Consumentenbond: beperking uitvaartpolis Yarden onrechtmatig

2 maart 2020

De Consumentenbond heeft Yarden in een brief gesommeerd de versobering van het natura uitvaartpakket terug te draaien. Volgens de Consumentenbond is die maatregel namelijk onrechtmatig.

Vanaf 1 januari 2020 is de waarde van het uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden bij Yarden gemaximeerd. Gaan de kosten van bijvoorbeeld crematoria, kist of vervoer omhoog, dan moet de verzekerde die zelf bij betalen. Om die maatregel door te voeren, doet Yarden een beroep op een zogenaamde en-bloc clausule. Die clausule staat in de algemene voorwaarden en geeft de verzekeraar het recht om, onder bepaalde omstandigheden, eenzijdig de regels te veranderen. ‘Maar dat mag alleen als de (financiële) nood heel hoog is en er geen andere mogelijkheden zijn’, legt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, uit.

Geen duidelijke antwoorden

De Consumentenbond is er echter niet van overtuigd dat Yarden geen andere keuze heeft. Molenaar: ’We hebben Yarden herhaaldelijk, mondeling en schriftelijk, om opheldering gevraagd. We willen van hen horen waaróm die aanpassing van de voorwaarden nodig is. Zou Yarden failliet gaan als het die maatregel niet neemt? Welke andere opties heeft het onderzocht om de problemen het hoofd te bieden, en waarom werden die niet geschikt bevonden? Op die vragen kregen we geen duidelijk antwoord.’

En-bloc clausule onrechtmatig

Volgens de Consumentenbond is in veel gevallen de invoering van de en-bloc clausule zélf ook onrechtmatig, omdat die niet in de voorwaarden stond op het moment dat klanten de verzekering afsloten. Het gaat dan om polissen van de voorgangers van Yarden, AVVL en NUVA. Zij namen pas in de jaren 90 van de vorige eeuw de en-bloc clausule op in hun voorwaarden. Klanten werden daar niet of nauwelijks over geïnformeerd. Molenaar: ‘Dat had wel gemoeten, want het is een achteruitgang van je rechten als consument. In zo’n geval spreken we over een onredelijk bezwarend beding en dat is volgens de wet vernietigbaar.’

Voorbeeldbrieven

De Consumentenbond is ook niet te spreken over de manier waarop Yarden omgaat met klanten van wie de polis al in 2007 werd omgezet van een pakketpolis in een sommenpolis en inmiddels hebben moeten bijbetalen voor een uitvaart. Yarden heeft recent toegegeven dat die omzetting onterecht was. Maar consumenten moeten zélf actie ondernemen om hun geld terug te krijgen.

De Consumentenbond vindt dat Yarden de gedupeerden actief moet benaderen en compenseren. Dat geldt ook voor verzekerden die na de omzetting in 2007 een extra verzekering afsloten of hun verzekering stopten.

Zolang Yarden niet zelf klanten benadert, kunnen gedupeerden voorbeeldbrieven van Claimservice gebruiken om hun geld terug te vragen. Een aantal consumenten heeft dit al met succes gedaan.

Lees ook: Veelgestelde vragen over Yarden en de voorgenomen overname door Dela.