Waarde-overzicht

Sinds 2008 zijn verzekeraars verplicht om voor beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) jaarlijks een waarde-overzicht aan de klant te sturen. Op dit waarde-overzicht staat hoeveel premie je hebt betaald, welke kosten er aan de polis zijn onttrokken en wat de waarde aan het einde van het jaar is. Deze waarde-overzichten hebben een vaste indeling volgens het zogenaamde Model 3 van de commissie De Ruiter (zie het voorbeeld hieronder).

Heb je een waarde-overzicht ontvangen met dezelfde indeling? Dan heb je een woekerpolis.

Doe ook mee. Je kunt alles online snel en makkelijk regelen.

Gratis meedoen>>