijs verkocht aan fabrikanten. Die berekenden de te hoge prijs weer door aan hun klanten. Hierdoor betaalden duizenden consumenten teveel voor hun kleurentelevisie of computerbeeldscherm.

Onze eisen

We willen bereiken dat  consumenten gecompenseerd worden voor de geleden schade. We proberen dit af te dwingen via de rechter, maar ook een schikking is wat ons betreft bespreekbaar.

Wat gaan we doen

Heb je tussen 1996 en 2006 een beeldbuistelevisie of computerbeeldscherm gekocht? Wij gaan voor jou het juridisch gevecht aan. We werken hiervoor samen met Consumentenclaim.

Vaststaat dat Philips hoofdelijk aansprakelijk is en onrechtmatig handelde. Wij proberen namens alle gedupeerden de schade te verhalen.

Meld je gratis aan en blijf op de hoogte

Meld je gratis aan. Hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie. 

Heb je al een account? Log dan hier in.

Goed om te weten

  • Het individueel indienen van een claim kan kostbaar en ingewikkeld zijn. Door je gratis bij ons aan te melden geef je deze zorg uit handen.
  • Wij houden jou via onze website en nieuwsbrieven op de hoogte van de voortgang.
  • Deelname is op basis van no cure no pay. Het vergoedingspercentage bedraagt 15% inclusief btw. Als er geen bedrag aan je wordt uitgekeerd dan hoef je niets te betalen.
  • Je moet kunnen aantonen dat jouw kleurentelevisie of computerbeeldscherm is gekocht in de periode dat het kartel bestond (1996-2006). Verzamel daarom alvast bewijsstukken voor jouw claim zoals een aankoop- en/of betalingsbewijs. Deze kun je toevoegen aan je persoonlijke dossier. 

Hoe werkt het?

Wij strijden tegen grote bedrijven die misbruik maken van hun macht. Als jij de dupe wordt van zo’n bedrijf, heb je recht op schadevergoeding. Maar, in je eentje maak je geen schijn van kans. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens hen het juridisch gevecht aan. Dat doen we samen met massaclaimspecialist ConsumentenClaim.

1. Meld je aan

Meld je gratis en vrijblijvend aan voor de claim. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Consumentenbond.

2. We stappen naar de rechter

We zijn in 2017 een collectieve rechtszaak gestart. De juridische weg is lang en niet zonder hobbels. Maar vaststaat dat Philips hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade en onrechtmatig handelde.

3. Schadevergoeding

We willen bereiken dat consumenten gecompenseerd worden voor de geleden schade.

