Spaartaks-claim

Te hoge spaartaks betaald? Meld je aan!

Consumenten die in de jaren 2017 tot en met 2020 een te hoge spaartaks hebben betaald, maar daar (nog) geen bezwaar tegen hebben gemaakt, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. Het eerste succes is behaald. Meld je nu gratis aan.

Wil je weten hoe het precies zit? Lees de veelgestelde vragen.

Wat is er mis?

De regering gaat de 1,3 miljoen Nederlanders die te veel belasting hebben betaald over hun vermogen en geen bezwaar hebben gemaakt niet compenseren. Een erg onredelijk standpunt, omdat vaststaat dat diezelfde regering jarenlang onterecht belasting heeft geïnd.

Onze eisen

Wij willen dat het kabinet iedere gedupeerde gaat compenseren. We weten dat dit een taai juridisch gevecht kan worden. Het is beslist niet zeker dat we het gaan winnen, maar daar lopen we niet voor weg.

Wat gaan we doen

Met goede argumenten en de steun van zoveel mogelijk Nederlanders hopen we het kabinet op andere gedachten te brengen. Als dit niet voldoende is gaan we mogelijk procederen.

Eerste succes Spaartaks-claim

Consumenten die in de jaren 2017 tot en met 2020 een te hoge spaartaks hebben betaald, maar daar (nog) geen bezwaar tegen hebben gemaakt, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond hebben een akkoord bereikt met Staatssecretaris van Rij om voor deze groep een proefprocedure te starten bij de Hoge Raad. 

Lees hier het laatste nieuws 

Meld je gratis aan en blijf op de hoogte

Meld je gratis aan. Hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie. 

Heb je al een account? Log dan hier in.

Goed om te weten

Je kunt je hier gratis aanmelden voor de Spaartaks-claim. Door jouw deelname krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.

  • Deze afspraak is gemaakt voor iedereen die over de jaren 2017 tot 2021 te veel belasting in box 3 heeft betaald. 
  • Jouw registratie wordt afgehandeld door Consumentenbond Claimservice.
  • Consumentenbond Claimservice is een samenwerkingsverband tussen de
    Consumentenbond en ConsumentenClaim.

Hoe werkt het?

Wij strijden tegen grote bedrijven die misbruik maken van hun macht. Als jij de dupe wordt van zo’n bedrijf, heb je recht op schadevergoeding. Maar, in je eentje maak je geen schijn van kans. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens hen het juridische gevecht aan. Dat doen we voor deze claim samen met massaschade specialist ConsumentenClaim.

1. Meld je aan

Samen staan we sterk. Meld je nu gratis aan en steun ons. We houden je op de hoogte van de vorderingen. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Consumentenbond.

2. We stappen naar de rechter

We hopen met goede argumenten en de steun van zo veel mogelijk Nederlanders het kabinet op andere gedachten te brengen. Mocht dit niet voldoende zijn gaan we mogelijk procederen.

3. Schadevergoeding

Het doel is een passende oplossing te vinden voor alle gedupeerden. We zijn nog niet zover dat er een massaclaim wordt gestart. Het is nog te vroeg om over een schadevergoeding te spreken.

Tijdlijn

14 juli 2023
Eerste kwartaal 2024 meer duidelijkheid
Eind 2022 hebben we met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst afgesproken om proefzaken te starten. Het selecteren van de juiste proefzaken is een complex en tijdrovend proces, maar we hebben al veel vooruitgang geboekt. Onlangs hebben we bij een aantal deelnemers nog extra informatie opgevraagd. We verwachten daarmee de laatste proefzaken te kunnen selecteren. Als deze zaken gewonnen worden, geldt de uitkomst daarvan automatisch voor iedereen.

