Veelgestelde vragen

Ja, alle kredieten die van kracht waren na 2005 kunnen mogelijk voor compensatie in aanmerking komen. We raden je daarom aan om ook oude kredieten bij ons aan te melden.

Aanmelden met een krediet van ABN AMRO, Alfam of ICS is per 5 september 2021 niet meer mogelijk.

Ik heb een krediet met een vaste rente. Kan ik een beroep doen op de uitspraken van het Kifid?

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zien op kredieten met een variabele rente, zoals een doorlopend krediet of roodstand op een betaalrekening. Als je vooraf een vaste rente met je bank of kredietverstrekker hebt afgesproken, kun je geen beroep doen op de uitspraken.

Ik heb een zakelijk krediet. Kan ik meedoen?

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn gebaseerd op consumentenrecht. Het is nog onduidelijk of ondernemers hier ook een beroep op kunnen doen. Aangezien de onrechtmatige gedraging aan de kant van de bank of kredietverstrekker precies hetzelfde is, de rente is niet verlaagd terwijl dit wel had gemoeten, adviseren wij je om je wél aan te melden. Op die manier word je via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in deze zaak. Mocht compensatie voor zakelijke kredieten mogelijk zijn dan laten wij je dat langs die weg weten.

Ik heb in het verleden een krediet gehad, maar heb daar de gegevens niet meer van. Kan ik mij toch aanmelden?

Ja, je kunt je in dat geval gewoon aanmelden. Belangrijk is wel dat je nog weet bij welke bank of kredietverstrekker je het krediet had afgesloten. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je toegang tot je digitale dossier, waar je de gegevens die je nog weet kunt vastleggen. Je kunt ook gebruik maken van onze modelbrief om je stukken op te vragen.

Aanmelden met een krediet van ABN AMRO, Alfam (waaronder Defam en Credivance) of ICS is per 5 september 2021 niet meer mogelijk.

Hoe kan ik gegevens over mijn kredietovereenkomst bij mijn bank opvragen?

Het meest eenvoudige is om te bellen met of een email te sturen aan je bank of kredietverstrekker en een kopie van je contract op te vragen. Je kunt ook gebruik maken van onze modelbrief.

Wat kost het om mee te doen?

Aanmelden is gratis. Je deelname is op basis van no cure no pay. Alleen als wij resultaat voor je behalen, betaal je ons een percentage over het voor jou behaalde resultaat. Voor de kredietclaim is het no cure no pay percentage 10% inclusief btw als er geen procedure nodig is en 20% inclusief btw als er wel geprocedeerd moet worden. Als we geen resultaat voor je behalen, dan betaal je niets. Zo loop je geen financieel risico. NB: Voor klanten van de Rabobank is het percentage niet van toepassing, aangezien de bank al heeft aangekondigd om klanten te gaan compenseren.

Wat houdt no cure no pay precies in?

Bij no cure no pay ben je pas een bijdrage verschuldigd als er voor jou een resultaat is behaald. Als er geen resultaat is, dan betaal je niets. Zo loop je geen financieel risico. Voorbeeld: Wij behalen een resultaat van € 1.000 voor je en het no cure no pay percentage bedraagt 10%. Dan ontvang jij € 900 en wij € 100.

Is het percentage 10% of 20%?

Voor de kredietclaim bedraagt het no cure no pay percentage 10% als wij niet hoeven te procederen en 20% als wij wel moeten procederen. Het tweede percentage is hoger, doordat wij extra kosten moeten maken bij procederen.

Hoe en wanneer betaal ik het no cure no pay percentage?

Je betaalt pas achteraf en uitsluitend als wij een resultaat voor je hebben bereikt. Bereiken wij geen resultaat voor je, dan betaal je niets. Stel dat wij een resultaat van € 1.000 voor je bereiken en het no cure no pay percentage bedraagt 10%. Dan ontvang jij € 900 en wij € 100. Wij proberen echter altijd om het no cure no pay percentage op de wederpartij te verhalen, zodat je mogelijk niets hoeft te betalen, maar wij kunnen op voorhand niet beloven dat dit lukt.

Ik heb een krediet bij de Rabobank. Is het no cure no pay percentage voor mij van toepassing?

Nee, voor klanten van de Rabobank en haar dochterondernemingen Freo en Fideaal is het no cure no pay percentage niet van toepassing. De Rabobank heeft inmiddels aangekondigd om klanten met een consumptief krediet te gaan compenseren.

Mijn ABN AMRO flexibel krediet is overgegaan naar ALFAM, kan ik meedoen met de kredietclaim?

ALFAM is een kredietverstrekker en is een 100% dochter van ABN AMRO. Het flexibel krediet is niet opgeheven, maar overgezet naar een nieuw systeem.

Aanmelden met een krediet van ABN AMRO, Alfam (waaronder Defam en Credivance) of ICS is per 5 september 2021 niet meer mogelijk.

Kan ik met roodstand op een betaalrekening of creditcardrekening ook meedoen aan de kredietclaim?

Ja, je kunt je met roodstand ook aanmelden voor de kredietclaim.