Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wat is een beeldbuis?

Een beeldbuis, ook wel kathodestraalbuis genoemd, is het belangrijkste en duurste onderdeel van een kleurentelevisie of computerbeeldscherm. Een beeldbuis vormt signalen om tot een beeld.

Eef met beeldbuis

Kom ik in aanmerking voor de beeldbuisclaim?

Je komt waarschijnlijk in aanmerking als je tussen 1996 en 2006 een kleurentelevisie of computerbeeldscherm hebt gekocht die geen LED-, LCD- of plasmascherm heeft. De verboden prijsafspraken zijn gemaakt voor kathodestraalschermen, beter bekend als beeldbuizen.

Wat zijn de kosten om aan de beeldbuisclaim mee te doen?

Deelname aan de beeldbuisclaim is op basis van no cure no pay. Het vergoedingspercentage bedraagt 15% inclusief btw. Als er geen resultaat voor jou wordt bereikt, betaal jij niets. Je kunt je gratis voor de claim aanmelden.

Waarom gaat de boete die de kartelleden moeten betalen niet naar de gedupeerden?

Het geld van de boete die de Europese Commissie oplegt, gaat naar de EU-begroting en leidt tot een vermindering van de nationale bijdragen van de lidstaten aan die begroting. Zo stroomt het geld uiteindelijk terug naar de Europese belastingbetaler. Naast de boete moeten de karteldeelnemers ook aan de gedupeerde consumenten de geleden schade vergoeden. De Europese Commissie heeft echter niet de taak daarvoor te zorgen. Vandaar dat wij als belangenbehartigers deze actie zijn gestart en eisen dat de veroorzaakte schade wordt vergoed.

Waarom heeft de Europese Commissie de karteldeelnemers een boete opgelegd?

Zeven internationale organisaties zijn door de Europese Commissie beboet voor het deelnemen aan het kartel in de beeldbuizensector. Op deze pagina vind je de overwegingen van de Europese Commissie voor het uitdelen van die boete.

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Volgens Nederlands recht kan bij een onrechtmatige daad door een groep, ieder lid van de groep voor de gehele schade worden aangesproken. Doordat Philips bij het kartel betrokken is, kan Philips voor de gehele schade van het kartel worden aangesproken. Dit heeft als voordeel dat de zaak in Nederland kan worden uitgeprocedeerd. Philips kan op haar beurt de andere producenten bij de procedure betrekken of door haar uitgekeerde schadevergoedingen op de andere deelnemers van het kartel verhalen.

Aanmelden

Ik heb meerdere kleurentelevisies en/of computerbeeldschermen gekocht. Kan ik mij met meerdere producten aanmelden?

Ja. Je kunt je aanmelden met een onbeperkt aantal producten voorzien van een beeldbuis, aangekocht in de claimperiode (1996-2006) door jou en/of jouw gezinsleden.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld op de website?

Nadat jij je op de website hebt aangemeld, ontvang je een e-mail met een verificatielink. Klik op de verificatielink om jouw aanmelding af te ronden. Je komt dan op een scherm waar je een eigen wachtwoord kunt kiezen. Vervolgens krijg je toegang tot jouw digitale dossier waar jij jouw gegevens kunt aanvullen, jouw toestellen kunt registreren en ons opdracht kunt geven om jouw claim in behandeling te nemen.

Hoe weet ik of mijn toestel onder jullie claim valt?

Op dit moment is nog niet precies bekend welke merken onder het kartel vallen. Wij adviseren jou om je hier gratis en vrijblijvend aan te melden als je een toestel hebt aangeschaft tussen 1-1-1996 en 31-12-2006. Wij houden je dan met nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Na het inloggen vind je een lijst met merken die hoogstwaarschijnlijk onder de claim vallen. Dit kan echter de komende tijd nog veranderen. LED-, LCD- en plasmaschermen vallen niet onder het kartel.

Welk bedrag kan ik claimen?

De hoogte van een eventuele schadevergoeding is op dit moment nog niet bekend, maar wordt door ons geschat op minimaal 10% van de aanschafwaarde van het toestel.

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren voor mijn beeldbuisclaim?

Op dit moment weten wij nog niet precies welke bewijsstukken vereist zijn voor een geldige beeldbuisclaim. Wanneer wij hier meer zekerheid over hebben, laten wij jou dat weten. Je hoeft in dit stadium nog geen stukken aan ons op te sturen. Het is verstandig om de bewijsstukken die je nog hebt goed te bewaren. Mogelijke bewijsstukken zijn de aankoopnota en/of het garantiebewijs. Als je die niet meer hebt, kun je mogelijk op een andere manier de aanschaf van het toestel aannemelijk maken. Denk dan bijvoorbeeld aan: documentatiemateriaal wat je bij het toestel kreeg, bankafschrift van de aankoop en/of een foto waarop het toestel zichtbaar is.

Is het serienummer vereist?

Nee, het serienummer is niet vereist. Ook als je niet meer weet wat het serienummer van jouw toestel was, kun je gewoon meedoen. Kijk bij de vraag over bewijsstukken welke informatie nodig is. Als je nog wel beschikt over de type-aanduiding en het serienummer dan versterkt dat jouw zaak.