Statement telefoonclaim

Op uitnodiging van de Consumentenbond voeren Consumentenbond, ConsumentenClaim en de betrokken telecomaanbieders (KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone) verkennende gesprekken omtrent de uitleg, reikwijdte en juridische consequenties van een tweetal arresten (13 juni 2014 en 12 februari 2016) van de Hoge Raad. Over de inhoud van de verkennende gesprekken doen wij geen mededelingen.