Nieuws en mededelingen

Doorbraak in woekerpolisaffaire

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Deze rechtszaak wordt gevoerd door de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag. Lees het persbericht

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 14 februari 2022

Positief advies aan Hoge Raad in woekerpolisdossier

In de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden heeft de Advocaat Generaal (AG) heeft voor woekerpolisgedupeerden een positief advies uitgebracht aan de Hoge Raad.

Het advies is naar aanleiding van prejudiciële vragen die eerder dit jaar aan de Hoge Raad waren gesteld in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Zie hier het artikel. Dit advies is een enorme opsteker. De AG is samengevat van mening dat verzekeraars op grond van privaatrechtelijke normen verplicht kunnen zijn om aanvullende informatie aan consumenten te verstrekken, bijvoorbeeld over de ingehouden kosten en de werking van het product. Deze informatie dient duidelijk en nauwkeurig te zijn, zodat een consument begrijpt wat hij koopt. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende gewaarborgd blijven, zodat achteraf geen onredelijke eisen aan de verzekeraar worden gesteld. Over het algemeen wordt een advies van de AG overgenomen door de Hoge Raad. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Kijk hier voor de uitspraak

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 15 oktober 2021

Burgerinitiatief naar volgende ronde

Het burgerinitiatief Tijd voor Transparantie, dat voorstelt dat verzekeraars alle kosten die zij inhouden op kapitaalverzekeringen aan hun klanten moeten melden, is goedgekeurd door de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Dat betekent dat de initiatiefnemers hun voorstel mogen toelichten aan de vaste commissie voor Financiën, en dat het voorstel vervolgens in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Het Burgerinitiatief is een initiatief van de Consumentenbond, Consumentenclaim, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl. Lees hier het goedkeuringsverslag van de Tweede Kamer.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 27 februari 2020

Laatste ronde woekerpolisaffaire: oordeel Hoge Raad

In de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden heeft het hof Den Haag op 23 februari 2021 de knoop doorgehakt over de aan de Hoge Raad te stellen prejudiciële vragen. Voorzitter Ab Flipse is blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is: “Wij verwachten dat dit de laatste en beslissende ronde wordt in de woekerpolisaffaire en zien de antwoorden van de Hoge Raad met veel vertrouwen tegemoet.” Lees meer.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 25 februari 2020

Verzekeraar Conservatrix failliet

De rechtbank Amsterdam heeft op 8 december het faillissement van verzekeraar Conservatrix uitgesproken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen voor de polishouders zijn. De curatoren onderzoeken of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief van Conservatrix met meer informatie over het vervolg van het proces. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 9 december 2020

Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz

De Consumentenbond en Allianz zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen. Het gaat om beleggingsverzekering van Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven en Zwolsche Algemeene. De vergoeding bedraagt minimaal €500 per polishouder en kan in een enkel geval oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht. Lees meer

Consumentenbond, gepubliceerd op 10 november 2020

Vervolg zaak tegen Nationale Nederlanden

In de collectieve procedure tegen Nationale Nederlanden (NN) wil het gerechtshof Den Haag vragen stellen aan de Hoge Raad. Dat komt omdat er meerdere Europese Richtlijnen in het woekerpolisdossier spelen en rechtbanken en gerechtshoven hierin niet dezelfde uitspraken doen. In de afgelopen maanden hebben alle partijen op de tussenuitspraak van het hof kunnen reageren. Het hof verwacht in het voorjaar 2021 een definitieve uitspraak te kunnen doen. Daarna gaan de vragen naar de Hoge Raad, die hierin duidelijkheid gaat geven. Dat is van belang voor deze zaak tegen NN, maar gaat ook een rol spelen in al onze collectieve procedures. Meer informatie over de vragen aan de Hoge Raad lees je in dit artikel.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 9 november 2020

Kamer moet zich buigen over schimmige kapitaalverzekeringen

Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om álle kosten van een kapitaalverzekering op duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Om dat te bereiken, dienden de Consumentenbond en ConsumentenClaim (mede namens Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) op 29 oktober 2020 een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer, ondersteund door 52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van de Kamer. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 29 oktober 2020

52.000 handtekeningen voor transparantie kapitaalverzekeringen

Bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces zijn 52.000 handtekeningen binnengekomen voor het ‘Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’. Met het burgerinitiatief willen de partijen het onderwerp kapitaalverzekeringen op de politieke agenda krijgen. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ruimschoots behaald. Op 29 oktober overhandigen Sandra Molenaar en Stef Smit, directeur ConsumentenClaim, het burgerinitiatief en de handtekeningen aan de Tweede Kamer. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 27 oktober 2020

