In december 2022 heeft Stichting Take Back Your Privacy (STBYP), de stichting waarmee we samenwerken, een akte moeten indienen bij de rechtbank. In dat document geeft STBYP aan waarom zij vindt dat zij exclusieve belangenbehartiger zou moeten worden. Mede gelet op de samenwerking met ons.

De andere 2 partijen die ook TikTok voor de rechter hebben gesleept zijn SOMI en SMC. Zij hebben ook een akte opgesteld.

Nu is het de taak aan de advocaten van TikTok om onder meer hierop schriftelijk te reageren. Dat moet uiterlijk 1 februari 2023.

Daarna zal een zitting worden ingepland. Het is nog niet duidelijk wanneer, maar we denken wel voor de zomer.