Stand van zaken

Grote banken en andere kredietverstrekkers rekenden jarenlang te hoge rentes aan klanten. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) stak daar een stokje voor. Met veel banken hebben we inmiddels een compensatieregeling getroffen.

De banken moeten voor alle kredieten die onder de regeling vallen, berekenen of er recht is op compensatie. Dat neemt veel tijd in beslag.

Volgens het Kifid moeten banken die hun klanten te veel rente lieten betalen over consumptieve kredieten ook het rente-op-rente effect compenseren. Hierdoor moesten de banken herberekeningen doen en liep het versturen van een aanbod aan haar klanten vertraging op.
Toch zijn de banken met wie wij een compensatieregeling zijn overeengekomen in een vergevorderd stadium met het uitvoeren van de regelingen.

Hieronder vind je per bank de laatste stand van zaken en lees je wanneer je als (oud-)klant een aanbod kan verwachten.

ABN AMRO

ABN AMRO heeft bijna 75% van haar klanten (ook ALFAM klanten) die in aanmerking komen voor compensatie, een aanbod gestuurd. ABN AMRO verwacht de resterende 25% in het eerste kwartaal van 2024 een aanbod te sturen.

In aanmerking komende klanten van ICS met een doorlopend krediet zijn inmiddels allemaal benaderd. ABN AMRO verwacht in 2024 alle ICS klanten met een creditcard met gespreid betalen faciliteit een aanbod te sturen.

De bank is onlangs gestart met het compenseren van klanten met een Flexibel Hypotheek Krediet.

Heb je een aanbod teruggestuurd, maar nog geen compensatie ontvangen? De verwerking van de binnengekomen acceptaties bij ABN AMRO duurt langer dan vooraf gedacht. Je hoeft je geen zorgen te maken dat een acceptatietermijn is verlopen.

Oud-klanten van ABN AMRO

Voor oud-klanten die zich hebben aangemeld, maar nog niets hebben gehoord, gelden de volgende tijdslijnen:

  • Oud-klanten van ABN AMRO krijgen naar verwachting tussen eind 2023 en de eerste helft van 2024 bericht;
  • Oud-klanten van Alfam kunnen in de loop van 2024 een bericht ontvangen;
  • Oud-klanten van ICS met een Doorlopend Krediet krijgen naar verwachting eind 2023 een bericht;
  • Oud-klanten van ICS met een Gespreid Betalen Faciliteit krijgen naar verwachting in 2024 bericht.

Bekijk de laatste stand van zaken via de website van ABN AMRO.

ING

Klanten met een doorlopend krediet of Continu limiet die in aanmerking komen voor een compensatie krijgen volgens ING uiterlijk april 2024 een aanbod gestuurd. Met een Continu Limiet kun je nu al bekijken of je recht hebt op compensatie, dat kan hier.
Voor doorlopende kredieten komt deze mogelijkheid later.

ING start begin 2024 met het sturen van voorstellen naar klanten met een creditcard met gespreid betalen. Klanten met een roodstand product die geen Continu limiet is, krijgen vanaf de tweede helft van 2024 een bericht.

Oud-klanten van ING

Als je een van bovenstaande producten bij ING hebt afgesloten maar geen klant meer bent, dan moet je zelf in actie komen voor compensatie. Je kunt je vanaf eind 2024 aanmelden hiervoor bij ING.

Bekijk de laatste stand van zaken via de website van ING.

Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden, waar ook Delta Lloyd en Ohra onder vallen, heeft al haar klanten die recht hadden op een compensatie, een aanbod gestuurd.

Oud-klanten van Nationale Nederlanden

Ben je oud-klant en heb je nog geen aanbod ontvangen? Meld je dan aan via: https://compensatiedoorlopendkrediet.nn.nl/nn

Bekijk de laatste stand van zaken via de website van Nationale Nederlanden.

Rabobank

Rabobank verwacht aan het eind van 2023 99% van alle klanten die recht hebben op compensatie een aanbod te hebben verstuurd.

Oud-klanten van Rabobank

Nog een groot deel van de oud-klanten van de Rabobank heeft zich nog niet aangemeld. Dit is nodig om een compensatie te krijgen. Klik hier om je aan te melden voor de compensatieregeling voor oud-klanten.

Bekijk de laatste stand van zaken via de website van de Rabobank.

De Volksbank

De Volksbank, waar ook SNS Bank, RegioBank, BLG en ASN Bank onder vallen, heeft al haar klanten die recht hadden op een compensatie, een aanbod gestuurd.

Oud-klanten van Volksbank (SNS of Regiobank)

Ben je oud-klant van SNS of Regiobank? Onderneem dan zelf actie voor compensatie.
Meld je aan via de website van SNS of RegioBank.

Geen compensatieregeling ASN Bank en BLG Wonen
ASN Bank heeft de producten Doorlopend Krediet, Doorlopende Roodstand op een betaalrekening en een creditcard met Gespreid Betalen niet aangeboden. Bij Kortlopende Roodstand was de compensatie minder dan € 50,-. Als je minder dan € 50,- teveel aan rente hebt betaald, dan heeft je rente over het algemeen de marktrente goed gevolgd. Kleine verschillen zijn namelijk bijna niet te voorkomen. Deze ondergrens is met ons afgestemd. Daarom is er geen compensatieregeling van toepassing voor (oud)-klanten.

BLG Wonen heeft de producten Doorlopend Krediet, Doorlopende of Kortlopende Roodstand op een betaalrekening en een creditcard met Gespreid Betalen niet aangeboden, daarom is er geen compensatieregeling van toepassing voor (oud)-klanten.

Bekijk de laatste stand van zaken via de website van de Volksbank.

Santander

Santander communiceert sinds november 2023 op haar website dat zij klanten gaat compenseren. Wij zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de compensatieregeling en kunnen daarom niet instaan of het aanbod dat je van Santander krijgt aangeboden, voldoende is.

We zijn het aanbod dat zij aan onze deelnemers heeft gestuurd aan het bestuderen en komen binnenkort met een bericht hierover naar buiten.

Overige banken

We zijn nog bezig met een oplossing voor klanten van banken die nog niet genoemd zijn. Daarvoor vragen we nog enig geduld.