Hoger beroep ingesteld tegen Achmea

De rechtbank Gelderland oordeelde in juni 2020 dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect en zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige verrijking. In dat opzicht een positieve uitspraak voor de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond, die de collectieve procedure hebben aangespannen. De rechter gaf de belangenorganisaties echter niet op alle punten gelijk. Zo zijn er door Achmea diverse kosten in rekening gebracht zonder dat de verzekeraar daarvoor toestemming van haar klanten had. Dit vinden de organisaties dermate belangrijk dat zij zich niet bij de afwijzing van dit punt kunnen neerleggen en hoger beroep hebben ingesteld.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 6 oktober 2020

Consumentenbond krijgt ongelijk in zaak tegen NN

Op 29 juli 2020 deed de rechter uitspraak in de zaak van de Consumentenbond tegen Nationale Nederlanden (NN). De Consumentenbond vindt dat NN ruim een half miljoen consumenten moet compenseren voor de te hoge en verborgen kosten die de verzekeraar in rekening bracht. De rechter wees de vorderingen af. De Consumentenbond vindt de uitspraak opvallend en onlogisch en gaat mogelijk tegen de uitspraak in hoger beroep. Hierbij speelt ook een andere vergelijkbare zaak tegen NN een rol, waarbij de Hoge Raad vragen van het hof Den Haag gaat beantwoorden. Lees meer

Consumentenbond, gepubliceerd op 30 juli 2020

Uitspraak Achmea

De rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan in de procedure tegen Achmea. Deze wordt gevoerd door de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl. Hieruit blijkt dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd/gewaarschuwd over het hefboom- en inteereffect, waardoor de polis minder waard kan worden. Achmea moet de hierdoor geleden schade compenseren. In de uitspraak hebben de Consumentenbond en de Vereniging niet op alle punten gelijk gekregen. Daarom wordt overwogen in hoger beroep te gaan. Lees het persbericht.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 30 juni 2020

Burgerinitiatief in de media

In een radio-interview legt Stef Smit, directeur ConsumentenClaim uit wat het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’ inhoudt. Het is een initiatief van ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces. Deze organisaties willen dat er een einde komt aan de schimmige kosten van verzekeraars. Dat kan alleen als de politiek de wet wijzigt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen. Inmiddels zijn er meer dan 40.000 handtekeningen gezet, waardoor het initiatief op de agenda van de Tweede Kamer kan komen. Het interview wordt uitgezonden bij Omroep Wetering, Omroep Vlaardingen en De Late Avond (11 lokale omroepen in Zuid-Holland) tussen 27 en 29 juni 2020. Je kunt hieronder naar het radio-interview luisteren. Ook kun je nog steeds het burgerinitiatief tekenen op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 29 juni 2020

Radio-interview over burgerinitiatief:

Update burgerinitiatief Tijd voor Transparantie

In korte tijd hebben meer dan 50.000 Nederlanders het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen’ ondertekend. Hiermee is het minimaal benodigde aantal handtekeningen gehaald om het burgerinitiatief bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: “Vooral de laatste dagen ging het hard en kwamen er duizenden handtekeningen per dag binnen. Dit geeft wel aan dat het onderwerp sterk leeft in de samenleving. Mensen pikken het niet langer als informatie wordt achtergehouden.” De vier initiatiefnemers (ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) hebben nu hun doelstelling verhoogd naar 100.000 handtekeningen. Het burgerinitiatief kan ondertekend worden op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 24 juni 2020

Uitspraak Achmea opnieuw uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea opnieuw uitgesteld. De rechtbank verwacht in juli 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 11 juni 2020

Woekerpolis: Hoge Raad moet Europese regels verduidelijken

Verzekeraars houden kosten in op polissen, zonder klanten hier transparant over te informeren. Hierdoor komen klanten aan het einde van de looptijd van de verzekering in financiële problemen. Daarom voeren we collectieve procedures tegen de verzekeraars, waaronder tegen Nationale-Nederlanden (NN). Er lopen twee procedures tegen NN, één van de Consumentenbond en één van de Vereniging Woekerpolis.nl. In de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen NN besloot het gerechtshof Den Haag in een tussenuitspraak vragen te gaan stellen aan de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Hiervoor zijn twee redenen:

  1. Aan de zaak liggen twee Europese Richtlijnen ten grondslag. Hierbij is onduidelijk of ze beide van toepassing zijn, óf dat de ene regeling voorrang heeft op de andere regeling.
  2. Rechtbanken en gerechtshoven leggen de wet en regelgeving niet hetzelfde uit, waardoor uitspraken van elkaar verschillen.

Aan de Hoge Raad de vraag om hierin duidelijkheid te geven. De antwoorden van de Hoge Raad zijn niet alleen van belang voor de zaak tegen NN, maar zijn van belang voor álle woekerpolisdossiers. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 27 mei 2020

Burgerinitiatief van start

Het is tijd voor transparantie. Verzekeraars houden nog steeds verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen, waaronder woekerpolissen. Wij willen dat de politiek ingrijpt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. Om dit op de politieke agenda te zetten zijn wij het burgerinitiatief ‘transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’ gestart. Doe mee en teken hier het burgerinitiatief!

