Onze successen

Waar je als individuele consument vaak machteloos staat, kunnen we met elkaar een vuist maken en wél iets bereiken. Een overzicht van de zaken die wij samen voor elkaar hebben gekregen.

Alle successen

Nationale-Nederlanden Woekerpolisclaim

De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl hebben een schikking getroffen met NN Group (NN) voor woekerpolisgedupeerden. Met de deal is een bedrag gemoeid van ongeveer 300 miljoen euro. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal 500 euro en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

ASR Woekerpolisclaim

De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl hebben een overeenkomst bereikt met verzekeraar a.s.r. over woekerpolissen. Het betreft beleggingsverzekeringen van zowel a.s.r. als Aegon. Met de deal is een bedrag gemoeid van € 250 miljoen. De vergoeding per polishouder varieert van minimaal enkele honderden euro’s tot in een enkel geval tienduizend euro of meer.

Schiphol

Schiphol-claim

Consumenten die op tijd op de luchthaven waren, maar hun vlucht misten door de lange wachtrijen bij de security check, kregen hun kosten vergoed door Schiphol. Dat is het resultaat van gesprekken tussen de luchthaven, de Consumentenbond en Omroep Max. Nadat de lange wachtrijen na 11 augustus aanhielden, verruimde Schiphol na gesprekken de regeling tot en met 31 oktober 2022.

Telefoon-claim

De Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben met KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone overeenstemming bereikt over de details van de tegemoetkomingsregeling voor consumenten, waarbij de prijs van het toestel niet afzonderlijk vermeld stond in het contract. Compensatie varieerde van enkele tientallen euro’s tot duizend euro.

Allianz Woekerpolisclaim

De Consumentenbond en Allianz werden het in 2020 eens over een compensatieregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen. De vergoeding bedroeg minimaal €500,- per polishouder en kon in een enkel geval oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. ruim 90% van de deelnemers ging akkoord met de compensatieregeling.

CBR-Claim

CBR-Claim

Door de lange wachttijden bij het CBR konden duizenden automobilisten de weg niet op. Zelf waren ze op tijd met het aanvragen van verlenging van hun rijbewijs, en hebben hierdoor extra kosten gemaakt. De Europese Commissie verlengde de geldigheid van verlopen rijbewijzen vanwege de coronamaatregelen; rijbewijzen bleven negen maanden langer geldig.

Krediet-claim

Grote banken en andere kredietverstrekkers rekenden te hoge rentes aan klanten, maar het Kifid stak hier een stokje voor. We hebben compensatieregelingen getroffen voor verschillende banken. Deze compensatieregeling zorgt ervoor dat de uitspraken van Kifid voor alle klanten van deze banken worden toegepast, waarmee hun schade op gepaste manier wordt vergoed.

Burgerinitiatief 'Tijd voor transparantie'

Ons burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ is in januari 2020 behandeld door de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot een motie, waarin de Kamer de regering oproept om met voorstellen te komen om meer transparantie voor consumenten te bereiken. Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Kaag heeft aangegeven in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de verzekeraars. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zal leiden tot een aanpassing van de wet.

Yarden

Yarden beperkte eenzijdig de pakketpolisvoorwaarden, terwijl verzekerden dachten alles goed geregeld te hebben. Na intensieve gesprekken met Yarden, is er nu een oplossing. DELA heeft Yarden overgenomen. DELA beloofde dat nabestaanden de komende 10 jaar niet hoefden bij te betalen. Daarnaast kwam er op ons aandringen een voorziening van ruim 1 miljoen euro voor schrijnende gevallen. Ook beloofde DELA ons om actief werk te maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren al ten onrechte hebben moeten bijbetalen.

Bekijk onze lopende claims

Vorige slide
Volgende slide