Tijdlijn

29 februari 2024
Collectieve deel van de procedure loopt in hoger beroep
Door het gerechtshof Den Bosch wordt beoordeeld welke juridische onderdelen gebruikt kunnen worden voor collectieve beoordeling, die geldt voor alle consumenten die zich bij ons hebben aangemeld. In februari 2024 hebben wij onze argumenten neergelegd bij het Hof. De vragen die niet collectief kunnen worden behandeld, worden beoordeeld in individuele voorbeeldzaken. In deze voorbeeldzaken wordt binnenkort de mondelinge behandeling ingepland.
29 februari 2024
15 maart 2023
Start inhoudelijke behandeling
Onze procedure bestaat uit een collectieve vordering en uit 5 individuele zaken. De inhoudelijke behandeling van de individuele zaken start vandaag.
15 maart 2023
1 februari 2023
Tussenvonnis definitief
De rechter heeft bevestigd dat de Consumentenbond niet mag procederen namens alle gedupeerden. We gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak. De rechter oordeelde ook dat de collectieve procedure wordt afgesplitst van de individuele zaken. Lees hier de volledige uitspraak
1 februari 2023
25 oktober 2022
Opmerkelijk tussenvonnis
Een opmerkelijk tussenvonnis vorige week van de Rechtbank Oost-Brabant. De rechter oordeelde dat de Consumentenbond niet mag optreden namens alle gedupeerden. Dat is een tegenvaller! Een vijftal particuliere mede-eisers kan wel door procederen. Ook bevestigde de rechtbank opnieuw dat Philips onrechtmatig handelde. We zullen ons beraden op de gevolgen van de uitspraak. De zaak wordt inhoudelijk voortgezet op 2 november 2022. Lees hier de volledige uitspraak
25 oktober 2022
14 oktober 2022
Opnieuw uitstel, maar ...
Er lijkt schot in de zaak te komen. Op 19 oktober 2022 doet de meervoudige kamer uitspraak over de vraag of wij bevoegd zijn te mogen procederen namens de gedupeerden. Als dit tussenvonnis positief is, volgt de inhoudelijke beoordeling over het compenseren van de kopers van een te dure beeldbuis.
14 oktober 2022
19 oktober 2022
Er is (geen) nieuws over de procedure
Van de rechtbank kregen we het bericht dat er een advocatenwisseling is bij Philips. Het tussenvonnis werd al 5 keer uitgesteld. Daar kwam vandaag een 6e keer bij. De uitspraak staat nu gepland voor 28 september 2022.
19 oktober 2022
6 juli 2022
Wéér uitstel tussenvonnis
De rechter heeft het tussenvonnis opnieuw aangehouden. De uitspraak staat nu gepland voor 17 augustus 2022.
6 juli 2022
30 mei 2022
Toch geen scheepsrecht
De rechter heeft het tussenvonnis opnieuw aangehouden. De uitspraak staat nu gepland voor 6 juli 2022.
30 mei 2022
5 april 2022
Driemaal is (hopelijk) scheepsrecht
De rechter moet bepalen of wij bevoegd zijn te mogen procederen namens de gedupeerden. Een belangrijk moment dus, dat de rechtbank helaas al 2 keer uitstelde. Het tussenvonnis staat nu gepland op 6 april 2022.
5 april 2022
1 augustus 2019
Consumentenbond sleept Philips voor rechter om beeldbuiskartel
De Consumentenbond is een bodemprocedure gestart tegen Philips vanwege de verboden prijsafspraken die het concern jarenlang maakte. De procedure is een volgende stap op weg naar compensatie. Lees verder
1 augustus 2019
26 april 2018
Start bodemprocedure noodzakelijk
De Consumentenbond heeft de afgelopen maanden in samenwerking met ConsumentenClaim geprobeerd om, in het bijzijn van de rechter, met de beeldbuisfabrikanten tot een schikking te komen. De rechter ging hier niet mee akkoord, ook omdat de fabrikanten op dit moment niet willen meewerken aan een schikking. Nu een snelle oplossing niet mogelijk is, ziet de Consumentenbond zich genoodzaakt een zogenoemde bodemprocedure te starten waarbij de rechter de aansprakelijkheid vaststelt. ConsumentenClaim zal tegelijkertijd voor een aantal individuele consumenten rechtszaken starten.
26 april 2018
30 oktober 2017
De minimumvergoeding van €25 is komen te vervallen
De Consumentenbond heeft besloten de minimumvergoeding van €25 te laten vervallen.
30 oktober 2017
14 september 2017
Philips verliest hoger beroep
Philips heeft het hoger beroep in de kartelzaak verloren. Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de Europese Commissie terecht boetes van €509 miljoen heeft uitgedeeld voor het vormen van een kartel waarin verboden prijsafspraken werden gemaakt over beeldschermen en computerschermen. Deze uitspraak is een steun in de rug voor onze collectieve procedure tegen Philips en de andere karteldeelnemers. Lees verder
14 september 2017
17 januari 2017
Philips voor de rechter in beeldbuiskartel
ConsumentenClaim en de Consumentenbond slepen samen Philips en andere kartellisten voor de rechter voor consumenten die benadeeld zijn door het beeldbuiskartel. Lees verder
17 januari 2017
15 januari 2016
Krachten gebundeld tegen beeldbuiskartel
ConsumentenClaim en de Consumentenbond gaan samenwerken om een compensatieregeling af te dwingen voor consumenten die tussen 1996 en 2006 teveel hebben betaald voor hun televisie of computermonitor door verboden prijsafspraken. Wil jij in aanmerking komen voor een vergoeding? Doe dan mee met onze actie.
15 januari 2016
10 september 2015
Philips moet consumenten compenseren
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de kartelzaak tegen Philips en andere tv-fabrikanten maakt de weg vrij voor schadevergoeding aan consumenten. Lees verder
10 september 2015
25 april 2013
Voorlopig onduidelijkheid voor gedupeerden buizenkartelzaak
Door het hoger beroep dat dient in de kartelzaak rondom beeldbuizen staat de aansprakelijkheid van de betrokken fabrikanten nog niet vast. Duidelijkheid over de vraag of gedupeerde consumenten in aanmerking komen voor een schadevergoeding valt daarom niet op korte termijn te verwachten. Wanneer het Hof van Justitie van de Europese Unie het beroep afwijst, gaat de Consumentenbond zich inzetten voor compensatie voor alle consumenten. Daarom is aanmelding door individuele benadeelden vooralsnog niet nodig. Lees verder
25 april 2013
7 december 2012
Beeldbuizenkartel moet consumentenschade vergoeden
Producenten die zich volgens de Europese Commissie schuldig hebben gemaakt aan verboden prijsafspraken in de beelbuizenmarkt, moeten de schade voor consumenten vergoeden. De Consumentenbond roept hiertoe op en beraadt zich op juridische stappen richting de betrokken overtreders. Het indienen van een vordering bij de rechter, gericht op een collectieve schadevergoeding in geld, is in Nederland helaas nog niet mogelijk. Lees verder
7 december 2012
Toon volledige tijdlijn

