Veelgestelde vragen

Ja, alle kredieten die van kracht waren na 2005 kunnen mogelijk voor compensatie in aanmerking komen. We raden je daarom aan om ook oude kredieten bij ons aan te melden.

Aanmelden met een krediet van ABN AMRO, Alfam of ICS is per 5 september 2021 niet meer mogelijk.

Algemene vragen

Moet ik de regeling accepteren?

Het is niet verplicht de voorgestelde regeling te accepteren.

Als je het aanbod wel accepteert, dan heb je 14 dagen de tijd om hierop terug te komen (herroepingsrecht). Om je acceptatie te herroepen moet je contact opnemen met de bank. Je hoeft geen reden op te geven en er zijn geen kosten.

Wanneer krijg ik bericht over mijn compensatievoorstel?

De grote banken handelen de compensatieregeling af per kredietvorm. Ze zijn ook niet allemaal tegelijk gestart met de afhandeling. Onderstaande tabel geeft een idee wanneer je aan de beurt bent in de meestvoorkomende situaties.

Bekijk hier de tabel 

Wat houdt no cure no pay precies in?

Bij no cure no pay ben je pas een bijdrage verschuldigd als er voor jou een resultaat is behaald. Als er geen resultaat is, dan betaal je niets. Zo loop je geen financieel risico. Voorbeeld: Wij behalen een resultaat van € 1.000 voor je en het no cure no pay percentage bedraagt 10%. Dan ontvang jij € 900 en wij € 100.

Hoe en wanneer betaal ik het no cure no pay percentage?

Je betaalt pas achteraf en uitsluitend als wij een resultaat voor je hebben bereikt. Bereiken wij geen resultaat voor je, dan betaal je niets. Stel dat wij een resultaat van € 1.000 voor je bereiken en het no cure no pay percentage bedraagt 10%. Dan ontvang jij € 900 en wij € 100. Wij proberen echter altijd om het no cure no pay percentage op de wederpartij te verhalen, zodat je mogelijk niets hoeft te betalen, maar wij kunnen op voorhand niet beloven dat dit lukt.

Is het percentage 10% of 20%?

Voor de kredietclaim bedraagt het no cure no pay percentage 10% als wij niet hoeven te procederen en 20% als wij wel moeten procederen. Het tweede percentage is hoger, doordat wij extra kosten moeten maken bij procederen.

Ik heb vragen over mijn individuele voorstel van ABN AMRO?

Voor individuele vragen over uw voorstel kunt u ABN AMRO bellen op het nummer 088 – 226 26 09.

Hoe weet ik of het compensatiebedrag van ABN AMRO klopt?

We hebben inzicht in de gebruikte rekenmethode. Die methode is door ons gecontroleerd en getest. Zo nu en dan voeren we steekproeven uit. De aangeboden compensatiebedragen kloppen volgens ons.

Hoe kan ik gegevens over mijn kredietovereenkomst bij mijn bank opvragen?

Het meest eenvoudige is om te bellen met of een email te sturen aan je bank of kredietverstrekker en een kopie van je contract op te vragen. Je kunt ook gebruik maken van onze modelbrief.

Ik heb een krediet bij de Rabobank. Is het no cure no pay percentage voor mij van toepassing?

Nee, voor klanten van de Rabobank en haar dochterondernemingen Freo en Fideaal is het no cure no pay percentage niet van toepassing. De Rabobank heeft inmiddels aangekondigd om klanten met een consumptief krediet te gaan compenseren.

Wat verdiend Consumentenbond Claimservice aan de regeling met ABN AMRO?

Consumentenbond Claimservice werkt op basis van no cure no pay. Het vergoedingspercentage is 10%.

ABN AMRO wil alle klanten op dezelfde manier behandelen. Daarom hebben we afgesproken dat de bank de no cure no pay-vergoeding betaalt, zodat de deelnemers zelf geen kosten hebben.

Hoeveel we krijgen, hangt af van de hoogte en de looptijd van de kredieten van onze deelnemers. Vermoedelijk gaat het om maximaal €900.000. Dit bedrag gebruiken we om onze kosten te dekken en voor nieuwe collectieve acties.

Meedoen

Ik heb een krediet met een vaste rente. Kan ik een beroep doen op de uitspraken van het Kifid?

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zien op kredieten met een variabele rente, zoals een doorlopend krediet of roodstand op een betaalrekening. Als je vooraf een vaste rente met je bank of kredietverstrekker hebt afgesproken, kun je geen beroep doen op de uitspraken.

Moet ik bij een belangenbehartiger zijn aangesloten om voor compensatie in aanmerking te komen?

Bij de banken waarmee wij inmiddels een regeling hebben getroffen is dit niet nodig. Dit betreft ABN AMRO, ING en Rabobank. Deze banken benaderen proactief hun klanten met een compensatieaanbod. Er zijn echter ook kredietaanbieders die nog geen compensatieregeling gereed hebben of hebben aangegeven niet te willen compenseren. In dat geval kan het verstandig zijn om je bij ons of een andere belangenbehartiger aan te sluiten.

Ik heb een zakelijk krediet. Kan ik meedoen?

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn gebaseerd op consumentenrecht. Het is nog onduidelijk of ondernemers hier ook een beroep op kunnen doen. Aangezien de onrechtmatige gedraging aan de kant van de bank of kredietverstrekker precies hetzelfde is, de rente is niet verlaagd terwijl dit wel had gemoeten, adviseren wij je om je wél aan te melden. Op die manier word je via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in deze zaak. Mocht compensatie voor zakelijke kredieten mogelijk zijn dan laten wij je dat langs die weg weten.

Ik heb in het verleden een krediet gehad, maar heb daar de gegevens niet meer van. Kan ik mij toch aanmelden?

Ja, je kunt je in dat geval gewoon aanmelden. Belangrijk is wel dat je nog weet bij welke bank of kredietverstrekker je het krediet had afgesloten. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je toegang tot je digitale dossier, waar je de gegevens die je nog weet kunt vastleggen. Je kunt ook gebruik maken van onze modelbrief om je stukken op te vragen.

Wat kost het om mee te doen?

Aanmelden is gratis. Je deelname is op basis van no cure no pay. Alleen als wij resultaat voor je behalen, betaal je ons een percentage over het voor jou behaalde resultaat. Voor de kredietclaim is het no cure no pay percentage 10% inclusief btw als er geen procedure nodig is en 20% inclusief btw als er wel geprocedeerd moet worden. Als we geen resultaat voor je behalen, dan betaal je niets. Zo loop je geen financieel risico. NB: Voor klanten van de Rabobank is het percentage niet van toepassing, aangezien de bank al heeft aangekondigd om klanten te gaan compenseren.

Kan ik met roodstand op een betaalrekening of creditcardrekening ook meedoen aan de kredietclaim?

Ja, je kunt je met roodstand ook aanmelden voor de kredietclaim.

Heb je vragen over de compensatieregeling met ABN AMRO? Bekijk deze hier: Veelgestelde vragen compensatieregeling ABN AMRO