Veelgestelde vragen Google-claim

Google is het meest dominante databedrijf ter wereld. Het verzamelt en verwerkt enorme hoeveelheden persoonsgegevens via zijn overal aanwezige producten en diensten, zoals Google Search, Google Chrome, Gmail, YouTube, Google Maps en Androidtelefoons, om daarmee winst te maken. Daarbij gaat het onder andere om gegevens over de locatie en online activiteiten, zelfs wanneer gebruikers de instellingen zodanig hebben aangepast dat daaruit blijkt dat zij deze informatie niet willen delen.  Google verzamelt gegevens op een manier waarbij echte toestemming van gebruikers onmogelijk is.

Daarnaast gebruikt Google gebruikt zogenoemde ‘dark patterns’: ontwerptechnieken waarmee Google gebruikers manipuleert tot acties die een negatief effect hebben op hun privacy, zoals het onbewust toegang geven tot bepaalde persoonsgegevens.

Google voegt de verzamelde gegevens samen en maakt daarmee diepgaande profielen van de levens van consumenten,  en creëert hiermee producten en diensten de het verkoopt aan andere partijen.

Ook geeft Google  persoonsgegevens in strijd met de privacywetgeving (AVG) door aan landen buiten Europa, waardoor Nederlandse consumenten worden blootgesteld aan het risico van surveillance door buitenlandse overheden.

Deze praktijken schenden jouw fundamentele recht op privacy en zijn in strijd met de Nederlandse en Europese privacy- en consumentenwetgeving.

Ten behoeve van zijn advertentieverkoop buit Google gegevens van zijn gebruikers uit ten koste van hun privacy. In 2022 behaalde Google circa 224 miljard dollar aan advertentie-inkomsten.

Google ‘misbruikt’ jouw persoonlijke gegevens door deze te verkrijgen door misleiding en door informatie achter te houden over wat het daarmee doet. Hierdoor krijg jij geen kans enige controle over Google’s praktijken en het gebruik van jouw gegevens uit te oefenen, laat staan dat jij daar toestemming voor kan geven. Het kan daarbij gaan om zeer gevoelige informatie die extra wettelijke bescherming geniet onder de privacywetgeving, bijvoorbeeld over je gezondheid, geloof of seksuele voorkeur.

Google combineert de verzamelde persoonsgegevens en maakt diepgaande profielen van de levens van consumenten, en creëert hiermee producten en diensten die het verkoopt aan derden voor advertentiedoeleinden (ook buiten Nederland). Google incasseert hiervoor jaarlijks miljarden aan winst.

Vaak houden ook deze andere partijen zich niet aan de privacyregels als ze gegevens over jou, die ze ontvangen van Google, verwerken, koppelen en gebruiken. Dit gebeurt op grote schaal en vaak in complexe en ondoorzichtige systemen. Door Google krijgen andere partijen dus gegevens over jou zonder dat je dat weet. Hierdoor kan je je privacy rechten niet afdwingen. Je verliest de regie en zo je zeggenschap over en autonomie van je eigen gegevens.

Dit gaat ten koste van je privacy, keuzevrijheid en je mogelijkheid om je persoonsgegevens te controleren. Hiermee schendt Google de wet en wordt jij benadeeld. Daarnaast zijn persoonsgegevens geld waard. Doordat Google gegevens over jou deelt met derden, daalt de waarde van jouw gegevens. Google plukt de vruchten van een exclusief recht dat aan jou toebehoort. Ook daardoor lijd jij schade.

Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond eisen dat Google schadevergoeding betaalt aan alle benadeelden. Daarnaast eisen we dat Google zijn praktijken fundamenteel verandert, zodat het stopt met het schenden van de rechten van zijn gebruikers en niet langer in strijd handelt met de wet.

Hiervoor zal Google onder meer:

 • zijn digitale infrastructuur drastisch moeten wijzigen door effectieve privacy by design toe te passen. Dit betekent dat specifieke technische en organisatorische maatregelen moeten worden doorgevoerd in Google’s systemen zodat de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt en ook voor het overige wordt voldaan aan de toepasselijke regelgeving waardoor de illegale surveillance ophoudt;
 • moeten stoppen met gebruikers te misleiden en hen moeten informeren over welke gegevens Google precies verzamelt, wat Google daarmee allemaal doet, met welke partijen Google die informatie allemaal deelt en wat die partijen daarmee vervolgens doen;
 • op zoek moeten naar een rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Toestemming van gebruikers voor Google’s huidige praktijken, inclusief voor de commerciële exploitatie daarvan, vindt feitelijk niet plaats. Gebruikers kunnen immers onmogelijk bevatten wat Google doet met hun gegevens. Tegelijkertijd hebben zij vanwege Google’s dominante positie vrijwel geen andere keuze dan gebruik te maken van Google’s overal aanwezige producten en diensten; en
 • moeten stoppen met het doorsturen van persoonsgegevens van gebruikers naar de VS.

