Laatste ronde woekerpolisaffaire: oordeel Hoge Raad

In de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden heeft het hof Den Haag op 23 februari 2021 de knoop doorgehakt over de aan de Hoge Raad te stellen prejudiciële vragen. Het hof heeft de antwoorden van de Hoge Raad nodig om tot een uitspraak te komen.

Voorzitter Ab Flipse is blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is: “Wij verwachten dat dit de laatste en beslissende ronde wordt in de woekerpolisaffaire en zien de antwoorden van de Hoge Raad met veel vertrouwen tegemoet.” Het hof kondigde de vragen al aan in de tussenuitspraak van 31 maart 2020. De vraagstelling is conform de wensen van de vereniging ongewijzigd gebleven. Nationale Nederlanden probeerde op verschillende onderdelen de vraagstelling te veranderen, maar het hof is daar niet op ingegaan.

Achtergrond vragen
De achtergrond van de vraagstelling is dat verzekeraars, zoals Nationale Nederlanden, van mening zijn dat zij voldeden aan de zogenaamde Derde Levensrichtlijn (dit is een Europese richtlijn), de daaruit voortvloeiende nationale regels en daarmee ook aan andere (Europese) regels. De vereniging betwist dat standpunt en vindt dat verzekeraars hun klanten beter hadden moeten informeren over de risico’s van woekerpolissen en de hoge kosten die daarop worden ingehouden.

Het hof heeft nu, eenvoudig vertaald, de volgende vragen aan de Hoge Raad gesteld:

  1. Was het destijds voldoende als de verzekeraar voldeed aan de Derde Leven richtlijn of moest de verzekeraar op grond van andere richtlijnen en normen toch meer informatie aan klanten verstrekken?
  2. Mocht het antwoord op vraag 1 ontkennend worden beantwoord, dan is de tweede vraag of de verzekeraar op grond van Europese rechtspraak (onder andere de zaak Nationale Nederlanden/Van Leeuwen) moet voldoen aan de daarin geformuleerde criteria. Het gaat er dan om dat de verstrekte informatie duidelijk en nauwkeurig was en noodzakelijk voor een goed begrip door de verzekeringnemer van de wezenlijke bestanddelen van de verbintenis.