TikTok-claim

TikTok heeft lak aan privacyregels en verzamelt en verhandelt privéinformatie zonder dat je als ouder of verzorger daar toestemming voor hebt gegeven. TikTok moet hier direct mee stoppen en een schadevergoeding betalen. Voor meer informatie bekijk de veelgestelde vragen.

Wat is er mis?

TikTok verwerkt op grote schaal persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming van ouders of verzorgers. TikTok verdient hier jaarlijks miljarden euro’s aan.

Onze eisen

TikTok moet een schadevergoeding van 2 miljard betalen, stoppen met het verzamelen van overmatig veel gegevens van kinderen en alle persoonsgegevens die onrechtmatig zijn gekaapt vernietigen.

Wat gaan we doen

Alleen samen kunnen we zorgen dat TikTok de privacy van kinderen niet meer schendt. Meld je (kind) nu gratis aan en claim een schadevergoeding. Wij gaan voor jou het juridisch gevecht aan.

Doe mee met de TikTok-Claim

Meld je gratis en vrijblijvend aan om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.

Goed om te weten

Je kunt je hier gratis aanmelden voor de TikTok claim. We eisen compensatie voor TikTok-gebruikers die minderjarig zijn of waren. Ben je een TikTok-gebruiker boven de 18 jaar of heb je geen TikTok-account? Door je aan te melden steun je onze claim en maak je een vuist tegen TikTok’s wanpraktijken. 

 • Deelname is op basis van ‘no cure, no pay‘. Het vergoedingspercentage is maximaal 25% inclusief btw van het voor jouw behaalde resultaat. Als er geen resultaat wordt behaald, dan hoef je niets te betalen.
 • Je kunt alleen meedoen met de TikTok claim als je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger? Vraag dan je ouders of voogd om zich namens jou aan te melden.
 • Wanneer je meedoet met de TikTok claim verwerken de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy je persoonsgegevens, bijvoorbeeld om je aanmelding te registreren, om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de TikTok claim, om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met de Stichting sluit en om de actie uit te kunnen voeren. Jouw registratie wordt afgehandeld door Consumentenbond Claimservice. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je lezen in onze Gezamenlijke Privacyverklaring.

Hoe werkt het?

Wij strijden tegen grote bedrijven die misbruik maken van hun macht. Als jij de dupe wordt van zo’n bedrijf, heb je recht op schadevergoeding. Maar, in je eentje maak je geen schijn van kans. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens hen het juridische gevecht aan. Dat doen we samen met de Stichting Take Back Your Privacy en ConsumentenClaim.

1. Je meldt je aan

Je meld je online gratis en vrijblijvend aan voor de TikTok claim. Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond.

2. Wij stappen naar de rechter

We voeren een rechtszaak en eisen dat TikTok alle informatie verwijdert die onrechtmatig is verzameld en gedupeerden een schadevergoeding betaalt.

3. Je krijgt je vergoeding

Als de rechter ons in het gelijk stelt, ontvang je een schadevergoeding. Daarover betaal je ons een klein percentage. Bij geen succes betaal je niks: no cure, no pay.