Meer informatie over de eisen van de actie kun je ook vinden op de website van de Stichting

Je meldt je gratis aan via het formulier op de website van Consumentenbond Claimservice. Door je aanmelding, steun je de actie, kan je een schadevergoeding eisen, kom je op voor je rechten en laat je je stem horen tegen Google. Je kunt je aanmelden vanaf 16 jaar. Bent je nog geen 18 jaar? Vraag dan je ouders/verzorgers om toestemming voordat je je aanmeldt.

Na je aanmelding krijg je een e-mail ter verificatie en wordt je gevraagd een deelnemersovereenkomst in te vullen om je deelname aan de Google-claim te bevestigen. Je doet dit in ‘Mijn dossier’ via de website van Consumentenbond Claimservice.

Geen vergoeding, geen betaling

Bij deelname aan de claim geldt het ‘no cure, no pay’ – principe. Dat betekent dat jij nu niets hoeft te betalen. De financier krijgt een percentage van de vergoeding als de claim tot een goed einde is gebracht. Als een positief resultaat wordt behaald door een schikking of een positieve uitspraak, en voor jou een schadevergoeding wordt toegewezen, dan wordt van dat bedrag maximaal 25% ingehouden.

Als er geen schikking of positieve uitspraak komt, krijgt de financier niets en moet hij de kosten dragen. Jij hoeft in dat geval niets te betalen.

No cure, no pay verder uitgelegd op de website van de Stichting

Als je van gedachten verandert

Je kunt je afmelden door een e-mail te sturen naar vragen@claimservice.nl. We vragen je om ‘Opzeggen overeenkomst Google’ in het onderwerp op te nemen. Je hoeft geen reden voor je afmelding op te geven.

Meld jij je binnen 60 dagen af, dan heeft dat geen financiële gevolgen. Als je je meer dan 60 dagen na je aanmelding afmeldt, dan ben je een deel van de overeengekomen ‘no cure, no pay’- vergoeding verschuldigd, maar alleen als er uiteindelijk een vergoeding wordt toegewezen. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden in jouw deelnemersovereenkomst. Deze vind je in je digitale dossier. Meer informatie hierover kun je ook bekijken op de website van de Stichting

Stichting Bescherming Privacybelangen en de Consumentenbond eisen schadevergoeding voor alle consumenten die op enig moment na 1 maart 2012 producten of diensten van Google hebben gebruikt en in Nederland woonden.

Voorbeelden van Google-producten en diensten zijn:

 • Een Google-account
 • Gmail
 • Een smartphone met Android besturingssysteem
 • Google-search
 • YouTube
 • Google Maps
 • Google Chrome
 • Google Drive
 • Google Docs
 • Google Translate
 • Google Play
 • Google Photos
 • Een Google Chromebook
 • Een Google Nest
 • Een Fitbit

Je moet minimaal 16 jaar zijn om je aan te melden. Ben je nog geen 18 jaar? Vraag dan je ouders/verzorgers om toestemming voor je je aanmeldt.

Er is geen garantie dat het Stichting Bescherming Privacybelangen lukt om schadevergoeding te krijgen van Google en evenmin valt te zeggen hoeveel dat wordt. We vinden dat Google met een regeling moet komen die voldoende compensatie biedt voor wat het bedrijf fout heeft gedaan en moet stoppen met het privacy-schendende gedrag. Zo nodig zullen we onze eisen via de rechter afdwingen.

Collectieve procedures als deze kunnen wel een aantal jaar in beslag nemen.

De Consumentenbond trekt in de zaak tegen Google samen op met de Stichting Bescherming Privacybelangen

De Stichting behartigt de belangen van in Nederland wonende gebruikers van Google’s producten en diensten die benadeeld zijn door Google’s privacyschendingen. De Stichting heeft contact opgenomen met Google om te kijken of een passende regeling voor alle Nederlandse gebruikers kan worden getroffen. Lukt dat niet, dan zal de Stichting  een (collectieve) juridische procedure tegen Google starten.

De Stichting wordt bijgestaan door advocatenkantoren Lemstra Van der Korst N.V. en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.. Zij zullen de rechtszaak in Nederland voeren. 

De actie wordt ondersteund door financier Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP.

Consumentenbond Claimservice, een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en ConsumentenClaim, verwerkt de aanmeldingen van de deelnemers.

De Consumentenbond werkt samen met Stichting Bescherming Privacybelangen in deze actie tegen Google. De Consumentenbond zorgt voor de werving van de deelnemers. Lieff Cabraser Heimann & Bernstein financiert de kosten die de Consumentenbond maakt voor het werven van deelnemers en de daaraan verbonden inspanningen.

Consumentenbond en massaclaims

In massaschadezaken werkt de Consumentenbond altijd samen met deskundige partijen, zoals advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in massaclaims en met procesfinanciers. In 2018 is de Consumentenbond met ConsumentenClaim een samenwerkingsverband aangegaan: Consumentenbond Claimservice. Voor deze actie tegen Google verwerkt ConsumentenClaim de aanmeldingen.