Gegevens opvragen

Heb je niet meer alle gegevens van jouw krediet(en) in bezit? Gebruik dan gratis onze modelbrief om je stukken op te vragen bij je bank of kredietverstrekker.

De brief kun je hier downloaden: brief opvragen gegevens

Vul de naam en het volledige adres van de bank of kredietverstrekker in en, voor zover bekend, je contract- en/of rekeningnummer(s). Je kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met je bank of kredietverstrekker en een kopie van je contract opvragen.

Let op: Ben je klant van ABN AMRO of ING en ben je aangemeld voor de kredietclaim? Dan is het niet nodig dat je de brief aan de bank stuurt voor het opvragen van gegevens. Wij hebben met de bank afgesproken dat zij op een later tijdstip alle relevante gegevens (voor zover beschikbaar) digitaal of anderszins aan je beschikbaar zullen stellen.

 

Verjaring stuiten

 
 
 

Waarom een stuitingsbrief?
Als je geen actie onderneemt dan verjaart je vordering na 5 jaar en kun je geen claim meer instellen. Om dit te voorkomen kun je een stuitingsbrief versturen, waarmee de verjaring tijdelijk wordt stopgezet. Verstuur de stuitingsbrief zo snel mogelijk.

Hoe werkt de stuitingsbrief?
Je kunt de stuitingsbrief hier downloaden: stuitingsbrief-kredietclaim

Bij het versturen moet je de volgende zaken niet vergeten:

  • Vermeld de naam en het volledige adres van de bank of kredietverstrekker;
  • Vermeld het contract of rekeningnummer van het krediet;
  • Verstuur de stuitingsbrief aangetekend met bericht van ontvangst;
  • Bewaar een kopie van de brief, het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging.

Let op:

  • Het is belangrijk dat je de brief aangetekend verstuurt en de bewijzen bewaart, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.
  • Het indienen van je klacht betekent dat er een aanmeldtermijn bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) begint te lopen. Dat is overigens alleen van belang als je bij het Kifid wilt procederen. Afhankelijk van de reactie die je van je bank of kredietverstrekker ontvangt, is de aanmeldtermijn 3 maanden (uitsluitend als deze termijn in de reactie wordt genoemd) tot 1 jaar. Na het verstrijken van de aanmeldtermijn zal het Kifid, uitzonderingen daargelaten, je zaak niet meer in behandeling nemen.
  • De verjaringstermijn wordt door de brief voor een periode van 5 jaar gestuit. Je  dient voor afloop van de vijfjaarstermijn een nieuwe stuitingsbrief te sturen.