Tijdlijn

28 juni 2023
Mondelinge behandeling op 28 juni 2023
De volgende zitting van de claim tegen TikTok is op woensdag 28 juni 2023. Dan vindt er een mondelinge behandeling plaats. Tijdens die mondelinge behandeling zal Take Back Your Privacy, waar wij mee samenwerken, toelichten waarom het de rechtszaak namens de Nederlandse kinderen mag voeren ( ‘ontvankelijk’ is) en waarom het moet worden aangewezen als exclusieve belangenbehartiger. De advocaten van TikTok hebben op 22 februari schriftelijk gereageerd op de documenten. Ook zij komen natuurlijk op 28 juni aan het woord.
28 juni 2023
4 april 2023
Boete aan TikTok door Britse toezichthouder
TikTok heeft een boete van €14,5 miljoen van de Britse toezichthouder ICO gekregen. TikTok krijgt deze boete omdat: Meer dan 1 miljoen Britse kinderen TikTok gebruiken die nog niet de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt. Dit is in strijd met TikToks eigen voorwaarden. Persoonsgegevens van kinderen onder de 13 zijn verwerkt zonder toestemming van ouders/verzorgers. TikTok niet genoeg controles heeft uitgevoerd om te kijken wie TikTok gebruikt. En TikTok heeft niet genoeg actie ondernomen om kinderen onder de 13 de toegang tot TikTok te blokkeren. Dit zijn ook verwijten die wij TikTok maken in onze claim tegen dit bedrijf. Lees het persbericht van ICO (in het Engels)
4 april 2023
23 maart 2023
Hoogste TikTok baas verhoord door Amerikaanse congres
De CEO van TikTok, Chew, is urenlang verhoord door het Amerikaanse congres. Vooraf hadden de Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond via het advocatenkantoor Scott + Scott geholpen bij de voorbereiding van dit verhoor. Tijdens het verhoor in Washington was ook een advocaat van Scott+Scott, Sanne Bouwers, aanwezig. Chew werd aan de tand gevoeld over onder meer het gebrek aan privacy en alle persoonsgegevens die TikTok verzamelt over zijn gebruikers. Daarnaast waren de congresleden bezorgd over het delen van gebruikersgegevens met China. Een ander belangrijk onderdeel van het verhoor ging over het gebrek aan veiligheid voor kinderen die TikTok gebruiken. De Amerikaanse congresleden wezen daarbij onder andere op de slachtoffers die zijn gevallen als gevolg van ‘challenges’ en de gevaren voor de geestelijke gezondheid voor kinderen doordat zij video’s te zien krijgen over bijvoorbeeld depressies, eetstoornissen en zelfs zelfmoord. Volgens ons heeft Chew de congresleden niet weten te overtuigen van TikToks inspanningen om de veiligheid van kinderen te vergroten en hun privacy te beschermen. Take Back Your Privacy en de Consumentenbond hebben in de Nederlandse rechtszaak tegen TikTok dezelfde bezwaren over veiligheid en privacy geuit.
23 maart 2023
22 maart 2023
Consumentenbond en Take Back Your Privacy helpen Amerikaans Congres bij hoorzitting TikTok
Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond hebben via het advocatenkantoor Scott + Scott de commissie voor Energie en Handel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden geholpen bij het voorbereiden van de hoorzitting met TikTok-baas Shou Zi Chew op donderdag 23 maart. De commissie voor Energie en Handel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil van Chew weten hoe het zit met de privacy van TikTok-gebruikers, de beveiliging van door TikTok verzamelde data en of de Chinese regering toegang heeft tot die gegevens. Daarbij besteedt de commissie specifiek aandacht aan de veiligheid van kinderen op het populaire platform.
22 maart 2023
31 januari 2023
Update vervolgstappen procedure eerste kwartaal 2023
TikTok moest op 1 februari zijn schriftelijke reactie (akte) indienen, maar heeft om uitstel verzocht. En TikTok heeft dit ook gekregen van de rechtbank. De nieuwe datum wordt 22 februari 2023. Daarnaast heeft de rechtbank de planning van de zitting alvast in gang gezet. De zitting zal worden gepland in de periode april, mei, juni of juli 2023.
31 januari 2023
20 januari 2023
Vervolgstappen TikTok-procedure eerste kwartaal 2023
In december 2022 heeft Stichting Take Back Your Privacy (STBYP), de stichting waarmee we samenwerken, een akte moeten indienen bij de rechtbank. In dat document geeft STBYP aan waarom zij vindt dat zij exclusieve belangenbehartiger zou moeten worden. Mede gelet op de samenwerking met ons. De andere 2 partijen die ook TikTok voor de rechter hebben gesleept zijn SOMI en SMC. Zij hebben ook een akte opgesteld. Nu is het de taak aan de advocaten van TikTok om onder meer hierop schriftelijk te reageren. Dat moet uiterlijk 1 februari 2023. Daarna zal een zitting worden ingepland. Het is nog niet duidelijk wanneer, maar we denken wel voor de zomer.
20 januari 2023
9 november 2022
Eerste overwinning in TikTok-zaak
Goed nieuws over onze TikTok-claim! De rechter heeft ons namelijk gelijk gegeven op de punten die in de eerste zitting zijn behandeld: de Nederlandse rechter is bevoegd én de zaak, onze claim samen met stichting Take Back you Privacy, kan gewoon doorgaan.
9 november 2022
3 november 2022
Krijgt China toegang tot al onze data?
Vandaag werd duidelijk dat de nieuwe privacyvoorwaarden van TikTok Chinese medewerkers toegang geven tot onze informatie. Ook in onze claim verwijten wij TikTok dat het (onrechtmatig) persoonsgegevens stuurt naar China. Alexander Klopping vertelt er over in Jinek (video) en geeft aan waarom hij vindt dat TikTok verboden zou moeten worden.
3 november 2022
7 september 2022
Lubach over TikTok
In de avondshow van 6 september 2022 had Arjen Lubach een item over TikTok. Het gaat over wat TikTok nu eigenlijk is, wat voor soort filmpjes je te zien krijgt door het algoritme én dus ook wat de gevaren (kunnen) zijn. Kijk de uitzending van Arjen Lubach over TikTok
7 september 2022
22 augustus 2022
Amerikaanse rechter keurt schikking met TikTok goed