Veelgestelde vragen

Een beeldbuis, ook wel kathodestraalbuis genoemd, is het belangrijkste en duurste onderdeel van een kleurentelevisie of computerbeeldscherm. Een beeldbuis vormt signalen om tot een beeld.

Bij de Beeldbuis-claim was er tussen 1996 en 2006 een beeldbuizenkartel actief dat zich schuldig maakte aan verboden prijsafspraken.

Beeldbuizen waren in die tijd belangrijk voor de productie van televisies en monitoren. Maar deze werden voor een te hoge prijs verkocht aan fabrikanten. Die berekenden de te hoge prijs weer door aan hun klanten. Hierdoor betaalden duizenden consumenten te veel voor hun kleurentelevisie of computerbeeldscherm.

Verboden prijsafspraken

De Televisie-claim gaat erover dat Samsung tussen 2013 en 2018 verboden afspraken maakte met detailhandelaren over verkoopprijzen van televisies. Ook andere merken, zoals Philips, LG en Sony werden daardoor duurder. Vele duizenden consumenten betaalden te veel voor een nieuwe televisie.    

Uit beide zaken blijkt dat televisiefabrikanten hun eigen winsten belangrijker vinden dan de belangen van consumenten en daar zelfs de wet voor overtreden.

De verschillende boetes die de fabrikanten opgelegd hebben gekregen, hebben helaas niet tot verandering in hun gedrag geleid. Dit vinden wij onacceptabel. Door je aan te sluiten bij de claims help je dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen. Uiteraard kun je je bij beide claims aansluiten.

Je komt waarschijnlijk in aanmerking als je tussen 1996 en 2006 een kleurentelevisie of computerbeeldscherm hebt gekocht die geen LED-, LCD- of plasmascherm heeft. De verboden prijsafspraken zijn gemaakt voor kathodestraalschermen, beter bekend als beeldbuizen.

Nee, je hoeft niet de beeldbuis nog in bezit te hebben om mee te doen met de claim.

