Spaartaks-claim

Te hoge spaartaks betaald? Meld je aan!

Consumenten die in de jaren 2017 tot en met 2020 een te hoge spaartaks hebben betaald, maar daar (nog) geen bezwaar tegen hebben gemaakt, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. Het eerste succes is behaald. Meld je nu gratis aan.

Wil je weten hoe het precies zit? Lees de  veelgestelde vragen.

Wat is er mis?

De regering gaat de 1,3 miljoen Nederlanders die te veel belasting hebben betaald over hun vermogen en geen bezwaar hebben gemaakt niet compenseren. Een erg onredelijk standpunt, omdat vaststaat dat diezelfde regering jarenlang onterecht belasting heeft geïnd.

Onze eisen

Wij willen dat het kabinet iedere gedupeerde gaat compenseren. We weten dat dit een taai juridisch gevecht kan worden. Het is beslist niet zeker dat we het gaan winnen, maar daar lopen we niet voor weg.

Wat gaan we doen

Met goede argumenten en de steun van zoveel mogelijk Nederlanders hopen we het kabinet op andere gedachten te brengen. Als dit niet voldoende is gaan we mogelijk procederen.

Eerste succes Spaartaks-claim

Consumenten die in de jaren 2017 tot en met 2020 een te hoge spaartaks hebben betaald, maar daar (nog) geen bezwaar tegen hebben gemaakt, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond hebben een akkoord bereikt met Staatssecretaris van Rij om voor deze groep een proefprocedure te starten bij de Hoge Raad. 

Lees hier het laatste nieuws 

Meld je gratis aan en blijf op de hoogte

Meld je gratis en vrijblijvend aan. Hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie. 

Goed om te weten

Je kunt je hier gratis aanmelden voor de Spaartaks-claim. Door jouw deelname krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.

  • Deze afspraak is gemaakt voor iedereen die over de jaren 2017 tot 2021 te veel belasting in box 3 heeft betaald. 
  • Jouw registratie wordt afgehandeld door Consumentenbond Claimservice.
  • Consumentenbond Claimservice is een samenwerkingsverband tussen de
    Consumentenbond en ConsumentenClaim.

Hoe werkt het?

Wij strijden tegen grote bedrijven die misbruik maken van hun macht. Als jij de dupe wordt van zo’n bedrijf, heb je recht op schadevergoeding. Maar, in je eentje maak je geen schijn van kans. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens hen het juridische gevecht aan. Dat doen we voor deze claim samen met massaschade specialist ConsumentenClaim.

1. Meld je aan

Samen staan we sterk. Meld je nu gratis aan en steun ons. We houden je op de hoogte van de vorderingen. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de Consumentenbond.

2. We stappen naar de rechter

We hopen met goede argumenten en de steun van zo veel mogelijk Nederlanders het kabinet op andere gedachten te brengen. Mocht dit niet voldoende zijn gaan we mogelijk procederen.

3. Schadevergoeding

Het doel is een passende oplossing te vinden voor alle gedupeerden. We zijn nog niet zover dat er een massaclaim wordt gestart. Het is nog te vroeg om over een schadevergoeding te spreken.

Veelgestelde vragen

Lees onderstaande vragen en antwoorden.

Het is niet uit te leggen dat de overheid onderscheid maakt tussen burgers en een klein deel wel compenseert, maar bijna 1,3 miljoen mensen in de kou laat staan. Vast staat dat de overheid onterecht belasting heeft geïnd. Dat geld moet terug naar de belastingbetaler. Als de belangenbehartiger van consumenten is de Consumentenbond de aangewezen partij om deze grote groep gedupeerden te vertegenwoordigen.

We willen bereiken dat ook niet-bezwaarmakers te veel betaalde belasting terugkrijgen.

Voorlopig hoeft u niet in actie te komen. Het kabinet bereidt een wetswijziging voor, waarmee een ‘massaal bezwaarplusprocedure’ mogelijk wordt. Wij houden in de gaten of deze wetswijziging inderdaad wordt doorgevoerd, en houden u op de hoogte.

Nee. Het kabinet zegt toe dat als later wordt bepaald dat niet-bezwaarmakers gecompenseerd moeten worden, dat voor iedereen geldt.

Het kabinet zet een stap in de goede richting, maar erkent helaas nog niet dat niet-bezwaarmakers ook in aanmerking komen voor compensatie. Wel zijn we te spreken over het feit dat het kabinet bereid is samen met ons de rechter te vragen alsnog te beoordelen of dit onderscheid eerlijk is. We hebben echter nog een lange weg te gaan, waarbij het beslist niet zeker is dat de rechter de niet-bezwaarmakers zal tegemoetkomen. 

Wij zijn van mening dat de procedure uitmondend in het arrest van 20 mei jl niet optimaal is gevoerd en dat niet alle argumenten zijn aangevoerd.

We gaan samen met het ministerie en de andere belangenbehartigers een aantal vragen voorleggen aan de rechter. Mocht deze van mening zijn dat het gemaakte onderscheid onterecht is, dan belooft het kabinet de niet-bezwaarmakers alsnog te compenseren. Als de rechter het standpunt van het kabinet steunt, dan zullen we overwegen om een juridische procedure te starten bij het Europees Hof van Justitie en/of de civiele rechter.

Zeker! Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe groter de kans op succes. Als u zich bij ons aanmeldt dan houden we u bovendien op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Dit is niet persé noodzakelijk, maar administratief wel wenselijk. Dit speelt vooral een rol als het toch noodzakelijk blijkt te zijn dat iedereen individueel een brief naar de belastingdienst dient te sturen.

Aan onze claims kunnen kosten verbonden zijn, maar dat is voor de Spaartaksclaim nog niet het geval. Je kunt je gratis en vrijblijvend aanmelden. Wij houden je dan van de ontwikkelingen op de hoogte. Mocht het nodig zijn dat wij deze claim doorzetten, omdat er vanuit het Ministerie en/of de Belastingdienst geen oplossing komt, dan zal in je digitale dossier de mogelijkheid worden geboden om aan het vervolg van de claim deel te nemen. Je bent daartoe niet verplicht en kunt je dan altijd weer afmelden.

Helaas is dit nog niet mogelijk. Voor deelname aan onze claims vragen we je om een nieuw account aan te maken.

Goeie actie? Word lid

De Consumentenbond bestaat voor en dankzij jou. Als je lid wordt, steun je ons werk en kunnen we blijven strijden voor een eerlijke en veilige markt. Vind jij dat net als wij belangrijk? Voor €3 per maand ben je al lid. En kunnen wij voor jouw belangen op blijven komen. Doen dus!