Nieuws en mededelingen

Uitspraak Kifid in Reaal polis

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft uitspraak gedaan in de zaak van een consument met een Reaal woekerpolis. Volgens het Kifid moet de verzekeraar de afkoopwaarde van de polis opnieuw berekenen en met een vergoeding komen. Dit omdat op de polis stond vermeld dat de  beheerkosten nul procent bedroegen, maar er toch kosten in rekening werden gebracht. Gebrekkige informatie is een belangrijk punt in het woekerpolisdossier. Een uitspraak als deze door het Kifid, sterkt de strijd tegen de woekerpolissen. Lees meer.

Kifid, gepubliceerd op 24 februari 2020

Rechtszaak woekerpolissen Achmea

Op 12 februari 2020 was in de Rechtbank Arnhem een zitting tussen de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Achmea inzake het woekerpolisdossier. Tijdens deze zitting hebben beide partijen hun standpunten nader toegelicht en mochten ook enkele gedupeerden een persoonlijke toelichting geven. De Consumentenbond heeft samen met de Vereniging o.a. onderbouwd waarom de beleggingspolissen misleidend waren en dat zonder juridische grondslag zeer hoge kosten in rekening werden gebracht aan de consument. De rechtbank verwacht in mei 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Claimservice, gepubliceerd op 14 februari 2020

Positieve ontwikkeling in procedure tegen NN

Op 20 januari was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag in onze collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. De advocaten van beide partijen hebben daar hun standpunten nog eens mondeling toegelicht. De uitkomst van de zitting is dat het hof rechtstreeks aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) vragen gaat stellen. Dit wordt nog officieel in een tussen-uitspraak bevestigd, naar verwachting eind maart 2020. Wij zijn blij met deze tussenstap die naar verwachting een aanzienlijke versnelling in de uitkomst van de woekerpolis-affaire gaat opleveren.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 30 januari 2020

Misleidende offertes door De Goudse

Uit onderzoek van ConsumentenClaim en Radar is gebleken dat Goudse Verzekeringen jarenlang te rooskleurige offertes voor beleggingsverzekeringen heeft afgegeven. Doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend, werden te hoge eindkapitalen aan klanten voorgerekend. Op maandag 4 november is in het televisieprogramma Radar uitgebreid aandacht aan het onderwerp besteed. Kijk hier het item terug.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 4 november 2019

ASR mag geen bemiddelingskosten rekenen

ASR heeft onterecht bemiddelingskosten in rekening gebracht bij de beleggingsverzekering  van een consument. Dit blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) op 14 oktober 2019. Kifid oordeelt dat de consument niet met deze kosten heeft ingestemd. ASR moet de eindwaarde opnieuw berekenen. Hierbij mogen ze, naast de fondsbeheerkosten, alleen kosten rekenen die in de productdocumentatie staan. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 18 oktober 2019

ASR moet poliskosten terugbetalen
Uit een uitspraak van Kifid blijkt dat ASR de poliskosten aan een echtpaar moet terugbetalen. Het gaat om de beleggingsverzekering Falcon LevensPlan, die de consumenten eind 2001 afsloten. Falcon is de rechtsvoorganger van ASR. Kifid oordeelt dat ASR de consumenten niet heeft geïnformeerd over de hoogte en samenstelling van de poliskosten. Tot dit oordeel kwam Kifid op basis van de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen’, die er is om consumenten te beschermen. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 3 juli 2019

Verzekeraar moet betalen voor misleidende offerte woekerpolis
Uit twee bindende uitspraken van het Kifid komt naar voren dat de verzekeraar, een voorloper van Achmea, geld terug moet betalen aan twee consumenten met een beleggingsverzekering. Deze beleggingsverzekeringen, van universal life bij Sun Alliance, waren in de jaren negentig afgesloten op basis van onjuiste informatie uit de offerte. Het Kifid oordeelt dat de verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten door kosten in rekening te brengen waarop de consument op grond van de offerte niet heeft gerekend. De verzekeraar zal de afkoopwaarde opnieuw moeten berekenen en het verschil moeten vergoeden. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 4 juni 2019

