Nieuws en mededelingen

Update over de afhandeling van de claim voor ABN AMRO deelnemers

Deelnemers met een krediet van ABN AMRO hebben van ons een email ontvangen met een update over de afhandeling van hun claim. Een deel van hen heeft inmiddels een compensatie voorstel van de bank ontvangen of ontvangt dat binnenkort. Een deel zal hun voorstel pas ontvangen in de loop van 2023. Gelet op de grote aantallen is het helaas onontkoombaar dat de afhandeling geruime tijd in beslag neemt. Als het compensatiebedrag beneden het drempelbedrag van € 50,- blijft, ontvangen deelnemers geen voorstel. Oud klanten van de bank moeten zichzelf aanmelden. Daarvoor is een speciaal loket ingericht. Kijk daarvoor hier. Voor eventuele vragen over de compensatieregeling kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met ABN AMRO. Je kunt daarvoor bellen naar 088-226 26 09 (gebruikelijke belkosten).

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 5 augustus 20222


Uitspraak geschillencommissie Kifid over variabele rente op consumptief krediet

Op 25 januari 2022 deed de geschillencommissie van het Kifid uitspraak in een zaak tegen ABN AMRO over de variabele rente op consumptief krediet. De klagers hadden aangevoerd dat ABN AMRO in haar compensatieregeling ook rekening moet houden met het rente-op-rente effect. Volgens de klagers hadden zij, wanneer de rente wél eerlijk was geweest, al eerder een groter gedeelte van hun krediet kunnen aflossen. Het bedrag dat zij nu aan rente hebben betaald, hadden zij dan namelijk aangewend voor aflossing van hun krediet.

Het Kifid wees het beroep op het rente-op-rente effect af. Juridisch gezien is er namelijk sprake geweest van onverschuldigde betaling en niet va een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Daarom moet enkel de teveel betaalde rente worden terugbetaald. Daarnaast oordeelde het Kifid dat, anders dan de bank had betoogd, er geen aparte referentierente (benchmark) hoeft te worden vastgesteld voor roodstand.


ABN Amro compenseert ook te hoge kredietrente voor 2008 automatisch

ABN Amro gaat klanten die teveel rente betaalden over leningen in de periode tussen 2001 en 2008 toch proactief compenseren. Dit op aandringen van de Consumentenbond. Eerder moesten consumenten met een met krediet met een ingangsdatum van voor 2008 zich zelf melden bij de bank. Mocht de bank over te weinig gegevens beschikken, dan kan extra informatie gevraagd worden aan de klant.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 11 januari 2022


ING en de Consumentenbond bereiken overeenkomst over compensatie

ING en de Consumentenbond hebben een akkoord bereikt over het berekenen van de vergoeding die ING haar klanten en oud-klanten biedt wanneer hun rente niet in de pas liep met de gemiddelde marktrente. De bestaande klanten ontvangen een voorstel voor compensatie in 2022, dit zal  starten in het tweede kwartaal van 2022.  Voor oud-klanten geldt dat zij zich halverwege 2022 kunnen melden.

Compensatie vanaf 2001

ING en de Consumentenbond zijn overeengekomen dat klanten die doorlopende kredieten en/of een Continu Limiet bij ING hebben of hebben gehad, waarbij de rente niet voldoende de gemiddelde marktrente heeft gevolgd, in aanmerking komen voor compensatie. De compensatie wordt berekend vanaf 2001 tot het moment van compenseren. ING-klanten bij wie dit verschil meer dan €50 bedraagt voor één van de betrokken producten ontvangen daarvoor compensatie. Voor klanten die zich voor 21-12-2021 bij Consumentenbond Claimservice hebben aangemeld, betaalt ING het vergoedingspercentage van 10% over het uitgekeerde bedrag terug aan de klant.

Voorstel voor compensatie vanaf april 2022

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 stuurt ING de eerste klanten een compensatievoorstel. Klanten hoeven daar nu niets voor te doen. In het tweede kwartaal van 2022 plaatst ING een overzicht op haar website. In dat overzicht staat welke klantengroepen wanneer een voorstel van ING kunnen verwachten. Voormalige klanten kunnen zich dan ook online aanmelden. In een aantal gevallen zal ING klanten vragen om aanvullende informatie. Deze informatie is dan niet langer beschikbaar voor de bank omdat de bewaartermijn verstreken is. Voor gespreid betalen op de creditcard en producten voor rood staan doet ING nog aanvullend onderzoek.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 22 december 2021


De Volksbank treft compensatieregeling voor klanten

De Volksbank N.V. (de organisatie achter o.a. ASN Bank, Regiobank en SNS) gaat particuliere klanten van SNS en RegioBank compenseren die gedurende de looptijd te veel rente hebben betaald op hun doorlopend consumptief krediet. Naar aanleiding van de uitspraken van het Kifid heeft de Volksbank onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat een deel van haar klanten teveel rente heeft betaald.

