Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Consumentenbond Claimservice (CCS)
CCS is een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim. Met gebundelde krachten strijden we tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie en zorgen we voor compensatie van gedupeerde consumenten. Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond om met een claim mee te doen. Iedereen kan zich aanmelden voor onze claims. Daarbij verwerken we persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig, waaronder:

  • naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer (IBAN)

Doeleinden van de verwerking
We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om je persoonlijk te informeren over jouw claim(s) via e-mail, post en/of telefoon;
  • om je onze nieuwsbrief te sturen zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten;
  • om je optimaal van dienst te zijn wanneer je contact met ons hebt;
  • om de met jou gesloten overeenkomsten uit te voeren.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Verwerking van persoonsgegevens door derden
We geven jouw gegevens nooit aan derden door, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Wanneer we jouw persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen we er onder andere (met een overeenkomst) voor dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de belastingdienst in het kader van een periodieke controle gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn we wettelijk verplicht jouw persoonsgegevens af te geven.

Claims
Voor de aanmelding en afhandeling van een claim dienen wij verschillende persoonsgegevens van je te verwerken. Enerzijds zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te ontvangen voor het indienen van een collectieve claim, anderzijds gaan we met jou een overeenkomst aan waardoor we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om deze overeenkomst na te komen.

Voor het valideren van bepaalde gegevens of het indienen van een claim, kan de Consumentenbond Claimservice samenwerken met derde partijen. Wij delen alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze doeleinden.

Gebruik voor marketingdoeleinden
Wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kan je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kan je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief of door in te loggen bij je eigendossier(omgeving) en je voorkeuren aan te passen. Je kan je ook afmelden via e-mailadres vragen@claimservice.nl Heb je liever telefonisch contact? Bel met ons via 088 – 400 4200.

Bewaren c.q. opslaan en beveiligen van persoonsgegevens
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend op servers binnen de EER. Schakelen we in de toekomst partijen in die zich buiten de EER bevinden, dan zullen we je daarover informeren en nemen we de juiste passende waarborgen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zolang jij als deelnemer ervoor kiest om jouw dossier geopend te houden als naslagwerk, bewaren wij jouw persoonsgegevens. Verwijder je jouw dossier? Dan hanteren we nog een bewaartermijn van 2 jaar. Die periode van 2 jaar kunnen we met jouw toestemming steeds voor een periode van 2 jaar opschorten (verlengen). Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Jouw wettelijke rechten
Je hebt wanneer je bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van jouw gegevens. Aanpassingen of rectificaties kan je na het ontvangen van je persoonlijke log-in gegevens (met een zelfgekozen wachtwoord) zelfstandig doorvoeren in je eigendossier(omgeving). Je kan daar ook inzien welke persoonsgegevens we van je hebben.

Je kan ook via e-mailadres vragen@claimservice.nl of telefonisch via telefoonnummer 088 – 400 4200 gebruik maken va je wettelijke rechten.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen per e-mail of telefonisch bij ons indient, zorgen we ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen? Dan brengen we je daarvan op de hoogte.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 13 december 2022.