Blog: Rijbewijs

Op dinsdag 24 december 2019 ben ik bij het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, op bezoek geweest. Mijn 17-jarige dochter Claire moest er haar theorie-examen afleggen.

Dus togen wij ’s ochtends vroeg naar de Lange Kleiweg in Rijswijk. Mijn dochter heeft zich niet goed voorbereid. Ze heeft de spoedcursus niet gevolgd, en de lesstof op ’t laatste nippertje geleerd. Bovendien oogt ze weinig fris, want ze heeft de avond en nacht ervóór nog flink gefeest. Ik ben daar niet over te spreken, en voorzie een fiasco.

Het CBR heeft ook zijn eigen fiasco’s: achterstanden in de aanvragen voor verlenging van de rijbewijzen van automobilisten, met name 75-plussers. Het gaat vooral mis met het verwerken van gezondheidsverklaringen, dat inmiddels een forse vertraging heeft opgelopen, met als gevolg een bijna of helemaal verlopen rijbewijs voor tienduizenden autorijders. Eerder was hetzelfde CBR al in opspraak geraakt door falende en geldverslindende ICT-projecten.

Door die lange wachttijden kregen veel ouderen een ongeldig rijbewijs, terwijl zij de verlenging wel tijdig hadden aangevraagd. Het lukte het CBR niet de problemen snel op te lossen, wat leidde tot veel klachten en schade bij ouderen. De politiek en de minister van Infrastructuur bemoeiden zich met de kwestie, en vanaf 1 december 2019 kwam er een voorlopige oplossing: ouderen mogen met een tijdelijk (maximaal 1 jaar) verlengd rijbewijs de weg weer op.

Opgelost? Nou, niet echt. De achterstanden zijn nog niet weggewerkt. Ouderen mogen in eigen land de weg weer op, maar daarbuiten niet. De regeling geldt niet voor 75-plussers van wie het rijbewijs om medische redenen korter dan 5 jaar geldig is. En de mogelijk opgelopen schade is nog niet vergoed.

Denk bij dit laatste aan vervangend vervoer, of een in het water gevallen reis of vakantie. Minister Van Nieuwenhuizen heeft al aangegeven dat gedupeerde automobilisten recht hebben op compensatie bij onder andere: dubbele of extra kosten voor de gezondheidsverklaring; dubbele of extra kosten voor het keuringsverslag; spoedaanvraag van het rijbewijs bij de gemeente; reiskosten door een verlopen rijbewijs; extra rijlessen door uitstel van de examendatum.

Sinds 1 januari 2020 kunt u zich tot het CBR wenden (bel 088 – 227 77 00) voor compensatie van de door u geleden schade. Maar mocht u daar bot vangen, of de vergoeding te laag vinden, meld u dan aan bij de Consumentenbond Claimservice. Wij zullen bij deze klachten als bemiddelaar optreden, om zo voor alle gedupeerden een redelijke vergoeding te realiseren.

Tot overmaat van ramp stak een man op vrijdag 3 januari het CBR-gebouw in Rijswijk in brand. Waarom blijft onduidelijk, maar in het gebouw kunnen voorlopig geen examens meer worden afgenomen. Ik vrees daarom dat de problemen bij het CBR nog lang niet voorbij zijn.

Maar mijn dochter kwam nog net op tijd. Binnen een halfuur deed zij haar theorie-examen, en kreeg direct uitslag: geslaagd, met het minimaal vereiste aantal punten. Klasbak!

Over de auteur

Gerjan Huis in ‘t Veld

Hoofdredacteur bij ConsumentenClaim. Hij is tevens vicevoorzitter van de Beuc (de Brusselse koepel van 40 Europese consumentenorganisaties) en was meer dan 35 jaar werkzaam in diverse functies bij de Consumentenbond.

Gepubliceerd op 22 januari 2020