Uitspraak rechtbank ASR
Op 6 februari 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een teleurstellende uitspraak gedaan in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen ASR. De verzekeraar heeft in grote lijnen gelijk gekregen bij de rechtbank en heeft volgens de rechter haar informatieplicht niet geschonden. De rechter vindt wel dat de verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld door bij woekerpolissen met een hoog-laag constructie te veel administratiekosten in rekening te brengen. De vereniging gaat in hoger beroep.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 20 februari 2019

Collectieve woekerpolisprocedure tegen Achmea gestart
Op 3 januari 2019 zijn de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl een collectieve procedure gestart tegen Achmea. Zij eisen compensatie voor gedupeerde klanten van Achmea met een woekerpolis. De procedure werd gestart met het uitreiken van de dagvaarding door de deurwaarder op het kantoor van Achmea in Apeldoorn. Lees meer.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 3 januari 2019

Achmea wil niet praten over schikking
Achmea wil niet in overleg treden over een compensatieregeling voor klanten aan wie zij een woekerpolis verkocht. Verzekeraar Achmea reageerde op de sommatiebrief die op 12 november 2018 werd overhandigd. In de brief werd de verzekeraar opgeroepen om in overleg te treden over de afhandeling van 800.000 woekerpolissen. Achmea zegt dat het zaken individueel wil afhandelen. Dat leidde tot nu toe echter niet tot een afdoende compensatie voor consumenten. Een gang naar de rechter is nu noodzakelijk. Tegen de verzekeraar wordt een procedure gestart. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 27 november 2018

Massaal woekerpolisprotest Achmea
Honderden consumenten reisden op 12 november 2018 af naar het hoofdkantoor van Achmea. De demonstratie was de afsluiting van een geslaagd Woekerpolis Event in Zeist. Tijdens de demonstratie overhandigden Ab Flipse (voorzitter Woekerpolis.nl) en Bart Combée (directeur Consumentenbond) namens hun achterban een sommatiebrief aan de directie van het bedrijf. Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling, dan wordt de verzekeraar voor de rechter gedaagd. Lees hier het artikel van de Telegraaf.

Consumentenbond Claimservice, 13 november 2018

Zitting Nationale Nederlanden
Eind oktober 2018 wordt het pleidooi gehouden in de collectieve procedure van de Consumentenbond tegen woekerpolisverzekeraar Nationale Nederlanden. Dit is de mondelinge behandeling van de zaak bij de rechtbank.

Consumentenbond Claimservice, 18 oktober 2018

Uitspraak ASR uitgesteld
Op 28 augustus 2018 was de zitting in de rechtszaak van ConsumentenClaim en de Vereniging Woekerpolis.nl tegen ASR. De rechtbank Midden-Nederland zou in oktober uitspraak doen, maar dit is uitgesteld. Het vonnis wordt nu eind 2018 verwacht.

ConsumentenClaim, 26 september 2018

De Nationale Ontwoekerdag
Op woensdag 7 maart 2018 organiseerden de Consumentenbond, Plus Magazine, ConsumentenClaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en MoneyWise de Nationale Ontwoekerdag. Tijdens de Ontwoekerdag kregen bijna 1000 bezoekers gratis financieel en/of juridisch advies over hun woekerpolis. Bekijk hier vanaf 9:10 min. de uitzending van NOS terug of lees het artikel van de NRC over de Ontwoekerdag.

NOS, gepubliceerd op 8 maart 2018

Reaal verliest collectieve procedure

De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl in het gelijk gesteld in haar collectieve procedure tegen Reaal. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Lees hier het persbericht van de Vereniging Woekerpolis.nl

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 december 2017

In Radar: ASR verliest voor tweede keer woekerpoliszaak
ASR heeft voor de tweede keer op rij in 2017 een woekerpoliszaak verloren. De uitspraak van het hof was glashelder: verzekeraars moeten de klant duidelijk informeren over de kosten. Kijk hier de uitzending van Radar terug.

Radar, gepubliceerd op 7 november 2017

Ga voor meer nieuws over woekerpolissen naar de website van de Consumentenbond of ConsumentenClaim.