TikTok schikte meer dan 20(!) grote privacyzaken in de Verenigde Staten. Dat deed het bedrijf onder andere door schadevergoeding te betalen. Deze schikking is nu goedgekeurd door de rechter. Ook voert TikTok wijzigingen door voor haar Amerikaanse gebruikers. Wij willen dat TikTok deze aanpassingen, plus andere, ook voor Nederlandse gebruikers gaat doen. Vooral voor kinderen. Dit mag TikTok niet meer doen bij Amerikaanse gebruikers (behalve als ze het uitdrukkelijk vermelden in de privacyverklaring): De app gebruiken om biometrische informatie te verzamelen of op te slaan. De app gebruiken om geolocatie of GPS-gegevens te verzamelen. De app gebruiken om gebruikersgegevens naar buiten de Verenigde Staten te verzenden. Gebruikersgegevens opslaan in databases buiten de Verenigde Staten. Door gebruikers gegenereerde content uploaden naar de servers van de app voordat de gebruiker deze opslaat of publiceert. Daarom hebben wij samen met de stichting Take Back Your Privacy ook een claim tegen TikTok lopen. Je kunt je (kind) nog steeds aanmelden.
22 augustus 2022
27 juni 2022
Veel schadelijke video's
Filmpjes op TikTok over onder andere zelfmoord, zelfbeschadiging en desinformatie/nepnieuws gaan (te) makkelijk rond. Dat ontdekte een undercoverjournalist van RTL Nieuws. Ondanks de richtlijnen. Hoe zit dat? Lees het artikel op rtlnieuws.nl
27 juni 2022
16 juni 2022
De eerste zittingsdatum is bekend
De eerste zittingsdatum van onze actie tegen TikTok is bekend. Het wordt 10 oktober 2022. Tijdens deze zitting zal het vooral gaan over de procedure en zal er nog niet inhoudelijk op de claim ingegaan worden. De volgende 2 dingen zullen behandeld worden: 1. Is de Nederlandse rechter bevoegd? (Wij vinden van wel) 2. Zo ja, moet de claim toch 'aangehouden' worden? (Wij vinden van niet)
16 juni 2022
25 februari 2022
Planning komende kwartalen TikTok-procedure
De rechtbank heeft besloten de procedure met betrekking tot onze TikTok-claim op te splitsen in drie fasen: De eerste fase bestaat uit een procedure die duidelijk maakt of de Nederlandse rechter bevoegd is de claim te behandelen of niet. TikTok heeft zes weken om z'n visie hierover in te dienen (6 april 2022). Daarna volgt de mondelinge behandeling, waarna de rechter in een tussenvonnis oordeelt of de zaak in Nederland voor de rechter kan komen, of ergens anders. Tijdens de tweede fase komen verschillende procedurele onderwerpen aan de orde. Eén van de vragen die dan aan bod komt is of het zinvol is de claim collectief te behandelen of niet. Ook wordt in deze fase de exclusieve belangenbehartiger aangewezen (er zijn namelijk drie stichtingen die TikTok voor de rechter hebben gedaagd). En de rechter zal toetsen of de claim tegen TikTok ontvankelijk is, oftewel: of de claim aan de juridische voorwaarden voldoet om in behandeling te worden vernomen. De derde fase is de inhoudelijke behandeling. Wanneer die plaatsvindt, staat nog niet vast omdat eerst de eerste twee fasen doorlopen moeten worden.
25 februari 2022
25 november 2021
Sociale media niet geschikt voor kinderen
Sociale media zijn ongeschikt voor kinderen. Dat concludeert de Consumentenbond, die 8 social media-apps doorlichtte. De platforms houden te weinig rekening met de kwetsbaarheid van kinderen. Ze schenden de privacy en hebben te weinig kindvriendelijke-instellingen.
25 november 2021
15 september 2021
Ierse waakhond start twee onderzoeken naar TikTok
Ierse toezichthouder voor privacy start 2 onderzoeken naar TikTok. Het eerste onderzoek richt zich op hoe TikTok informatie van kinderen verzamelt en verwerkt (+ leeftijdsverificatie van < 13 jaar). Het andere gaat het delen van (die) informatie met China. Ierland neemt hiermee het stokje over van de AP hier in Nederland, die in juli dit jaar TikTok al een boete oplegde.t We houden je op de hoogte van de uitkomsten het Ierse onderzoek, want dit is ook voor onze claim van belang. Nieuwsbericht van de Ierse toezichthouder over start TikTok-onderzoek (in het Engels)
15 september 2021
6 september 2021
Aantal aanmelders ruim 35.000!
Het aantal aanmelders voor onze TikTok-claim is momenteel ruim 35.000. Daar zijn we heel blij mee. Het geeft maar weer eens aan hoeveel mensen de privacy (van kinderen) belangrijk vinden en ons werk steunen. Je kunt je (kind) nog steeds aanmelden. Let op: je moet wel 18 jaar zijn om je aan te melden. Ben je dat (nog) niet? Vraag dan aan je ouders of verzorgers om het voor jou te doen.
6 september 2021
31 augustus 2021
TikTok gedagvaard om schending rechten kinderen
De Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) daagt in samenwerking met de Consumentenbond TikTok voor de rechter. Eerder legden de organisaties al eisen neer bij het bedrijf wegens het schenden van de privacy en de consumentenrechten van kinderen. Gesprekken hierover met TikTok liepen echter op niets uit
31 augustus 2021
16 augustus 2021
TikTok is niet ok, maar waarom dan?
De Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy starten een actie tegen TikTok. Een zogenaamde claim. Waarom doen wij dat? Lees de uitleg aan (je) kinderen
16 augustus 2021
22 juli 2021
€750.000 boete TikTok flinke opsteker voor consumenten
De €750.000 boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) TikTok heeft opgelegd wegens het schenden van de privacy van kinderen is een flinke opsteker voor consumenten. Dat vinden de Consumentenbond en de Stichting Take Back Your Privacy, die in juni namens kinderen een claim van €1,5 miljard bij het populaire videoplatform neerlegden. Lees meer
22 juli 2021
24 juni 2021
Wat heeft TikTok fout gedaan?
TikTok schendt de privacy van (je) kinderen. Hoe zit dat? Lees meer over de privacyschending(en) van TikTok
24 juni 2021
24 juni 2021
TikTok ontvangt claim van 1,5 miljard euro voor schending privacy van kinderen
TikTok moet Nederlandse kinderen een schadevergoeding betalen voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens. Ook moet het bedrijf verzamelde gegevens verwijderen, en zich voortaan aan de wet houden. Dat eisen de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy. Als TikTok niet op de eisen ingaat, dan stapt de Stichting in samenwerking met de Consumentenbond naar de rechter.
24 juni 2021
24 juni 2021
Start claim TikTok
De claim tegen TikTok ging van start op donderdag 24 juni 2021.
24 juni 2021
Toon volledige tijdlijn

