Privacyverklaring Consumentenbond Claimservice

Consumentenbond Claimservice is een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim. Met gebundelde krachten strijden we tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie en zorgen we voor compensatie van gedupeerde consumenten. Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond om met een claim mee te doen. Iedereen kan zich aanmelden voor onze claims. Daarbij verwerken we persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Consumentenbond Claimservice en privacy

Privacy is voor Consumentenbond Claimservice van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens

Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig, waaronder:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Indien je toestemming hebt gegeven voor direct marketing: of je reeds lid bent van de Consumentenbond

Doeleinden van de verwerking

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om je persoonlijk te informeren over jouw claim(s) via e-mail, post en/of telefoon;
 • om je onze nieuwsbrief, aanbiedingen, acties of tips te sturen zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten;
 • om je optimaal van dienst te zijn wanneer je contact met ons hebt;
 • om de met jou gesloten overeenkomsten uit te voeren.

Grondslag

Consumentenbond Claimservice verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daar een rechtmatige grondslag voor is. Enerzijds zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te ontvangen voor het indienen van een collectieve claim, anderzijds gaan we met jou een overeenkomst aan waardoor we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om deze overeenkomst na te komen.

Verstrekking aan derden

Consumentenbond Claimservice verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Consumentenbond Claimservice, als wij daarvoor jouw toestemming hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Voor het valideren van bepaalde gegevens of het indienen van een claim, kan de Consumentenbond Claimservice samenwerken met derde partijen. Wij delen alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze doeleinden.

Wanneer we jouw persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen we er onder andere (met een overeenkomst) voor dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Belastingdienst in het kader van een periodieke controle gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn we wettelijk verplicht jouw persoonsgegevens af te geven.

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen. Je ontvangt alleen direct marketing van ons als je daar toestemming voor hebt gegeven en kunt je daar altijd weer voor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief of door in te loggen bij je eigen dossier(omgeving) en je voorkeuren aan te passen. Je kan je ook afmelden via e-mailadres vragen@claimservice.nl Heb je liever telefonisch contact? Bel met ons via 088 – 400 4200.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Beveiligingsmaatregelen

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zolang jouw dossier geopend is, bewaren wij jouw persoonsgegevens. Nadat het dossier afgesloten is, hanteren we nog een bewaartermijn van 2 jaar. Die periode van 2 jaar kunnen we met jouw toestemming steeds voor een periode van 2 jaar verlengen. Uitgezonderd hiervan zijn de persoonsgegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend op servers binnen de EER. Schakelen we in de toekomst partijen in die zich buiten de EER bevinden, dan zullen we je daarover informeren en nemen we de juiste passende waarborgen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Uitoefening van jouw rechten

Je kunt een verzoek bij de Consumentenbond indienen ter uitoefening van de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage van jouw persoonsgegevens
 • Recht op correctie en/of aanvulling van jouw persoonsgegevens
 • Recht op het laten verwijderen van jouw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

In de Mijn Dossier-omgeving is het mogelijk om in te zien welke persoonsgegevens we van je hebben. Ook kun je je persoonsgegevens aanpassen of rectificeren. Je kan ook via e-mailadres vragen@claimservice.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 – 400 4200 gebruik maken va je wettelijke rechten.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen per e-mail of telefonisch bij ons indient, zorgen we ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen? Dan brengen we je daarvan op de hoogte.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Consumentenbond kan deze privacyverklaring wijzigen. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Postadres

Consumentenbond Claimservice BV

Postbus 22990

1100 DL Amsterdam

Telefoon: 088-4004200

Inschrijvingsnummer KvK: 72060956

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 april 2024.