Nieuws en mededelingen Yarden

Lees hieronder het laatste nieuws over Yarden.

Consumentenbond staakt strijd

De Consumentenbond ziet af van verdere juridische stappen tegen Yarden. Een procedure zou het voortbestaan van de uitvaartverzekeraar – en daarmee de rechten van de ruim 1,3 miljoen verzekerden – in gevaar brengen. De Consumentenbond ging in gesprek met coöperatie DELA. Deze uitvaartverzekeraar wil Yarden overnemen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We wilden de gevolgen van de ‘en bloc’-clausule zoveel mogelijk beperken. DELA had al de garantie afgegeven dat nabestaanden de komende 10 jaar niet hoeven bij te betalen. Daarnaast komt er op ons aandringen een voorziening van ruim 1 miljoen euro voor schrijnende gevallen. Ook heeft DELA ons beloofd om actief werk te maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren al ten onrechte hebben moeten bijbetalen. Hopelijk verzachten deze afspraken iets van de pijn voor nabestaanden.’ Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 5 mei 2021

Bestuurders Yarden worden onder ede gehoord

De rechtbank Midden Nederland heeft het verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor goedgekeurd. Dit betekent dat 5 bestuurders en/of medewerkers van Yarden onder ede kunnen worden gehoord. Dit kan belangrijke informatie opleveren over de al dan niet rechtsgeldige invoering van de en-bloc clausule door Yarden. Dit besluit van de rechtbank werd kort na de negatieve uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd. Het hof oordeelde in het kort geding tegen Yarden op 1 december jl. dat er geen sprake was van een spoedeisend belang (dat is een vereiste bij een kort geding) en dat het aan de rechter in de bodemprocedure is om te bepalen of Yarden de genomen maatregelen moet terugdraaien.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 4 december 2020

Opnieuw Kifid-uitspraak over Yarden

In 1993 is het lidmaatschap van de Vereniging voor Crematie AVVL naar een pakketverzekering van AVVL Uitvaartzorg N.V. omgezet. Dit had geen gevolgen voor de rechten van de verzekerden. Het Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) heeft dit besloten in een derde zaak. In 1993 ging de algemene ledenvergadering van de vereniging akkoord met de omzetting van het lidmaatschap. De klager heeft hiertegen niet geprotesteerd. In 2 eerdere uitspraken oordeelde het Kifid al dat Yarden voldoende heeft aangetoond de en-bloc clausule te moeten toepassen. Toekomstige prijsstijgingen van het uitvaartpakket komen hierdoor voor rekening van de nabestaanden. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 6 oktober 2020

DELA ziet af van overname

Uitvaartverzekeraar DELA ziet af van de overname van Yarden. Reden is de aanhoudende juridische onzekerheid over de eenzijdige aanpassing van de voorwaarden. Een groep polishouders spande een procedure aan en kreeg gelijk van de rechter. Yarden ging in hoger beroep, maar DELA heeft nu besloten dit niet af te wachten. Lees meer

DELA, gepubliceerd op 29 september 2020

Yarden moet poliswijziging voorlopig terugdraaien

Yarden had niet eenzijdig de polisvoorwaarden van 390.000 klanten mogen wijzigen. Zo besliste Rechtbank Midden-Nederland op vrijdag 11 september in een kort geding dat door Sociaal Verhaal namens negentien klanten was aangespannen. De rechter vindt deze clausule onverenigbaar met het doel van de naturapakketpolis. Bovendien vindt de rechter dat het Yarden zelf te verwijten is in financiële problemen te zijn gekomen. “Keuzes uit het verleden en de wijze waarop Yarden zijn bedrijfsvoering heeft uitgevoerd zijn Yarden zelf aan te rekenen. Onvoldoende is gebleken dat Yarden in het verleden ook maar enige reserveringen heeft gepleegd om de dekking van de naturapakketpolissen te garanderen” zo stelde de rechter. Consumentenbond ClaimService ziet het vonnis niet alleen voor de negentien verzekerden, maar voor alle 390.000 polishouders. Lees hier meer. 

