Consument claimt sneller bij vluchtproblemen

Amsterdam, 24 juli 2019. Consumenten weten steeds beter dat ze recht hebben op compensatie en komen sneller in actie bij het terughalen van schade door vluchtproblemen. Uit onderzoek van de Consumentenbond Claimservice blijkt dat ruim 36% van de consumenten hun claim indient op dag 2 en 3 na de vliegvertraging. Regelmatig hebben consumenten te maken met vertragingen of geannuleerde vluchten. In dat geval heeft de consument vaak recht op compensatie. De Consumentenbond Claimservice komt op voor gedupeerde vliegreizigers.

Uit onderzoek over 2018 wat samen met EUclaim is uitgevoerd, blijkt dat van de gedupeerde consumenten die binnen 1 maand actie ondernemen, ruim 36% dit doet op dag 2 en 3 na de vluchtvertraging. Deze ontwikkeling, het vlotte claimen, blijkt ook uit het gemiddelde aantal claimdagen, het aantal dagen tussen de vluchtdatum en de datum van het indienen van de claim. Die periode is in de afgelopen 6 jaar aanzienlijk verkort. Waar consumenten in 2013 gemiddeld nog 59 dagen deden over het indienen van hun claim, is dit in 2018 gedaald naar gemiddeld 19 dagen. Naar verwachting zal deze trend zich in 2019 doorzetten. Ook dienen consumenten hun claim vaker al op voorhand in, bijvoorbeeld bij een staking en daarmee gepaard gaande vertraging. Deze vertragingen worden vaak al vóór de vluchtdatum bekend gemaakt.

Opkomen voor je recht steeds normaler

“Steeds meer consumenten hebben zelf al eens ervaren hoe makkelijk het indienen van een claim werkt of kennen anderen die daar succesvol gebruik van maakten. Het creëert een sociale motivatie om vlot te claimen, om geen modderfiguur te slaan bij anderen die horen van de opgelopen vertraging of problemen. Psychologisch gaat het om de sociale norm die claimen ‘normaal’ maakt bij de meerderheid, waar we onbewust allemaal graag bij willen horen,” verklaart consumentenpsycholoog Patrick Wessels.

Recht op compensatie

In de Europese verordening nummer 261/2004 is vastgesteld dat de consument in veel situaties recht heeft op compensatie. De Consumentenbond Claimservice stimuleert consumenten daarom om bij vluchtproblemen, zoals vertraging en annulering, na te gaan of je recht hebt op compensatie. Desgewenst helpt de Claimservice je daarbij.