Consumentenbond Claimservice

Consumentenbond Claimservice is een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim. Met gebundelde krachten strijden wij tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie en zorgen we voor compensatie van gedupeerde consumenten. Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond om met een claim mee te doen. Iedereen kan zich aanmelden voor onze claims.

Onze missie

Opkomen voor de rechten van gedupeerde consumenten door het voeren van juridische procedures en schikkingsonderhandelingen. Zo maken we markten eerlijker.

Over de Consumentenbond

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten. Samen staan we sterker en weten we meer. Wij zijn het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.

Over ConsumentenClaim

ConsumentenClaim is de grootste massaclaimspecialist van Nederland. ConsumentenClaim werkt op basis van ‘no cure no pay’. Aanmelden is altijd gratis. Deelnemers betalen uitsluitend bij succes. De afgelopen 10 jaar zorgden wij ervoor dat grote groepen gedupeerde consumenten via schikkingen en procedures hun recht hebben gehaald.