Consumentenbond Claimservice en massaclaims

Ben jij de dupe van de handelwijze van een bedrijf? Dan heb je mogelijk recht op schadevergoeding. In je eentje kun je vaak niet veel, maar Consumentenbond Claimservice kan veel meer. Hoe doen we dat? We gaan eerst in gesprek met het bedrijf dat zich niet aan de regels houdt. Vergoedt een bedrijf jouw schade niet uit zichzelf? Dan gaan we voor jou het juridisch gevecht aan, bijvoorbeeld met een massaclaim.

Hoe werken massaclaims?

Als een bedrijf zijn macht misbruikt en zich niet aan de regels houdt, kun je je als consument machteloos voelen. Bijvoorbeeld omdat je daardoor te veel betaalt voor een dienst of product en/of je rechten geschonden zijn. Dat is waar Consumentenbond Claimservice in actie komt. Namens een groep consumenten dienen wij een claim in. Dat kan op basis van de Wet afwikkeling massaschade collectieve actie (WAMCA) die sinds 2020 geldt. Daar heeft de Consumentenbond tientallen jaren voor gestreden.

In je eentje maak je weinig kans tegen de grote bedrijven die zich laten bijstaan door een hele batterij aan advocaten. Zelf procederen is vaak kostbaar. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens die groep het juridisch gevecht aan. Wij strijden voor veranderingen van de praktijken van het bedrijf en een eerlijke schadevergoeding.

Meedoen is eenvoudig. Bekijk hier al onze lopende claims.

Aanmelden is gratis

Aanmelden voor onze claims is gratis. Het uitgangspunt is ‘no cure no pay’. Dit betekent dat je bij succes een stukje van je schadevergoeding afstaat. De claim is een succes wanneer we een resultaat voor je bereiken door middel van een afspraak (schikking) of een positieve uitspraak van de rechter.

Het ‘no cure no pay’-percentage ligt tussen 10 tot 25%. De hoogte van het percentage hangt samen met de omvang van de schade, het aantal gedupeerde consumenten en de verwachte kosten om de zaak te winnen. Komt er geen schikking of positieve rechterlijke uitspraak? Dan hoef jij niets te betalen: no cure, no pay.

Een rekenvoorbeeld 

Stel, je meldt je aan voor een claim. Het ‘no cure no pay’-percentage is 20%. Wij slagen erin voor jou een schadevergoeding te krijgen van €1000. Je ontvangt dan €800. De partijen die de claim tot een goed einde hebben gebracht, krijgen samen €200 voor de gemaakte kosten.

We zorgen ervoor dat dit bedrag in een redelijke verhouding staat tot jouw vergoeding. Hoewel we niet kunnen garanderen dat dit lukt, proberen we altijd om het ‘no cure no pay’- percentage ook op de aansprakelijke partij te verhalen. In dat geval kost onze dienstverlening je helemaal niets.

Over Consumentenbond Claimservice

Consumentenbond Claimservice is een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim.

Sinds 2018 strijden we met gebundelde krachten tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie en zorgen we voor compensatie van gedupeerde consumenten. De afgelopen jaren wisten we voor grote groepen consumenten schikkingen te bereiken.

Zonder winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. De eventuele opbrengsten uit claims gebruikt de Consumentenbond voor nieuwe claims of andere diensten.

Voorwaarden claims

Nederlandse consumenten kunnen zich aanmelden voor één of meer van onze claims. Hiervoor hoef je geen lid van de Consumentenbond te zijn. Wel moet je een product of dienst waarmee het bedrijf rechten heeft overtreden zelf gekocht of gebruikt hebben.

Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan aan je ouders/verzorgers om de aanmelding voor je te doen.

Soms is het nodig dat je een brief stuurt aan het aansprakelijke bedrijf. Dit speelt bijvoorbeeld als verjaring van je claim dreigt. Als zo’n brief nodig is voor jouw schade, dan melden we dit en stellen een voorbeeld beschikbaar.

Afmelden voor een claim

Je kunt je eenvoudig afmelden voor een claim door deze uit te vinken in je digitale dossier.  Je hoeft geen reden voor je afmelding op te geven. Als je akkoord bent gegaan met de deelnemersovereenkomst kunnen er voorwaarden gelden. In dat geval stuur je voor afmelding een  email naar vragen@claimservice.nl.

Schikken ook een optie 

Soms komen we er al eerder uit met een bedrijf en hoeft het niet op een rechtszaak uit te draaien. Dan treffen we een regeling. Samen met het bedrijf stellen we vast hoe hoog de schade is en maken we afspraken over de compensatie van gedupeerden. Dat noem je een schikking.