Krediet-claim

Te veel betaald voor doorlopend krediet? Claim compensatie!

Grote banken en andere kredietverstrekkers rekenden jarenlang te hoge rentes aan klanten. Het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid) stak daar een stokje voor. Bij de meeste banken is er een compensatieregeling. Je kunt nog meedoen. 

Wil je weten hoe het precies zit? Lees de veelgestelde vragen.

Wat is er mis

ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS en andere kredietverstrekkers rekenden jarenlang te veel rente bij doorlopende kredieten. Bijvoorbeeld voor roodstaan. Die rente moest meedalen met de marktrente, maar dat gebeurde niet.

Onze eisen

Wij zijn met verschillende banken een schikking overeengekomen voor compensatie. Veel regelingen zijn al in gang gezet. Met andere banken zijn we nog in onderhandeling. Inzet is dat de bank de rente herberekent en de te veel betaalde rente terugbetaalt.

Wat gaan we doen

Heb je een krediet van ABN AMRO, Alfam, ICS, ING, Nationale-Nederlanden, Rabobank, Regiobank of SNS? Dan krijg je vanzelf bericht. Had je ergens anders een krediet? Dan kun je je aanmelden. Wij controleren of je recht hebt op compensatie.

‘Volgens het Kifid moeten banken die hun klanten te veel rente lieten betalen over consumptieve kredieten ook het rente-op-rente-effect compenseren.’

Meld je aan voor de Krediet-claim

Meld je gratis aan. Hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie. 

Heb je al een account? Log dan hier in.

Goed om te weten:

  • Je kunt je hier gratis en vrijblijvend registreren met jouw krediet(en). Dit kan zowel een doorlopend krediet zijn als een betaalrekening of creditcard met de mogelijkheid tot roodstand.
  • Deelname is op basis van no cure no pay. Het vergoedingspercentage bedraagt 10% inclusief btw als er geen procedure nodig is en 20% inclusief btw als er wel geprocedeerd moet worden. Als er geen bedrag aan je wordt uitgekeerd dan hoef je niets te betalen.
  • Middels onze nieuwsbrief houden wij je van de ontwikkelingen op de hoogte. Je ontvangt de nieuwsbrief 4 tot 6 keer per jaar. Jouw gegevens worden strikt vertrouwelijk door ons behandeld.
  • Aanmelden met een krediet van ABN AMRO, Alfam (waaronder Defam en Credivance) of ICS is per 5 september 2021 niet meer mogelijk. Aanmelden voor ING is vanaf 22 december 2021 niet meer mogelijk.

Hoe werkt het?

Wij strijden tegen grote bedrijven die misbruik maken van hun macht. Als jij de dupe wordt van zo’n bedrijf, heb je recht op schadevergoeding. Maar, in je eentje maak je geen schijn van kans. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens hen het juridische gevecht aan. Dat doen we voor deze actie samen met massaclaimspecialist ConsumentenClaim.

1. Meld je aan

Nog niets gehoord van jouw kredietverstrekker? Meld je aan. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Consumentenbond.

2. We stappen naar de rechter

We onderhandelen met bijna alle kredietverstrekkers over een passende compensatieregeling. Check bij 'Veelgestelde vragen' de status per kredietverstrekker.

3. Schadevergoeding

De kredietverstrekker betaalt de door jou te veel betaalde rente terug. Inclusief rente op rente. Van enkele kredietaanbieders ontvangen wij ook een financiële bijdrage. Dit ter dekking van onze kosten. Hier merk jij niets van.

Uitspraken Kifid

Compensatieregeling Crédit Agricole

Compensatieregeling Crédit Agricole

In het overzicht op deze pagina zie je de status van de procedures en wanneer er een uitspraak wordt verwacht.

Modelbrieven

Heb je niet meer alle gegevens van jouw krediet(en) in bezit? Gebruik dan gratis onze modelbrief om je stukken op te vragen bij je bank of kredietverstrekker.

Tijdlijn

13 november 2023
Santander zet klanten ongeoorloofd onder druk
Kredietaanbieder Santander weigert al jaren met ons te praten over compensatie. Onlangs kondigde de Consumentenbond aan gedupeerden te gaan helpen door het indienen van individuele klachten bij het Kifid.

Ineens krijgen klanten nu brieven met een voorstel. Hiermee moet je binnen 2 weken akkoord gaan, want anders vervalt het aanbod en je recht op een vergoeding, aldus Santander. Daarnaast is niet duidelijk waarop de bedragen zijn gebaseerd. Wij vinden dat Santander zijn klanten ongeoorloofd onder druk zet en hebben de AFM gevraagd in te grijpen.

