Ontwikkelingen rechtspraak

2017

In 2017 hebben verschillende rechters zich gebogen over de all-in abonnementen. Hieronder vind je een overzicht van een aantal van deze zaken.

De Rechtbank Gelderland oordeelde in 2017 dat KPN een vergoeding van € 507,55 aan haar klant moet betalen wegens het all-in abonnement. Het abonnement is ongeldig verklaard, omdat de prijs van het toestel niet vermeld werd. Een aantal weken later bepaalde de Rechtbank Amsterdam dat ook T-Mobile een vergoeding van ruim € 300 aan haar klant moet betalen voor het verwerken van de prijs van de telefoon in het abonnement. Verschillende rechtbanken en gerechtshoven hebben in 2017 vergelijkbare uitspraken gedaan.

In een zaak bij de Rechtbank Den Haag bepaalde de rechter dat de waarde van de telefoon op een andere manier berekend moet worden dan eerder werd gedaan, omdat het telefoonabonnement een gratis toestel bevatte (de uitspraak). Verder oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat Vodafone de kosten van het toestel aan haar klant moet terugbetalen, omdat de prijs van het toestel niet in het all-in abonnement was opgenomen (de uitspraak). In een andere rechtszaak bij de rechtbank Limburg wordt de uitspraak van de Hoge Raad uit 2016 inzake de all-in abonnementen aangehaald. De rechter erkende de uitspraak van de Hoge raad en dus dat de consument ten onrechte heeft betaald voor het toestel wegens het all-in abonnement). Dit werd echter niet meegenomen in het besluit, omdat dit argument niet door één van de partijen was aangevoerd (de uitspraak).

2016

Uit vier uitspraken van de Rechtbank Den Haag uit 2016 blijkt dat bij de vergoeding voor een mobiele telefoon moet worden uitgegaan van de nieuwprijs van het toestel. Dat is in de meeste gevallen een veel hogere vergoeding dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. Uitspraak 1uitspraak 2uitspraak 3uitspraak 4.

De Rechtbank Rotterdam deed drie interessante uitspraken in 2016 waarbij de prijs van de telefoontoestellen niet kon worden bepaald, omdat de provider weigerde openheid van zaken te geven. De personen in kwestie kregen daarom alle gemaakte kosten voor het hele abonnement terug. Uitspraak 1uitspraak 2uitspraak 3.