Consumenten die te veel spaartaks hebben betaald, maar daar (nog) geen bezwaar tegen hebben gemaakt, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. Dit volgt uit een akkoord van de Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Zij gaan voor deze groep proefprocedures starten. De afspraken zijn een eerste succes in de Spaartaksclaim.

Spaarders hoeven niet langer individueel bezwaar te maken bij de Belastingdienst tegen de heffing over hun spaargeld in de jaren 2017 tot 2021. In plaats daarvan komt het kabinet met een nieuwe zogeheten massaalbezwaarprocedure. Het oordeel over slechts 1 of enkele cases gaat hierbij voor alle gedupeerden gelden.

70.000 aanmeldingen
Sandra Molenaar, algemeen directeur Consumentenbond: ‘Het voordeel is dat niet iedereen individueel een brief naar de Belastingdienst hoeft te sturen, wetende dat het bezwaar toch zal worden afgewezen. En dat je daarna dan weer naar de rechter moet stappen. We zijn blij dat dit van de baan is en we het ministerie hebben overtuigd om maatregelen te treffen . De bijna 70.000 aanmeldingen bij onze Spaartaksclaim, hebben daarbij zeker geholpen.’

Proefprocedures
Maar consumenten hebben hiermee nog niet hun te veel betaalde belasting terug. Om een oordeel van de rechter te krijgen, zijn proefprocedures nodig. De betrokken belangenorganisaties gaan samen met het ministerie vragen uitwerken waarover de rechter zich moet uitspreken. En ze selecteren een aantal geschikte voorbeeldzaken. De Consumentenbond en ConsumentenClaim roepen consumenten op om zich te melden. Molenaar: ‘Zo krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Bovendien: hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.’

Oneerlijk
Op 24 december 2021 oordeelde de rechter dat de Belastingdienst een te hoge fictieve rente berekende voor de belastingaanslag over het vermogen in Box 3. Consumenten die al bezwaar hadden gemaakt tegen deze rekenwijze, kregen hiermee recht op compensatie. De uitspraak gold echter niet voor consumenten die géén bezwaar hadden gemaakt. Oneerlijk, zo stelde de Consumentenbond, die daarop samen met andere belanghebbenden in gesprek ging met ctaatssecretaris Van Rij (Financiën) over een oplossing.

Schiphol