Tweede Kamer akkoord met wet collectieve schadevergoeding

Beeld van vrouwe justitia

‘Een historisch moment voor Nederlandse consumenten’, zo noemt de Consumentenbond de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel dat collectieve schadevergoeding mogelijk maakt.

Met het aannemen van het wetsvoorstel wordt het voor gedupeerden gemakkelijker om samen via de rechter een collectieve schadevergoeding te eisen. De rechter bepaalt vervolgens in één procedure of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is.

De huidige wetgeving biedt geen ruimte om voor groepen consumenten compensatie in geld te eisen. Belangenorganisaties kunnen wel namens gedupeerden collectief een rechtszaak voeren, maar als de rechter heeft vastgesteld dat een bedrijf aansprakelijk is omdat het zich niet aan de regels heeft gehouden, moeten de partijen met elkaar om tafel om een schikking te treffen over het vergoeden van de schade. Loopt dat op niets uit, dan zijn consumenten gedwongen om alsnog individueel naar de rechter te stappen.

Lees meer over het wetsvoorstel op de website van de Consumentenbond.

De Consumentenbond, gepubliceerd op 29 januari 2019