Uitspraken Hoge Raad

De volledige tekst van de uitspraken van de Hoge Raad kun je via de onderstaande links raadplegen.

Prejudiciële beslissing Hoge Raad d.d. 13 juni 2014
Prejudiciële beslissing Hoge Raad d.d. 12 februari 2016

Hieronder geven wij een samenvatting van de belangrijkste punten uit de uitspraak van 12 februari 2016.

  • In de betreffende zaak betrof het een consument die een aantal facturen van KPN niet had betaald. Hierop startte KPN een incassotraject. De consument in kwestie had een abonnement inclusief een toestel afgesloten. Dit is een overeenkomst die dient te worden aangemerkt als een koop op afbetaling in de zin van artikel 7A:1576 van het Burgerlijk Wetboek. ​
  • Op basis van artikel 7A:1576 BW is het verplicht om vooraf de prijs van de telefoon te bepalen. Als dit niet is gebeurd, kan een consument de overeenkomst vernietigen. De Hoge Raad stelt vast dat het hanteren van een all-in prijs waarin zowel de kosten voor de telefoon als het bellen zijn samengevoegd in strijd is met dit artikel. Nu valt namelijk niet af te leiden wat de prijs van de telefoon is.​
  • De Hoge Raad overweegt verder dat de overeenkomst ook gezien kan worden als een kredietovereenkomst in de zin van artikel 7:61 van het Burgerlijk Wetboek. Omdat de overeenkomst niet voldoet aan de eisen van dit artikel, kan het ook op grond daarvan vernietigd worden.​
  • Als de overeenkomst wordt vernietigd dan moet de consument de telefoon teruggeven aan de telefoonprovider. Eigenlijk dient de consument de telefoon dan terug te geven in de staat waarin hij de telefoon heeft ontvangen. Dit is in de praktijk niet mogelijk. De Hoge Raad vindt daarom dat de consument de telefoon mag teruggeven in de staat waarin deze zich bevindt op het moment van het vernietigen van de overeenkomst.​
  • Mocht een consument de overeenkomst vernietigen en zijn toestel teruggeven, dan dient te worden bepaald welk gedeelte van de overeenkomst bestemd was voor de voldoening van de koopsom/ aflossing van het krediet inclusief de kosten die daarmee verband houden. Het totaal van deze kosten zal de consument kunnen terugvorderen. Dit houdt in dat de consument de kosten die hij heeft betaald voor de telefoon volledig kan terugkrijgen.​
  • Hiervan zou gezegd kunnen worden dat consumenten in die situatie misbruik maken van hun rechten. De Hoge Raad vindt echter dat de vernietiging strekt tot de bescherming van de consument. Daarom kan als regel worden aangehouden dat die vernietiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is, zelfs als dit zou betekenen dat de consument jaren gebruik heeft kunnen maken van een telefoon zonder daar iets voor te hoeven betalen. De schending door de telefoonprovider wordt dusdanig groot geacht dat dit niet als onaanvaardbaar kan worden gezien. Dit is volgens de Hoge Raad het gevolg van het niet naleven van de wettelijke verplichtingen door de telefoonprovider.