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd 12 mei 2020

Uitspraak Achmea uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea uitgesteld. De rechtbank verwacht in juni 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 7 mei 2020

Tussenuitspraak in procedure tegen NN

Het hof Den Haag heeft op 31 maart 2020 een tussenuitspraak gedaan in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Zoals tijdens de laatste zitting in de zaak al werd aangekondigd, is het hof van plan om een aantal vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Deze vragen gaan duidelijk maken of Nationale Nederlanden (en andere verzekeraars) klanten voldoende heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld over de hoge kosten die op de beleggingsverzekeringen werden ingehouden. Voordat de vragen naar de Hoge Raad gaan, mogen partijen zich hier nog over uitlaten.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 10 april 2020

Consumentenbond krijgt ongelijk in zaak tegen ASR

Op 11 maart 2020 deed de rechter uitspraak in de zaak van de Consumentenbond tegen ASR over de Waerdye polis. De Consumentenbond vindt dat de verzekeraar gedupeerde klanten royaler moet compenseren Tot grote teleurstelling, wees de rechter de vordering af. De Consumentenbond gaat de uitspraak goed bestuderen en bepalen of er mogelijkheden zijn om in hoger beroep te gaan. Lees meer

Consumentenbond, gepubliceerd op 13 maart 2020

Uitspraak Kifid in Reaal polis

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft uitspraak gedaan in de zaak van een consument met een Reaal woekerpolis. Volgens het Kifid moet de verzekeraar de afkoopwaarde van de polis opnieuw berekenen en met een vergoeding komen. Dit omdat op de polis stond vermeld dat de  beheerkosten nul procent bedroegen, maar er toch kosten in rekening werden gebracht. Gebrekkige informatie is een belangrijk punt in het woekerpolisdossier. Een uitspraak als deze door het Kifid, sterkt de strijd tegen de woekerpolissen. Lees meer.

Kifid, gepubliceerd op 24 februari 2020

Rechtszaak woekerpolissen Achmea

Op 12 februari 2020 was in de Rechtbank Arnhem een zitting tussen de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Achmea inzake het woekerpolisdossier. Tijdens deze zitting hebben beide partijen hun standpunten nader toegelicht en mochten ook enkele gedupeerden een persoonlijke toelichting geven. De Consumentenbond heeft samen met de Vereniging o.a. onderbouwd waarom de beleggingspolissen misleidend waren en dat zonder juridische grondslag zeer hoge kosten in rekening werden gebracht aan de consument. De rechtbank verwacht in mei 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 14 februari 2020

Positieve ontwikkeling in procedure tegen NN

Op 20 januari was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag in onze collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. De advocaten van beide partijen hebben daar hun standpunten nog eens mondeling toegelicht. De uitkomst van de zitting is dat het hof rechtstreeks aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) vragen gaat stellen. Dit wordt nog officieel in een tussen-uitspraak bevestigd, naar verwachting eind maart 2020. Wij zijn blij met deze tussenstap die naar verwachting een aanzienlijke versnelling in de uitkomst van de woekerpolis-affaire gaat opleveren.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 30 januari 2020

Misleidende offertes door De Goudse

Uit onderzoek van ConsumentenClaim en Radar is gebleken dat Goudse Verzekeringen jarenlang te rooskleurige offertes voor beleggingsverzekeringen heeft afgegeven. Doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend, werden te hoge eindkapitalen aan klanten voorgerekend. Op maandag 4 november is in het televisieprogramma Radar uitgebreid aandacht aan het onderwerp besteed. Kijk hier het item terug.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 4 november 2019

ASR mag geen bemiddelingskosten rekenen

ASR heeft onterecht bemiddelingskosten in rekening gebracht bij de beleggingsverzekering  van een consument. Dit blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) op 14 oktober 2019. Kifid oordeelt dat de consument niet met deze kosten heeft ingestemd. ASR moet de eindwaarde opnieuw berekenen. Hierbij mogen ze, naast de fondsbeheerkosten, alleen kosten rekenen die in de productdocumentatie staan. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 18 oktober 2019

ASR moet poliskosten terugbetalen
Uit een uitspraak van Kifid blijkt dat ASR de poliskosten aan een echtpaar moet terugbetalen. Het gaat om de beleggingsverzekering Falcon LevensPlan, die de consumenten eind 2001 afsloten. Falcon is de rechtsvoorganger van ASR. Kifid oordeelt dat ASR de consumenten niet heeft geïnformeerd over de hoogte en samenstelling van de poliskosten. Tot dit oordeel kwam Kifid op basis van de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen’, die er is om consumenten te beschermen. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 3 juli 2019