Deelname aan de beeldbuisclaim is op basis van no cure, no pay. Het vergoedingspercentage bedraagt 15% inclusief btw. Als er geen resultaat voor jou wordt bereikt, betaal je niets. Je kunt je gratis voor de claim aanmelden.

Het geld van de boete die de Europese Commissie oplegt, gaat naar de EU-begroting en leidt tot een vermindering van de nationale bijdragen van de lidstaten aan die begroting. Zo stroomt het geld uiteindelijk terug naar de Europese belastingbetaler.

Naast de boete moeten de karteldeelnemers ook aan de gedupeerde consumenten de geleden schade vergoeden. De Europese Commissie heeft niet de taak daarvoor te zorgen. Vandaar dat wij als belangenbehartigers deze actie zijn gestart en eisen dat de veroorzaakte schade wordt vergoed.

 

Zeven internationale organisaties zijn door de Europese Commissie beboet voor het deelnemen aan het kartel in de beeldbuizensector. Bekijk de overwegingen van de Europese Commissie voor het uitdelen van die boete.

Volgens Nederlands recht kan bij een onrechtmatige daad door een groep, ieder lid van de groep voor de gehele schade worden aangesproken. Doordat Philips bij het kartel betrokken is, kan Philips voor de gehele schade van het kartel worden aangesproken. Dit heeft als voordeel dat de zaak in Nederland kan worden uitgeprocedeerd.

Philips kan op haar beurt de andere producenten bij de procedure betrekken of door haar uitgekeerde schadevergoedingen op de andere deelnemers van het kartel verhalen.

Ja. Je kunt je aanmelden met een onbeperkt aantal producten voorzien van een beeldbuis, aangekocht in de claimperiode (1996-2006) door jou en/of jouw gezinsleden.

Nadat jij je op de website hebt aangemeld, ontvang je een e-mail met een verificatielink. Klik op de verificatielink om jouw aanmelding af te ronden. Je komt dan op een scherm waar je een eigen wachtwoord kunt kiezen.

Vervolgens krijg je toegang tot jouw digitale dossier waar jij jouw gegevens kunt aanvullen, jouw toestellen kunt registreren en ons opdracht kunt geven om jouw claim in behandeling te nemen.

Op dit moment is nog niet precies bekend welke merken onder het kartel vallen. Wij adviseren jou om je hier gratis en vrijblijvend aan te melden als je een toestel hebt aangeschaft tussen 1-1-1996 en 31-12-2006.

Wij houden je dan met nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Na het inloggen vind je een lijst met merken die hoogstwaarschijnlijk onder de claim vallen. Dit kan echter de komende tijd nog veranderen. LED-, LCD- en plasmaschermen vallen niet onder het kartel.

De hoogte van een eventuele schadevergoeding is op dit moment nog niet bekend, maar wordt door ons geschat op minimaal 10% van de aanschafwaarde van het toestel.

Op dit moment weten wij nog niet precies welke bewijsstukken vereist zijn voor een geldige beeldbuisclaim. Wanneer wij hier meer zekerheid over hebben, laten wij jou dat weten. Je hoeft in dit stadium nog geen stukken aan ons op te sturen.

Het is verstandig om de bewijsstukken die je nog hebt goed te bewaren. Mogelijke bewijsstukken zijn de aankoopnota en/of het garantiebewijs. Als je die niet meer hebt, kun je mogelijk op een andere manier de aanschaf van het toestel aannemelijk maken. Denk dan bijvoorbeeld aan: documentatiemateriaal wat je bij het toestel kreeg, bankafschrift van de aankoop en/of een foto waarop het toestel zichtbaar is.

Nee, het serienummer is niet vereist. Ook als je niet meer weet wat het serienummer van jouw toestel was, kun je gewoon meedoen. Kijk bij de vraag over bewijsstukken welke informatie nodig is. Als je nog wel beschikt over de typeaanduiding en het serienummer dan versterkt dat jouw zaak.