In de aankomende tijd zal de Volksbank in overleg met de Consumentenbond de compensatieregeling uitwerken. Klanten van SNS of RegioBank die in aanmerking komen voor compensatie, krijgen in het eerste kwartaal van 2022 meer informatie. Heb je een krediet van de Volksbank? Dan kun je deze bij ons aanmelden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 22 december 2021


Rabobank start in januari met aanbieden compensatie

Klanten van de Rabobank die te veel rente hebben betaald over hun krediet krijgen vanaf januari 2022 een compensatievoorstel van de bank. Zij krijgen 30 dagen de tijd om deze te controleren. Als zij niets van zich laten horen, gaat de bank over tot uitbetaling. De Consumentenbond vindt het een ruimhartige regeling. Lees verder.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 15 december 2021


Akkoord compensatieregeling om te hoge rentes ABN AMRO

Klanten van ABN AMRO die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet, krijgen het te veel betaalde geld gecompenseerd. De Consumentenbond en ABN AMRO zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor hen. De eerste klanten worden voor het einde van het jaar gecompenseerd. De bank reserveert hiervoor in totaal zo’n €250 miljoen. Kijk hier voor de veelgestelde vragen over de ABN AMRO regeling.

Mogelijk hebben ook andere banken te hoge rentes berekend. Consumenten die vermoeden dat ze te veel rente over hun krediet hebben betaald, kunnen zich hier aanmelden. Klanten met een met een krediet van ABN AMRO, Alfam (waaronder Defam en Credivance) of ICS ABN-rekening kunnen zich nu niet meer aanmelden.

Lees hier het volledige persbericht.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 6 september 2021


Rabobank gaat klanten compenseren

De Consumentenbond is blij met het besluit van Rabobank om klanten met consumptieve kredieten te compenseren voor te veel betaalde rente. De Consumentenbond vindt dat andere banken het voorbeeld van Rabobank moeten volgen. De compensatieregeling geldt voor ruim 200.000 kredieten van Rabobank. Het gaat om kredieten met een variabele rente of betaalrekeningen met de optie tot roodstaan. Lees meer

Consumentenbond, gepubliceerd op 3 augustus 2021


Geen procedures gedurende gesprekken

ABN AMRO en de Consumentenbond hebben afgesproken dat gedurende de gesprekken over een compensatieregeling er geen procedures worden gestart. De Consumentenbond had daar op aangedrongen. Stef Smit van Consumentenbond Claimservice: “ABN AMRO heeft ons uitgenodigd om te praten over een compensatieregeling voor de te veel in rekening gebrachte rente op kredieten. Maar tegelijkertijd praten én procederen werkt volgens ons niet. We zijn daarom blij dat de bank geen procedures start. Dat is voor ons ook een signaal dat zij serieus aan een oplossing van het dossier willen werken.” De komende maanden gaan partijen met elkaar de mogelijkheden van een regeling voor gedupeerde consumenten onderzoeken.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 10 april 2021

Meer gunstige uitspraken Kifid

Door de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn op 6 april 2021 twee gunstige uitspraken voor consumenten gedaan in lijn met de eerdere uitspraak tegen ABN AMRO. De uitspraken hebben betrekking op kredieten van de Hollandsche Disconto Voorschotbank (onderdeel Vesting Finance) en Santander Consumer Finance Benelux waarbij ook deze kredietaanbieders een hoge rente in rekening bleven brengen terwijl de marktrente daalde. De Commissie bepaalde dat de aanbieders de te veel betaalde rente aan de consumenten moeten terugbetalen. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 7 april 2021

Uitspraak woekerrente biedt hoop voor gedupeerden

De Consumentenbond is blij met de uitspraak van het Kifid op 3 maart over woekerrente. De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde dat ABN AMRO teveel in rekening gebrachte rente aan een consument met een flexibel krediet moet terugbetalen. De uitspraak biedt hoop voor andere gedupeerden van woekerrentes. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 5 maart 2021

Consumentenbond onderzoekt woekerrentes

ABN AMRO heeft jarenlang te veel rente in rekening gebracht bij klanten met een doorlopend krediet. Hetzelfde gebeurde bij klanten die gebruik maakten van de mogelijkheid om rood te staan op hun betaalrekening. De Consumentenbond start een onderzoek naar misstanden in de kredietmarkt en gaat gedupeerden helpen om hun te veel betaalde rente terug te krijgen. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 28 november 2020

Te veel rente betaald voor je krediet?

Heb jij een doorlopend krediet of heb je in het verleden zo’n krediet gehad? Of maak je gebruik van de mogelijkheid om rood te staan? Dan betaal je mogelijk te veel rente en heb je recht op terugbetaling.

Meld je gratis aan