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 14 september 2020

Uitspraak Kifid in zaken tegen Yarden

Het Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) heeft uitspraak gedaan in twee zaken tegen Yarden. Volgens Kifid mocht Yarden de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen en heeft Yarden de zogenaamde ‘en-bloc clausule’ terecht toegepast. De Consumentenbond stelt dat deze en-bloc clausule in veel gevallen helemaal niet in de polissen had mogen staan. Ook zijn verzekerden niet of nauwelijks geïnformeerd over de opname van deze clausule. Voor de Consumentenbond zijn deze uitspraken van het Kifid daarom nog geen uitgemaakte zaak. In september wordt een derde uitspraak verwacht. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 28 augustus 2020

Beperking uitvaartpolis Yarden onrechtmatig

De Consumentenbond heeft Yarden in een brief gesommeerd de versobering van het natura uitvaartpakket terug te draaien. Volgens de Consumentenbond is die maatregel namelijk onrechtmatig. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 2 maart 2020

Yarden in Radar: maak bezwaar!

TV-programma Radar besteedde op 20 januari 2020 aandacht aan Yarden. Klanten die moeten gaan bijbetalen voor hun uitvaart, hebben mogelijk recht op compensatie. Dat wordt momenteel onderzocht door Consumentenbond Claimservice. Het is van belang dat gedupeerden nu alvast bezwaar maken bij Yarden. Hiervoor zijn gratis modelbrieven gemaakt, die je kunt downloaden op deze pagina. Of kijk het item van Radar terug op de website van Radar. Daarin wordt dit duidelijk uitgelegd.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 22 januari 2020

Yarden stuurt klanten opnieuw een brief

Uitvaartverzekeraar Yarden heeft klanten met een pakketpolis begin december 2019 opnieuw een brief gestuurd. Daarin worden klanten geïnformeerd over de al eerder aangekondigde maatregel dat vanaf 2020 de prijsstijging van de uitvaartkosten voor eigen rekening komt. Die prijsstijging bedraagt volgend jaar 2%, omgerekend ongeveer € 64,-. De oorzaak van deze maatregel is de slechte financiële positie waarin Yarden verkeert. Mogelijk gaat de maatregel niet door, vanwege het voornemen van DELA om Yarden over te nemen. In de overnameplannen stelt DELA voor om de pakketpolissen de komende 10 jaar niet aan te passen. De overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. DELA heeft inmiddels de Autoriteit Consument & Markt formeel om toestemming gevraagd.  Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 11 december 2019

DELA neemt Yarden over

Uitvaartverzekeraar DELA wil Yarden overnemen. De polissen gaan uiterlijk in 2022 over naar DELA en de polisvoorwaarden blijven hetzelfde. Vanaf 1 januari 2020 komen prijsstijgingen voor rekening van de verzekerden. DELA wil deze maatregel met 10 jaar uitstellen. Nabestaanden van verzekerden die voor 1 januari 2030 overlijden, hoeven dan niet bij te betalen. Hoe de maatregel na 1 januari 2030 uitpakt, is niet duidelijk. Claimservice probeert zo snel mogelijk duidelijk te krijgen wat dit precies betekent. Lees meer

Radar, gepubliceerd op 2 november 2019

Claimservice in Radar

Consumentenbond Claimservice is bezig met een onderzoek naar Yarden. De organisatie ontving klachten dat het aanpassen van de voorwaarden door Yarden onrechtmatig was. Bij Yarden zelf hebben enkele duizenden klanten bezwaar gemaakt. Radar besteedde in de radio-uitzending op 14 september 2019 aandacht aan het onderzoek naar Yarden. Lees meer

Radar, gepubliceerd op 14 september 2019

Onderzoek Yarden gestart

Yarden heeft in juli 2019 aan 390.000 klanten een brief gestuurd, waarin staat dat de dekking van de uitvaartverzekering in 2020 wijzigt. Hierdoor moeten verzekerden zelf voor extra kosten opdraaien. De vraag is of Yarden dit zomaar mag doen. Daarom is Consumentenbond Claimservice een onderzoek gestart en roept mensen op om een kopie van de polis en polisvoorwaarden toe te sturen. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 9 september 2019