Lees het nieuwsbericht
13 november 2023
25 oktober 2023
Oproep aan oud-klanten SNS en Regiobank: Meld je zelf aan!
De Volksbank roept oud-klanten van SNS en Regiobank op zich zelf aan te melden voor 31 december 2023 om in aanmerking te komen voor compensatie. Het gaat om:

- Klanten die vóór oktober 2011 een doorlopend krediet hebben geopend en nu geen klant meer zijn.
- Klanten die een doorlopende roodstand hadden op de betaalrekening en nu geen klant meer zijn.
- Erfgenamen of curatoren van een oud-klant.

Oud-klanten van Regiobank: meld je aan bij Regiobank
Oud-klanten van SNS: meld je aan bij SNS
25 oktober 2023
27 juni 2023
Compensatie ING vertraagd
ING heeft meer tijd nodig om gedupeerde klanten te compenseren. De vertraging bedraagt enkele maanden. Er is ook goed nieuws. De bank gaat klanten meer inzage geven in de regeling. Vanaf september kunnen klanten met Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet in Mijn ING de compensatieberekening bekijken. Ook als de betaling nog moet plaatsvinden. Bekijk alle details van de compensatieregeling. de compensatieregeling van ING.
27 juni 2023
19 april 2023
Ook consumenten met een Flexibel Hypotheek Krediet betaalden te veel rente
Consumenten met een ABN Amro Flexibel Hypotheek Krediet hebben, net als klanten met een gewoon doorlopend krediet, te veel rente betaald. Dat blijkt uit een uitspraak van het Kifid. De rente had moeten mee dalen met de marktrente voor doorlopend consumptief krediet. ABN Amro moet het verschil in rente vergoeden inclusief rente op rente. De uitspraak is goed nieuws voor andere bezitters van een flexibel hypotheek krediet, want die kunnen nu ook een schadevergoeding tegemoet zien. Lees de uitspraak
19 april 2023
17 maart 2023
ING herstart compensatieregeling
ING is begonnen met het sturen van nieuwe compensatievoorstellen. De bank past de voorstellen aan naar aanleiding van een uitspraak in hoger beroep door het Kifid. De regeling is verbeterd en houdt nu rekening met het 'rente-op-rente-effect'.
17 maart 2023
27 februari 2023
Rabo vraagt oud-klanten zich te melden
De Rabobank is druk bezig met de uitvoering van de compensatieregeling. Oud-klanten ontvangen niet vanzelf bericht. De bank roept alle voormalige klanten met een doorlopend krediet op zich aan te melden. Ook de kredieten van Freo en Fideaal vallen onder de regeling. Ben je nog steeds klant bij Rabobank, maar had je een krediet bij Freo? Meld je dan ook aan. Dit geldt ook voor andere combinaties. Je kunt bijvoorbeeld ook klant zijn bij Freo en niet meer bij Rabobank of Fideaal.
27 februari 2023
21 november 2022
Compensatie Nationale-Nederlanden van start
De compensatieregeling van Nationale-Nederlanden gaat op 1 december van start. De regeling gaat terug tot 1 december 2001 en houdt rekening met rente op rente. Wij hebben inzicht in de gebruikte formules en controleren steeksproefsgewijs of de verzekeraar zich eraan houdt. Lees de aankodiging van Nationale-Nederlanden
21 november 2022
21 oktober 2022
Kifid meldt probleem referentierente
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert sinds 1 april geen gemiddelde marktrente (referentierente) meer voor doorlopend krediet. Banken hebben deze informatie nodig om te berekenen hoeveel rente klanten te veel zouden hebben betaald. Het Kifid gebruikt de informatie om klachten over te veel betaalde rente te kunnen afhandelen. Het Kifid heeft ons uitgenodigd om mee te denken over een oplossing. Het ontbreken van een referentierente is alleen een probleem voor kredieten die nog liepen na 1 mei 2022. DNB zegt de reeks niet meer te kunnen publiceren, omdat niet wordt voldaan aan het 'vertrouwelijkheidsprincipe'. Daarvan kan sprake zijn bij een te laag aantal rapporterende kredietverstrekkers. Er is in Nederland bijna geen aanbod meer van doorlopende kredieten. Lees het bericht van Kifid
21 oktober 2022
15 september 2022
Ook Volksbank (SNS) start compensatierefeling
De Volksbank start op 15 september met het compenseren van gedupeerde klanten. De kredietklanten van SNS en Regiobank vallen onder de Volksbank. De bank heeft de regeling aan ons voorgelegd. We gaan bestuderen of de berekeningen voldoende recht doen aan de geleden schade. Lees het bericht van Volksbank
15 september 2022
6 september 2022
Ook ABN AMRO vergoedt rente op rente
Op 14 maart staan we voor de rechter tegenover Stellantis. Dat is de fabrikant van onder andere de sjoemeldiesels van Citroën, Opel en Peugeot. Onderwerpen zijn in hoeverre we de Stellantis-gedupeerden kunnen vertegenwoordigen en welke wetgeving van toepassing is.
6 september 2022
5 septembe2 2022
ING verruimt regeling
Op 11 augustus 2022 kwam er een uitspraak van het Kifid. Het klachteninstituut oordeelde dat bij de berekening van het compensatiebedrag voor te veel betaalde rente óók rekening moet worden gehouden met het rente-op-rente-effect. ING berekent alle compensatiebedragen opnieuw en benadert dan de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Klanten die het compensatievoorstel al hebben geaccepteerd, krijgen aanvullend een vergoeding voor het rente-op-rente effect. Bij de overige klanten wordt rente-op-rente direct meegenomen in het compensatievoorstel. Lees ons nieuwsbericht
