Modelbrieven

Voor de onderstaande 4 situaties hebben we een brief gemaakt die je naar Yarden kunt sturen. Hiermee stel je je rechten veilig en voorkom je verjaring. Elke situatie wordt kort toegelicht.

De polis loopt nog, je hebt zelf nooit iets gewijzigd

Yarden heeft eenzijdig de voorwaarden van je polis aangepast. Je loopt hierdoor het risico dat je in toekomst met extra kosten wordt geconfronteerd. Om je rechten veilig te stellen is het belangrijk dat je op tijd klaagt bij Yarden. Wij adviseren je om de onderstaande brief aan Yarden te sturen.

Download hier de modelbrief

Je hebt na 2007 je polis afgekocht

Bij afkoop van je polis ontvang je maar een deel van het bedrag dat je hebt gespaard. Bij Yarden was dat vaak maar de helft. Heb je na 2007 je polis afgekocht? Dan kun je mogelijk de andere helft van het bedrag terugkrijgen. Met de onderstaande brief kun je Yarden aanspreken voor dit bedrag.

Download hier de modelbrief

Je hebt een extra verzekering afgesloten

Heb je na 2007 een extra verzekering afgesloten, omdat je dacht dat je pakketverzekering niet dekkend was? Dan kun je mogelijk de kosten voor deze extra verzekering terugkrijgen. Met de onderstaande brief kun je Yarden aanspreken voor deze kosten.

Download hier de modelbrief

Als nabestaande heb je voor een uitvaart moeten bijbetalen

Heb je als nabestaande bij een uitvaart na 2007 extra kosten aan Yarden moeten betalen? Dan heb je mogelijk recht op terugbetaling van deze kosten. Met de onderstaande brief kun je Yarden aanspreken voor deze kosten en het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

Download hier de modelbrief

Toelichting bij het gebruik van de brieven

Onderaan elke brief vind je in de voetnoten een invul- en verzendinstructie. Bij voorkeur verstuur je de brief aangetekend en bewaar je een kopie van de brief en het verzendbewijs. Hiermee kun je de verzending van de brief aantonen. Een alternatief hiervoor is om gebruik te maken van het contactformulier op de website van Yarden. Je kunt je brief daar uploaden. Bewaar in dat geval de ontvangstbevestiging die je per e-mail van Yarden ontvangt en print deze voor jezelf uit.