Hoe nu verder?
Zodra we alle proefzaken hebben geselecteerd, zullen we deze zaken snel voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal daarna de zogenoemde 'ambtshalve verzoek tot vermindering' afwijzen. Daarna zullen wij beroep aantekenen bij de rechtbank. Onze hoop is dat de rechtbank dan vragen aan de Hoge Raad zal stellen, zodat we zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen van de hoogste rechter. Dit kost tijd omdat we de juiste stappen moeten zetten. We zetten erop in om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 helderheid te hebben. Je kunt het verloop van de procedure verder afwachten. In de tussentijd houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.
14 juli 2023
4 november 2022
Eerste succes Spaartaksclaim
Consumenten die te veel spaartaks hebben betaald, maar daar (nog) geen bezwaar tegen hebben gemaakt, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond bereikten een akkoord met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Zij gaan voor deze groep proefprocedures starten. De afspraken zijn een eerste succes in de Spaartaksclaim. Spaarders hoeven niet langer individueel bezwaar te maken bij de Belastingdienst tegen de heffing over hun spaargeld in de jaren 2017 tot 2021. In plaats daarvan komt het kabinet met een nieuwe zogeheten massaal bezwaarprocedure. Het oordeel over slechts 1 of enkele cases gaat hierbij voor alle gedupeerden gelden. Lees het volledige nieuwsbericht Leees het volledige nieuwsbericht
4 november 2022
20 september 2022
In gesprek met de staatssecretaris
Het is onduidelijk of het kabinet alsnog alle gedupeerden in de gelegenheid wil stellen gecompenseerd te worden. De staatssecretaris heeft dat eerder gesuggereerd. Maar in de stukken die het kabinet vandaag openbaar heeft gemaakt lezen we hierover niets terug. We vinden dat ook burgers die geen bezwaar hebben gemaakt in aanmerking moeten komen voor compensatie. Volgende week spreken wij de staatssecretaris. Wij zullen onze mening dan toelichten, en hem dan om opheldering vragen over het standpunt van het kabinet. Mocht dan blijken dat het kabinet alleen degenen die bezwaar hebben gemaakt wil compenseren, dan zullen we nadenken over vervolgstappen.
20 september 2022
7 februari 2022
Na kamerdebat buigt kabinet zich over compensatie Spaartaks
De afgelopen tijd hebben de ontwikkelingen rond de Spaartaks-claim elkaar snel opgevolgd. Op 2 februari vond een Kamerdebat plaats over de kwestie. In aanloop van dit debat had staatssecretaris van Financiën Van Rij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat hij onder andere op het ingewonnen advies van de Landsadvocaat in. De Landsadvocaat is van mening dat het niet compenseren van spaarders die niet binnen de wettelijke termijn bezwaar hebben gemaakt ‘juridisch verdedigbaar’ is. Dat betekent overigens niet dat het kabinet dit ook van plan is. De Tweede Kamer, waaronder de 4 coalitiepartijen, namen tijdens het debat een motie aan. Hierin werd het kabinet opgeroepen om tot een oplossing te komen die ‘recht doet aan spaarders’. Wat dit precies zal inhouden is op dit moment nog onduidelijk. De staatssecretaris heeft toegezegd om binnen 2 maanden (vóór 1 april) een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Wij houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
7 februari 2022
24 december 2021
Geen compensatie voor consumenten die geen bezwaar maakten
De Belastingdienst berekende een te hoge fictieve rente voor de belastingaanslag over het vermogen in Box 3. Dat oordeelde de rechter op 24 december 2021. Consumenten die al bezwaar maakten tegen deze rekenwijze, kregen hiermee recht op compensatie. Maar de uitspraak gold niet voor consumenten die géén bezwaar hadden gemaakt. Oneerlijk, zo stelde de Consumentenbond, die daarop samen met andere belanghebbenden in gesprek ging met staatssecretaris Van Rij (Financiën) over een oplossing.
24 december 2021
Toon volledige tijdlijn

Veelgestelde vragen

Lees onderstaande vragen en antwoorden.

Het is niet uit te leggen dat de overheid onderscheid maakt tussen burgers en een klein deel wel compenseert, maar bijna 1,3 miljoen mensen in de kou laat staan. Vast staat dat de overheid onterecht belasting heeft geïnd. Dat geld moet terug naar de belastingbetaler. Als de belangenbehartiger van consumenten is de Consumentenbond de aangewezen partij om deze grote groep gedupeerden te vertegenwoordigen.

We willen bereiken dat ook niet-bezwaarmakers te veel betaalde belasting terugkrijgen.

Voorlopig hoeft u niet in actie te komen. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor, waarmee een ‘massaal bezwaarplusprocedure’ mogelijk wordt. Wij houden in de gaten of deze wetswijziging inderdaad wordt doorgevoerd, en houden u op de hoogte.

Nee. Het kabinet zegt toe dat als later wordt bepaald dat niet-bezwaarmakers gecompenseerd moeten worden, dat voor iedereen geldt.

Het kabinet zet een stap in de goede richting, maar erkent helaas nog niet dat niet-bezwaarmakers ook in aanmerking komen voor compensatie. Wel zijn we te spreken over het feit dat het kabinet bereid is samen met ons de rechter te vragen alsnog te beoordelen of dit onderscheid eerlijk is. We hebben echter nog een lange weg te gaan, waarbij het beslist niet zeker is dat de rechter de niet-bezwaarmakers zal tegemoetkomen. 

Wij zijn van mening dat de procedure uitmondend in het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022 niet optimaal is gevoerd en dat niet alle argumenten zijn aangevoerd.

We gaan samen met het ministerie en de andere belangenbehartigers een aantal vragen voorleggen aan de rechter. Mocht deze van mening zijn dat het gemaakte onderscheid onterecht is, dan belooft het kabinet de niet-bezwaarmakers alsnog te compenseren. Als de rechter het standpunt van het kabinet steunt, dan zullen we overwegen om een juridische procedure te starten bij het Europees Hof van Justitie en/of de civiele rechter.

Zeker! Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe groter de kans op succes. Als u zich bij ons aanmeldt dan houden we u bovendien op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Dit is niet persé noodzakelijk, maar administratief wel wenselijk. Dit speelt vooral een rol als het toch noodzakelijk blijkt te zijn dat iedereen individueel een brief naar de belastingdienst dient te sturen.

Aan onze claims kunnen kosten verbonden zijn, maar dat is voor de Spaartaksclaim nog niet het geval. Je kunt je gratis en vrijblijvend aanmelden. Wij houden je dan van de ontwikkelingen op de hoogte. Mocht het nodig zijn dat wij deze claim doorzetten, omdat er vanuit het Ministerie en/of de Belastingdienst geen oplossing komt, dan zal in je digitale dossier de mogelijkheid worden geboden om aan het vervolg van de claim deel te nemen. Je bent daartoe niet verplicht en kunt je dan altijd weer afmelden.

Helaas is dit nog niet mogelijk. Voor deelname aan onze claims vragen we je om een nieuw account aan te maken.

Goeie actie? Word lid

De Consumentenbond bestaat voor en dankzij jou. Als je lid wordt, steun je ons werk en kunnen we blijven strijden voor een eerlijke en veilige markt. Vind jij dat net als wij belangrijk? Voor €3 per maand ben je al lid. En kunnen wij voor jouw belangen op blijven komen. Doen dus!