Aanmelden

Je kunt je hier gratis aanmelden voor de TikTok claim. Heb je geen kinderen of zitten ze niet op TikTok, dan kun je ons ook steunen via het aanmeldformulier.

  • Deelname is op basis van ‘no cure, no pay’. Het vergoedingspercentage is maximaal 25% inclusief btw van het voor jou behaalde resultaat. Als er geen resultaat wordt behaald, dan hoef je niets te betalen.
  • Je kunt alleen meedoen met de TikTok claim als je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger? Vraag dan je ouders of voogd om zich namens jou aan te melden.
  • Wanneer je meedoet met de TikTok claim verwerken de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy je persoonsgegevens, bijvoorbeeld om je aanmelding te registreren, om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de TikTok claim, om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met de Stichting sluit en om de actie te kunnen voeren. Jouw registratie wordt afgehandeld door Consumentenbond Claimservice. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je lezen in onze Gezamenlijke Privacyverklaring.
tiktok logo