Veelgestelde vragen

 • TikTok schendt de privacy- en consumentenrechten van de gebruikers van de TikTok-app. In het bijzonder van Nederlandse kinderen. Je denkt dat de app gratis is, maar dit is niet waar.
 • TikTok gebruikt de persoonsgegevens van jouw kind als voer voor zijn algoritme. Het bouwt een gedetailleerd profiel op van jouw kind. TikTok houdt bijvoorbeeld bij hoe lang en naar welke filmpjes jouw kind kijkt. Dit profiel gebruikt TikTok vervolgens om jouw kind zo lang mogelijk op de app te houden en om advertenties te verkopen. Via de (verslavende) app krijgt jouw kind ook weer de advertenties te zien. TikTok verdient op deze manier jaarlijks tientallen miljarden euro’s. Jouw kind is eigenlijk het product in plaats van de klant.
 • De gegevens van kinderen worden zonder jouw toestemming en dus in strijd met de wet verzameld, verwerkt en verkocht.
 • Gebruikers van TikTok worden hierover opzettelijk onvoldoende, onduidelijk en onjuist geïnformeerd. Bovendien verzamelt TikTok veel meer gegevens dan nodig is, zonder een geldige grondslag.

TikTok schendt op veel verschillende manieren de wet. Het onrechtmatig handelen van TikTok is in 3 categorieën samen te vatten.

