Consumentenbond en providers starten afhandeling telefoonclaim 

De Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben met KPN, Tele2, T-Mobile, en Vodafone overeenstemming bereikt over de details van de tegemoetkomingsregeling voor consumenten waarbij de prijs van het toestel niet afzonderlijk vermeld stond in het contract. Dat betekent dat overgegaan kan worden tot afhandeling van de claims.  

In december 2019 bereikten de partijen op hoofdlijnen al een akkoord. De afgelopen maanden zijn de details van de regeling verder uitgewerkt. 


Trots

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is tevreden met het resultaat: ‘Het was een intensief traject, maar dankzij de inzet van alle betrokkenen zijn we daar op een goede manier samen uitgekomen. Ik ben trots op het bereikte resultaat, en blij dat er nu gestart kan worden met de afhandeling. Daarna kunnen we het dossier afsluiten.’


Tegemoetkoming

Sinds 2016 is er veel aandacht geweest voor de telefoonclaim, waar zich in totaal ruim 50.000 mensen voor aanmeldden. Of en hoeveel consumenten terugkrijgen, hangt onder andere af van het abonnement en varieert van enkele tientallen euro’s tot een paar honderd euro. Deelnemers aan de claim ontvangen persoonlijk bericht over de afhandeling. Aanmelden voor de regeling is niet meer mogelijk. 

In feite een lening
De Consumentenbond en ConsumentenClaim waren sinds 2018 met de telecomaanbieders in gesprek over een tegemoetkoming voor consumenten naar aanleiding van twee uitspraken van de Hoge Raad. Die oordeelde in 2014 en 2016 dat mobiele telefoons die als ‘gratis’ werden aangeboden, niet gratis waren, maar dat het in feite ging om koop op afbetaling en consumentenkrediet.

Veelgestelde vragen

Op basis waarvan komt een deelnemer aan de telefoonclaim in aanmerking voor een tegemoetkoming?
Hierbij wordt gekeken naar de periode waarin het abonnement werd afgenomen en naar specifieke kenmerken van dat abonnement. Relevant zijn daarbij bijvoorbeeld of het een consumentenabonnement betrof en of er wel een toestel bij het abonnement werd geleverd.

Hoe hoog is de tegemoetkoming die deelnemers ontvangen?
Daar valt in zijn algemeenheid niets over te zeggen. Of en hoeveel consumenten terugkrijgen, hangt onder andere af van het abonnement.

Hoe ziet het proces van de afwikkeling eruit?
Hier zijn per provider passende afspraken over gemaakt; dat verschilt dus per provider. Consumenten krijgen van Consumentenbond en ConsumentenClaim instructies voor de afwikkeling. Tot ze deze instructies ontvangen, hoeven zij niets te doen.

Kunnen mensen nog meedoen aan de claim?
Nee, dit is niet meer mogelijk. De regeling geldt alleen voor consumenten die zich voor 1 september 2019 bij Consumentenbond of ConsumentenClaim hebben aangemeld. Eventuele claims van consumenten die tot nog toe geen actie hebben ondernomen zijn inmiddels verjaard.

telefoonclaim