Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een beleggingsverzekering waarvan de kosten zo hoog zijn dat de voorgespiegelde rendementen niet of nauwelijks (alleen in een onwaarschijnlijk gunstige situatie) gehaald zouden kunnen worden. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel: Wat is een woekerpolis?

Heb ik een woekerpolis?

De kans is groot dat u in het bezit bent van een woekerpolis. U kunt op de pagina Heb ik een woekerpolis eenvoudig controleren of u een woekerpolis heeft.

Heeft het zin om mee te doen als de polis reeds geëindigd, afgekocht of premievrij gemaakt is?

Ja, in al deze gevallen kunt u meedoen met de claim.

Meedoen

Voor welke polissen kan ik meedoen?

Bij het registreren kunt u de aanbieder selecteren bij wie u uw polis(sen) heeft afgesloten. Mocht uw maatschappij niet op de lijst vermeld zijn, stuur dan een e-mail onder vermelding van uw dossiernummer naar vragen@claimservice.nl.

Welke merknamen en verzekeraars horen bij elkaar?

Grote verzekeraars werken onder verschillende merknamen. Bekijk hier welke merken en/of partners horen bij de grote verzekeringsconcerns. De verzekeraars worden op het hoogste niveau aangepakt. Dit betekent dat rechterlijke uitspraken en/of overeengekomen regelingen automatisch ook gelden voor alle onderliggende merken. Voorbeeld: U bent verzekerd bij Axa. Voor u is dan de uitspraak tegen en/of de regeling met Reaal van belang.

Moet ik mij voor iedere polis apart per aanbieder registreren?

Nee, binnen uw account kunt u meerdere polissen van verschillende aanbieders opgeven.

Mijn partner en ik hebben allebei polissen. Hoe moeten wij ons registreren?

De registratie dient steeds te geschieden op de naam van de polishouder. Als uw partner en u allebei een polis hebben, dan dient u zich allebei afzonderlijk en met een eigen e-mailadres te registreren. Als een polis op uw beider naam staat, dan kan één van u beiden zich voor die polis registreren.

Ik ben verzekerd bij een buitenlandse aanbieder, kan ik ook meedoen?

Wij richten ons vooralsnog alleen op Nederlandse verzekeraars. Mogelijk verandert dit in de toekomst. U kunt zich middels de keuze “Buitenlandse aanbieder” bij ons registreren. U wordt dan middels nieuwsbrieven door ons op de hoogte gehouden.

Ik ben bij jullie geregistreerd, moet ik mijn (financiële) stukken opsturen?

Nee. Indien wij stukken van u nodig hebben, verneemt u van ons om welke stukken dit gaat en op welke wijze wij deze stukken van u willen ontvangen.

Vul wel in uw digitale dossier uw polisnummer en maatschappij van uw woekerpolis in.

Wat moet ik doen als ik niet meer alle gegevens heb?

Het beste kunt u telefonisch contact opnemen met uw tussenpersoon of de klantenservice van uw verzekeringsmaatschappij. Vraag om een kopie van uw polis en/of andere ontbrekende stukken.

U kunt ook onze voorbeeldbrief gebruiken om uw stukken op te vragen bij uw bank of verzekeraar.

Wat kunt u zelf doen?

Wat moet ik zelf doen met mijn woekerpolis?

1. Meedoen

Doe gratis mee met de claim. Het maakt niet uit of uw polis nog loopt of al is beëindigd. Meedoen met de claim heeft geen gevolgen voor een nog lopende polis.

2. Wat kan ik doen met mijn woekerpolis?

Onderneem actie om uw woekerpolis aan te passen of om er vanaf te komen. U heeft daarvoor recht op gratis hersteladvies van uw tussenpersoon. Heeft u geen tussenpersoon of wil deze niet meewerken? Dan kunt u ook terecht bij het loket van verzekeraars. Kijk hier voor meer informatie.

3. Stuit verjaring

Vergeet niet om de verjaring van uw vordering te stuiten. Dit regelt u snel en makkelijk met onze stuitingsbrief.

Wat moet ik doen met mijn huidige woekerpolis?

U doet er verstandig aan om de zaak niet op zijn beloop te laten. Laat u daarom zo snel mogelijk adviseren door een deskundige zodat u weet wat u in uw situatie het beste kunt doen.

Ik doe mee, wat moet ik nu doen?

Zodra wij uw dossier hebben bekeken en wij daartoe aanleiding zien, vragen wij aanvullende gegevens bij u op. Indien wij stukken van u nodig hebben, verneemt u van ons om welke stukken dit gaat en op welke wijze wij deze stukken van u willen ontvangen. Tevens raden wij u aan om voor iedere polis een stuitingsbrief te sturen. Als u zich heeft geregistreerd dan hoeft u alleen een stuitingsbrief naar uw tussenpersoon toe te sturen. Wij hebben namelijk collectief al de verjaring gestuit richting alle aanbieders.

Moet ik een stuitingsbrief versturen?

Als u geen stuitingsbrief verstuurt, verjaart uw vordering na 5 jaar. Met de stuitingsbrief wordt de verjaring tijdelijk stopgezet. Verstuur de stuitingsbrief zo snel mogelijk, zowel naar uw aanbieder als naar uw tussenpersoon.

Als u zich bij ons registreert hoeft u alleen een stuitingsbrief naar uw tussenpersoon toe te sturen. Wij hebben namelijk collectief al de verjaring gestuit richting alle aanbieders.

Moet ik ook een stuitingsbrief versturen naar mijn tussenpersoon?

Indien uw product is afgesloten via een tussenpersoon, adviseren wij u deze een stuitingsbrief te sturen.

Waarom moet ik de stuitingsbrief versturen?

Als er geen actie wordt ondernomen, verjaart uw vordering na 5 jaar. Om dit te voorkomen kunt u een zogenaamde stuitingsbrief versturen, waarmee de verjaring wordt stopgezet en er een nieuw termijn van 5 jaar ingaat. Verstuur de stuitingsbrief zo snel mogelijk. Zorg ervoor dat u voor uw eigen dossier een kopie voorzien van datum bewaart (incl. verzendbewijs). Indien u een reactie ontvangt, bewaart u deze dan ook in uw dossier.