Veelgestelde vragen

Wat gaan de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy doen?

TikTok schendt de privacyrechten van de gebruikers van de TikTok-app, in het bijzonder de rechten van Nederlandse kinderen (personen jonger dan 18 jaar). Ook maakt TikTok zich schuldig aan oneerlijke handelsprakijken, bijvoorbeeld door te doen alsof de app gratis is, terwijl je er eigenlijk voor betaalt met je privégegevens. TikTok handelt volgens ons in strijd met Europese en Nederlandse regelgeving, omdat de app illegaal persoonsgegevens verwerkt.

De Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) vinden dit onacceptabel. Wij voeren daarom actie tegen TikTok.

  • Wij willen. dat het bedrijf stopt met het onrechtmatig handelen en dat de gedupeerden (gebruikers) een financiële compensatie ontvangen.
  • De gegevens die TikTok heeft van minderjarige gebruikers moet het bedrijf verwijderen.
  • En TikTok moet een goed systeem invoeren om de leeftijd van gebruikers te controleren.

Wie is Stichting Take Back Your Privacy?

De Stichting Take Back Your Privacy is een stichting die zich inzet voor het recht op privacy van mensen in Nederland en daarbuiten. Dit doen zij onder meer door rechtszaken te voeren tegen bedrijven die je rechten schenden. Stichting Take Back Your Privacy is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Wie zijn er nog meer betrokken bij deze actie?

Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond hebben het advocatenkantoor Scott+Scott Attorneys at Law LLP ingeschakeld om de TikTok actie zo nodig in de rechtbank uit te vechten. Dit kantoor is ook ingeschakeld als advocatenkantoor in de procedure tegen TikTok in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten.

BPGL Funding I Limited verstrekt het geld dat nodig is voor de procedure tegen TikTok. Als een vergoeding wordt toegewezen, dan heeft de financier recht op 22% van de opbrengst, en een compensatie van de kosten die het heeft gemaakt. Tegelijk geldt een totaal maximum van 25% van de opbrengst. Meer dan dat krijgt de procesfinancier dus nooit. Als de rechter geen schadevergoeding toewijst, dan krijgt de financier niets.

Wie kan zich aanmelden?

Iedereen in Nederland kan deze actie steunen. Je moet wel 18 jaar of ouder zijn om je aan te melden. Ben je dat (nog) niet? Vraag dan je ouders/verzorgers om je aan te melden.

Wij zoeken in het bijzonder naar steun van ouders van minderjarige kinderen (kinderen onder de 18 jaar) die gebruik maken of hebben gemaakt van TikTok in de periode na 25 mei 2018.

Wij stellen je steun op prijs, zelfs wanneer je niet zelf TikTok gebruikt. Wij willen dat TikTok stopt met zijn handelswijze. En wij gaan compensatie eisen voor de Nederlandse minderjarige gebruikers van TikTok.

Je kunt je aanmelden en ons steunen via het aanmeldformulier. Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond en je hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Wat kost het om mee te doen?

Aanmelden en steunen kost niets. Dit is een bewuste keuze van de Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy. Wij willen niet dat de gedupeerden van TikTok geld moeten investeren om hun recht te halen.

Bij deelname aan de claim is er sprake van ‘no cure, no pay’:

BPGL Funding I Limited treedt op als financier van de TikTok actie. De financier zorgt ervoor dat de zaak gedaan kan worden op basis van ‘no cure, no pay’. Dat wil zeggen dat de financier alleen iets krijgt bij succes, in de vorm van een schikking of een uitspraak.

Als je dus deel neemt aan de claim en er een vergoeding wordt toegewezen, dan heeft de financier recht op 22% van de opbrengst, en een compensatie van de kosten die zijn gemaakt voor de TikTok-actie, waarbij geldt dat financier nooit meer dan 25% kan krijgen van de totale opbrengst. Indien er niets wordt toegewezen, dan krijgt de financier ook niets en moet het de kosten voor lief nemen.

Stichting Take Back Your Privacy is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. TBYP zal dus niet verdienen aan de TikTok actie.

Hoe werkt het met de inschrijving?

Je meldt je (gratis) aan via het formulier op de website van de Consumentenbond Claimservice. Met je aanmelding steun je onze actie. Je moet minimaal 18 jaar zijn om je aan te melden. Vraag anders je ouders/verzorgers dit voor je te doen.

Na aanmelding krijg je een e-mail ter verificatie en de vraag je deelname aan de claim verder in orde te maken. Je doet dit in ‘Mijn dossier’ via de website van de Consumentenbond Claimservice.

Hoe kan ik mijn deelname aan de TikTok actie stoppen?

Dit kan door een e-mail te sturen naar vragen@claimservice.nl. Wij vragen je om ‘Opzeggen overeenkomst TikTok’ in het onderwerp op te nemen. Je hoeft geen reden voor je opzegging op te geven.

Hoeveel krijg ik of krijgt mijn kind gecompenseerd?

Het is nu nog niet te zeggen of het lukt om compensatie te verkrijgen en hoeveel dat dan zal worden. We vinden dat TikTok met een regeling moet komen die voldoende compensatie biedt voor wat het fout heeft gedaan, en moet stoppen met dit gedrag. Zo nodig zullen we onze eisen via de rechter afdwingen.

Is de Consumentenbond tegen TikTok?

De Consumentenbond is net als de Stichting Take Back Your Privacy tegen het onrechtmatig handelen van TikTok. Ons doel is dat TikTok stopt met het onrechtmatig gedrag en zich gaat houden aan de regels. Wij vinden dit extra belangrijk, omdat TikTok zo populair is onder minderjarige kinderen. Deze kwetsbare groep weet vaak niet dat hun privacy zo wordt geschonden en dat zij schade oplopen door TikTok. Kinderen moeten veilig online kunnen opgroeien.