 1. TikTok verwerkt op grote schaal persoonsgegevens van kinderen. De app heeft geen goed systeem om te controleren hoe oud gebruikers zijn. Ook niet of kinderen toestemming hebben van hun ouders.
 2. TikTok geeft opzettelijk slechte informatie over de privacy- en consumentenrechten van kinderen. Daarom zijn kinderen er niet van op de hoogte dat hun privacy- en consumentenrechten worden geschonden. Zij kunnen daardoor ook geen gebruik maken van hun rechten.
 3. TikTok stelt kinderen bloot aan een schadelijke situatie. De app kampt met beveiligingsproblemen. Persoonsgegevens worden naar landen als China gestuurd. Ook laat de app kinderen schadelijke video’s en sluikreclame zien.

Het is extra erg dat TikTok haar onrechtmatig handelen mede richt op kinderen. De TikTok-app is heel erg populair onder juist deze kwetsbare groep.

 • Volgens de Europese privacyregels moet een app privacyvriendelijk zijn. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat er zo min mogelijk privéinformatie verzameld moet worden. TikTok verzamelt juist onnodig ontzettend veel informatie.
 • Volgens de Europese privacyregels moet TikTok een goede reden hebben om privéinformatie van gebruikers te verzamelen. Wat een goede reden kan zijn, dat staat in de wet. TikTok verzamelt wel gegevens, maar heeft daarvoor niet een goede reden.
 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat de ouders toestemming moeten geven voor het maken van een profiel, het volgen en gebruiken van de app. TikTok doet dit niet en dit mag niet. 
 • Daarnaast is de privacyverklaring, waarin TikTok zou moeten uitleggen wat het doet, onleesbaar en onduidelijk. Zeker voor kinderen.

TikTok verzamelt onrechtmatig persoonsgegevens zonder dat je daar (als ouder of verzorger) toestemming voor hebt gegeven.

Als je een account aanmaakt geef je TikTok bijvoorbeeld toegang tot je camera, microfoon of contacten. Op basis van deze informatie weten ze meer dan je denkt. Daarnaast geef je je e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Verder weet de app welke content je (kind) maakt. Zelfs als je deze niet uploadt of opslaat. Ook kan het platform informatie van andere sociale media zoals Facebook verzamelen. Daarnaast kan TikTok gegevens van het klembord van je telefoon inzien.

Tot slot, en zeker niet onbelangrijk, verzamelt TikTok persoonsgegevens door informatie over jouw gebruik van de app bij te houden. TikTok registreert welk filmpjes je overslaat en naar welk filmpjes je blijft kijken en hoelang. Zo kan TikTok een profiel van je (kind) opmaken en weet de app je (kinds) interesses, leeftijd, seksuele voorkeur, etc.

Beveiligingsproblemen

TikTok stelt kinderen bloot aan een schadelijke situatie. De app kampt met beveiligingsproblemen. Je persoonsgegevens worden bijvoorbeeld naar landen als China gestuurd. Ook worden je gegevens aan bedrijven en partijen verkocht waar je geen weet van hebt. TikTok incasseert hiervoor jaarlijks miljarden aan winst.

Delen kan schadelijk zijn

Het kan schadelijk zijn wanneer deze persoonlijke data met anderen wordt gedeeld. Met deze informatie kunnen bedrijven bijvoorbeeld gerichte advertenties, schadelijke video’s en sluikreclame op je afvuren. Hierdoor kan jij of je kind (onbewust) beïnvloed worden en aangespoord worden tot ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld door ‘challenges’ of ‘battles’.

Je verliest de regie. En zo ook langzaamaan je zeggenschap over en autonomie van je eigen gegevens en/of dat van je kind.

Stichting Take Back Your Privacy (STBYP) is in samenwerking met de Consumentenbond een rechtszaak tegen TikTok gestart. Er wordt onder meer het volgende geëist: 

 1. TikTok moet een schadevergoeding betalen. We vorderen een vergoeding van in elk geval 2 miljard euro. Deze moet verdeeld worden onder de kinderen die slachtoffer zijn geworden. Ook moet TikTok de winst die zij heeft gemaakt via haar onrechtmatig handelen uitbetalen aan de kinderen in de vorm van een schadevergoeding.
 2. TikTok moet onmiddellijk stoppen met het onrechtmatig handelen. TikTok moet daarom onder andere:
 • Stoppen met het sturen van de persoonsgegevens van kinderen naar landen buiten de EU.
 • De TikTok-app goed beveiligen.
 • Privacyvriendelijke instellingen standaard aanzetten voor kinderen.
 • De leeftijd van gebruikers controleren.
 • Veel minder persoonsgegevens van kinderen verzamelen.
 1. TikTok moet alle persoonsgegevens die onrechtmatig zijn gekaapt vernietigen.