Verzekeraar moet betalen voor misleidende offerte woekerpolis
Uit twee bindende uitspraken van het Kifid komt naar voren dat de verzekeraar, een voorloper van Achmea, geld terug moet betalen aan twee consumenten met een beleggingsverzekering. Deze beleggingsverzekeringen, van universal life bij Sun Alliance, waren in de jaren negentig afgesloten op basis van onjuiste informatie uit de offerte. Het Kifid oordeelt dat de verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten door kosten in rekening te brengen waarop de consument op grond van de offerte niet heeft gerekend. De verzekeraar zal de afkoopwaarde opnieuw moeten berekenen en het verschil moeten vergoeden. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 4 juni 2019

Uitspraak rechtbank ASR
Op 6 februari 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een teleurstellende uitspraak gedaan in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen ASR. De verzekeraar heeft in grote lijnen gelijk gekregen bij de rechtbank en heeft volgens de rechter haar informatieplicht niet geschonden. De rechter vindt wel dat de verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld door bij woekerpolissen met een hoog-laag constructie te veel administratiekosten in rekening te brengen. De vereniging gaat in hoger beroep.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 20 februari 2019

Collectieve woekerpolisprocedure tegen Achmea gestart
Op 3 januari 2019 zijn de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl een collectieve procedure gestart tegen Achmea. Zij eisen compensatie voor gedupeerde klanten van Achmea met een woekerpolis. De procedure werd gestart met het uitreiken van de dagvaarding door de deurwaarder op het kantoor van Achmea in Apeldoorn. Lees meer.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 3 januari 2019

Achmea wil niet praten over schikking
Achmea wil niet in overleg treden over een compensatieregeling voor klanten aan wie zij een woekerpolis verkocht. Verzekeraar Achmea reageerde op de sommatiebrief die op 12 november 2018 werd overhandigd. In de brief werd de verzekeraar opgeroepen om in overleg te treden over de afhandeling van 800.000 woekerpolissen. Achmea zegt dat het zaken individueel wil afhandelen. Dat leidde tot nu toe echter niet tot een afdoende compensatie voor consumenten. Een gang naar de rechter is nu noodzakelijk. Tegen de verzekeraar wordt een procedure gestart. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 27 november 2018

Massaal woekerpolisprotest Achmea
Honderden consumenten reisden op 12 november 2018 af naar het hoofdkantoor van Achmea. De demonstratie was de afsluiting van een geslaagd Woekerpolis Event in Zeist. Tijdens de demonstratie overhandigden Ab Flipse (voorzitter Woekerpolis.nl) en Bart Combée (directeur Consumentenbond) namens hun achterban een sommatiebrief aan de directie van het bedrijf. Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling, dan wordt de verzekeraar voor de rechter gedaagd. Lees hier het artikel van de Telegraaf.

Consumentenbond Claimservice, 13 november 2018

Zitting Nationale Nederlanden
Eind oktober 2018 wordt het pleidooi gehouden in de collectieve procedure van de Consumentenbond tegen woekerpolisverzekeraar Nationale Nederlanden. Dit is de mondelinge behandeling van de zaak bij de rechtbank.

Consumentenbond Claimservice, 18 oktober 2018

Uitspraak ASR uitgesteld
Op 28 augustus 2018 was de zitting in de rechtszaak van ConsumentenClaim en de Vereniging Woekerpolis.nl tegen ASR. De rechtbank Midden-Nederland zou in oktober uitspraak doen, maar dit is uitgesteld. Het vonnis wordt nu eind 2018 verwacht.

ConsumentenClaim, 26 september 2018

De Nationale Ontwoekerdag
Op woensdag 7 maart 2018 organiseerden de Consumentenbond, Plus Magazine, ConsumentenClaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en MoneyWise de Nationale Ontwoekerdag. Tijdens de Ontwoekerdag kregen bijna 1000 bezoekers gratis financieel en/of juridisch advies over hun woekerpolis. Bekijk hier vanaf 9:10 min. de uitzending van NOS terug of lees het artikel van de NRC over de Ontwoekerdag.

NOS, gepubliceerd op 8 maart 2018

Reaal verliest collectieve procedure

De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl in het gelijk gesteld in haar collectieve procedure tegen Reaal. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Lees hier het persbericht van de Vereniging Woekerpolis.nl

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 december 2017

In Radar: ASR verliest voor tweede keer woekerpoliszaak
ASR heeft voor de tweede keer op rij in 2017 een woekerpoliszaak verloren. De uitspraak van het hof was glashelder: verzekeraars moeten de klant duidelijk informeren over de kosten. Kijk hier de uitzending van Radar terug.

Radar, gepubliceerd op 7 november 2017

Ga voor meer nieuws over woekerpolissen naar de website van de Consumentenbond of ConsumentenClaim.