Veelgestelde vragen

Kan ik me ook aanmelden met kredieten uit het verleden?

Ja, alle kredieten die van kracht waren na 2005 kunnen mogelijk voor compensatie in aanmerking komen. We raden je daarom aan om ook oude kredieten bij ons aan te melden.

Ik heb een krediet met een vaste rente. Kan ik een beroep doen op de uitspraken van het Kifid?

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zien op kredieten met een variabele rente, zoals een doorlopend krediet of roodstand op een betaalrekening. Als je vooraf een vaste rente met je bank of kredietverstrekker hebt afgesproken, kun je geen beroep doen op de uitspraken.

Ik heb een zakelijk krediet. Kan ik meedoen?

De uitspraken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn gebaseerd op consumentenrecht. Het is nog onduidelijk of ondernemers hier ook een beroep op kunnen doen. Aangezien de onrechtmatige gedraging aan de kant van de bank of kredietverstrekker precies hetzelfde is, de rente is niet verlaagd terwijl dit wel had gemoeten, adviseren wij je om je wél aan te melden. Op die manier word je via onze nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in deze zaak. Mocht compensatie voor zakelijke kredieten mogelijk zijn dan laten wij je dat langs die weg weten.

Ik heb in het verleden een krediet gehad, maar heb daar de gegevens niet meer van. Kan ik mij toch aanmelden?

Ja, je kunt je in dat geval gewoon aanmelden. Belangrijk is wel dat je nog weet bij welke bank of kredietverstrekker je het krediet had afgesloten. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je toegang tot je digitale dossier, waar je de gegevens die je nog weet kunt vastleggen. Je kunt ook gebruik maken van onze modelbrief om je stukken op te vragen.

Hoe kan ik gegevens over mijn kredietovereenkomst bij mijn bank opvragen?

Het meest eenvoudige is om te bellen met of een email te sturen aan je bank of kredietverstrekker en een kopie van je contract op te vragen. Je kunt ook gebruik maken van onze modelbrief.

Wat is het no cure no pay percentage wat wordt gerekend?

Vooralsnog is er geen sprake van een no cure no pay percentage en kun je gratis met de kredietclaim meedoen. Pas als wij veel kosten moeten maken om ervoor te zorgen dat deelnemers worden gecompenseerd dan ontkomen wij er mogelijk niet aan om deelnemers een financiële bijdrage te vragen in de vorm van een no cure no pay percentage. Mocht het zover komen dan bepaal je zelf of je daarmee wilt instemmen en je deelname aan de claim wilt voortzetten. Je bent daartoe niet verplicht.

Mijn ABN AMRO flexibel krediet is overgegaan naar ALFAM, kan ik dan meedoen met de kredietclaim?

Ja dat kan. ALFAM is een kredietverstrekker en is 100% dochter van ABN AMRO. Het flexibel krediet is daardoor niet opgeheven, maar overgezet naar een nieuw systeem.

Kan ik met roodstand op een betaalrekening ook deelnemen aan de kredietclaim?

Ja, je kunt je zeker aanmelden voor de kredietclaim. De uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft ook betrekking op roodstand met een variabele rente.