5 septembe2 2022
16 augustus 2022
Kifid uitspraak met grote gevolgen
Wij gaan in gesprek met banken over een ruimere compensatieregeling voor woekerrentes. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het Kifid op 11 augustus. Volgens het Kifid moeten banken die hun klanten te veel rente lieten betalen over consumptieve kredieten ook het rente-op-rente-effect compenseren. Lees ons nieuwsbericht
16 augustus 2022
11 januari 2022
ABN AMRO gaat automatisch compenseren vóór 2008
Goed nieuws! ABN Amro gaat klanten die te veel rente betaalden over leningen in de periode tussen 2001 en 2008 toch proactief compenseren. Eerder moesten je je zelf melden bij de bank met met een krediet met een ingangsdatum van voor 2008. Op aandringen van ons is dat niet meer nodig. Lees ons nieuwsbericht
11 januari 2022
22 december 2021
Compensatieregeling ING
Wij zijn het met ING eens geworden over een compensatieregeling. Dat gebeurde na maanden onderhandelen. De regeling geldt voor klanten met een Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet. Gedupeerden kunnen hun compensatievoorstel vanaf het eerste kwartaal 2022 verwachten. Lees ons nieuwsbericht
22 december 2021
15 december 2021
Rabo-klanten gecompenseerd in januari
Rabobank-klanten die te veel kredietrente betaalden, krijgen vanaf januari 2022 een compensatievoorstel van de bank. Je hebt 30 dagen de tijd om het voorstel te controleren. Reageer je niet, dan gaat de bank over tot uitbetaling. Wij vinden het een ruimhartige regeling. Lees ons nieuwsbericht
15 december 2021
6 september 2021
Compensatieregeling ABN AMRO
Wij zijn het met ABN AMRO zijn het eens geworden over een compensatieregeling. Dat gebeurde na maanden onderhandelen. Klanten van ABN AMRO die in het verleden te veel rente betaalden over hun doorlopend krediet, krijgen deze rente terug. De eerste klanten worden voor het einde van het jaar gecompenseerd. De bank reserveert hiervoor in totaal zo'n €250 miljoen. Lees ons nieuwsbericht
6 september 2021
31 augustus 2021
Ook Rabobank gaat compenseren
Rabobank gaat op eigen initiatief 200.000 kredietklanten compenseren. De bank heeft de compensatieregeling aan ons voorgelegd. We hebben een aantal zaken doorgerekend en die zien er goed uit. Wij roepen andere kredietverstrekkers op het goede voorbeeld van Rabobank snel te volgen. Lees ons nieuwsbericht
31 augustus 2021
13 april 2021
Consumentenbond in gesprek met ABN AMRO
Wij gaan in gesprek met ABN AMRO. We praten over een fatsoenlijke compensatieregeling voor klanten die te veel rente betaalden. We hebben met de bank afgesproken om tijdens de gesprekken geen rechtszaak te starten. ABN AMRO is niet de enige bank die zijn kredietklanten benadeelde. We willen ook met de directies van Santander en Vesting Finance in gesprek over een compensatieregeling. Lees ons nieuwsbericht
13 april 2021
8 april 2021
Meer aanbieders in de fout
Naast ABN AMRO hebben ook andere kredietverstrekkers te hoge rentes bij hun klanten in rekening gebracht. Dit blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid. De Comissie deed 2 uitspraken over doorlopende kredieten. Een van de Hollandsche Disconto Voorschotbank (onderdeel van Vesting Finance) en een van Santander Consumer Finance Benelux. Lees ons nieuwsbericht
8 april 2021
5 maart 2021
Kifid-uitspraak biedt hoop voor gedupeerden
Wij zijn blij met de uitspraak van het Kifid op 3 maart over de woekerrente die ABN AMRO rekende. Wij denken dat er veel meer gedupeerden zijn dan alleen de 80.000 kredietklanten van ABN AMRO. Lees onze volledige reactie
5 maart 2021
3 maart 2021
Uitspraak Kifid in hoger beroep
Vandaag deed het Kifid in hoger beroep uitspraak in een klacht tegen ABN Amro. De Commissie van Beroep oordeelt dat je als consumente mag verwachten dat de rente op je doorlopend krediet meegaat met de marktrente. De bank was het niet eens met de referentierente die het Kifid voorschrijft, maar droeg zelf geen beter alternatief aan. Lees de uitspraak van Kifids
3 maart 2021
8 december 2020
Al 3000 aanmeldingen
Vorig week zijn we, samen met ConsumentenClaim, gestart met een onderzoek naar misstanden op de kredietmarkt. Al meer dan 3000 consumenten hebben zich aangemeld. Wil je ook meedoen of op de hoogte blijven, meld je dan vrijblijvend aan.
8 december 2020
28 november 2020
Onderzoek woekerrentes gestart
Wij gaan misstanden op de kredietmarkt onderzoeken. Heb of had je een doorlopend krediet? Meld je aan ben blijf op de hoogte. Recent oordeelde het Kifid in een klacht tegen ABN AMRO dat de bank de rente van een flexibel krediet niet liet meedalen met de marktrente. Dat had wel gemoeten. De bank moet het verschil terugbetalen aan de klant. In eerdere klachten tegen andere kredietverstrekkers, oordeelde het Kifid ongeveer hetzelfde. Andere kredietverstrekkers die te veel rente in rekening brachten zijn: Santander, Vesting Finance (Hollandsche Disconto Voorschotbank) en Interbank. DWij onderzoeken of er meer aanbieders in de fout zijn gegaan. Lees ons nieuwsbericht
28 november 2020
Toon volledige tijdlijn

Veelgestelde vragen

De meeste kredietverstrekkers volgen de uitspraken van het Kifid. Toch zijn de compensatieregelingen niet helemaal hetzelfde.

Zo verhoogt ABN AMRO het berekende compensatiebedrag met 5%. Bekijk op de website van de aanbieder hoe jouw compensatieregeling er precies uitziet.

ABN AMRO: https://www.abnamro.nl/nl/prive/lenen/compensatieregeling/

ALFAM: https://www.alfam.nl/compensatieregeling/

ICS: https://www.icscards.nl/info/kifid-update

ING: https://www.ing.nl/particulier/lenen/compensatie-variabele-rente

Nationale-Nederlanden: https://www.nn.nl/Particulier/Lenen/compensatiedoorlopendkrediet.htm

Rabobank: https://www.rabobank.nl/particulieren/service/geld-lenen/compensatie-variabele-rente

Regiobank: https://www.regiobank.nl/service/compensatie-variabele-rente.html

SNS: https://www.snsbank.nl/particulier/over-sns/snsnieuws/compensatieregeling-doorlopend-krediet.html

*Over de compensatieregeling van ABN AMRO hebben we ook een eigen pagina

Het is niet verplicht de voorgestelde regeling te accepteren.

Als je het aanbod wel accepteert, dan heb je 14 dagen de tijd om hierop terug te komen (herroepingsrecht). Om je acceptatie te herroepen moet je contact opnemen met de bank. Je hoeft geen reden op te geven en er zijn geen kosten.

De grote banken handelen de compensatieregeling af per kredietvorm. Ze zijn ook niet allemaal tegelijk gestart met de afhandeling. Onderstaande tabel geeft een idee wanneer je aan de beurt bent in de meestvoorkomende situaties.

Bekijk hier de tabel 

Je ontvangt minimaal het verschil tussen de rente die je hebt betaald en de rente die je betaald zou hebben als die was meegedaald met de marktrente. Er wordt rekening gehouden met de zogeheten rente-op-rente. De meeste regelingen gaan terug tot 2001.

Op 11 augustus 2022 oordeelde het Kifid bij een klacht tegen ABN AMRO dat de bank ook rekening had moeten houden met het rente op rente-effect. Kredietverstrekkers die daar eerst geen rekening mee hielden, hebben de regeling aangepast.

De meeste kredietverstrekkers geven ons inzicht in de gebruikte rekenmethode. Die methode is door ons gecontroleerd en getest. Ook voeren we regelmatig steekproeven uit. De aangeboden compensatiebedragen kloppen volgens ons.

Bij een aantal regelingen, bijvoorbeeld die van ABN AMRO en ING, is er sprake van finale kwijting. Dat betekent dat het 14 dagen na het accepteren van het aanbod niet meer mogelijk is om een klacht in te dienen of procedure op te starten over de variabele rente op je krediet. Ook niet op basis van een uitspraak van een rechter of geschillencommissie. Ook voor de bank is het niet mogelijk om het door jou geaccepteerde aanbod in te trekken of te verlagen.

Het Kifid heeft bepaald dat de variabele rente die je wordt gerekend, de marktrente moet volgen. Vanaf 2022 is na een lange daling de rente weer fors gestegen. Als je een doorlopend krediet met een variabele rente hebt, dan kan jouw kredietverstrekker jouw tarief verhogen.