Je meldt je (kind) gratis en vrijblijvend aan via het formulier op de website van Consumentenbond Claimservice. Met je aanmelding kun je een schadevergoeding eisen. Je komt dan ook op voor je rechten en je steunt onze claim. Je moet wel minimaal 18 jaar zijn om je aan te melden. Ben je nog minderjarig? Vraag dan je ouders/verzorgers de aanmelding voor je te doen.

Na je aanmelding krijg je een e-mail ter verificatie. Er wordt dan gevraagd je deelname aan de TikTok-claim compleet te maken. Je doet dit in ‘Mijn dossier’ via de website van Consumentenbond Claimservice.

Geen vergoeding, geen betaling

Bij deelname aan de claim geldt het ‘no cure, no pay’-principe. De financier betaalt nu de kosten van de rechtszaak. Als we de claim tot een goed einde hebben gebracht, dan krijgt de financier een percentage van de vergoeding. De claim is een succes wanneer we tot een schikking of een positieve uitspraak van de rechter komen. De financier krijgt nooit meer dan 25% van de totale opbrengst. Het percentage zal liggen tussen de 22% en 25%.

Als er geen schikking of positieve uitspraak komt, krijgt de financier niets. De financier moet de kosten dan zelf betalen.

‘No cure, no pay’ uitgelegd

Wil je je weer afmelden?

Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar vragen@claimservice.nl .Wij vragen je om ‘Opzeggen overeenkomst TikTok’ in het onderwerp op te nemen. Je hoeft geen reden voor je afmelding op te geven.

We gaan compensatie eisen voor de Nederlandse gebruikers van TikTok die minderjarig zijn of waren (kinderen onder de 18 jaar).

Je kunt een schadevergoeding claimen wanneer jij of je kind TikTok gebruikte na 25 mei 2018. Jij of je kind was toen minderjarig of bent minderjarig. Maar je moet nu wel 18 jaar of ouder zijn om je aan te melden. Ben je nog minderjarig? Vraag dan je ouders/verzorgers de aanmelding voor je te doen.

Ben je een TikTok-gebruiker boven de 18 jaar of heb je geen TikTok-account? Kom op voor je rechten en maak een vuist tegen TikTok’s wanpraktijken. Meld je gratis aan en steun ons in dit gevecht. Samen staan we sterk!

Je kunt je aanmelden en ons steunen via het aanmeldformulier. Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond en je hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

 

We vorderen een vergoeding van in elk geval 2 miljard euro. Deze moet verdeeld worden onder de kinderen die slachtoffer zijn geworden. Daarbovenop moet TikTok de gemaakte winst via zijn onrechtmatig handelen uitbetalen aan de kinderen in de vorm van een schadevergoeding.

Bij een schikking of positieve uitspraak krijg je een schadevergoeding uitgekeerd. Afhankelijk van hoeveel TikTok moet vergoeden van de rechter, wordt de hoogte van de vergoeding bepaald.

Bij een negatieve uitspraak krijg je geen schadevergoeding uitgekeerd. Je hoeft dan ook niets te betalen.

Stichting Take Back Your Privacy

Stichting Take Back Your Privacy is een stichting die zich inzet voor het recht op privacy van mensen in Nederland en daarbuiten. Dit doen zij onder meer door rechtszaken te voeren tegen bedrijven die je rechten schenden. Stichting Take Back Your Privacy is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Scott+Scott Attorneys at Law LLP

Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond hebben het advocatenkantoor Scott+Scott Attorneys at Law LLP ingeschakeld. Zij vechten de TikTok-actie in de rechtbank uit. 

BPGL Funding I Limited

BPGL Funding I Limited is de financier. Zij verstrekken het geld dat nodig is voor de procedure tegen TikTok. Als een vergoeding wordt toegewezen, dan heeft de financier recht op 22% van de opbrengst. En een compensatie van de kosten die het heeft gemaakt. Tegelijk geldt een totaal maximum van 25% van de opbrengst. Meer dan dat krijgt de procesfinancier dus nooit. Als de rechter geen schadevergoeding toewijst, dan krijgt de financier niets.

ConsumentenClaim

ConsumentenClaim is massaclaimspecialist en maakt zich hard voor het bestrijden van onrecht. De Consumentenbond heeft een samenwerkingsverband met ConsumentenClaim. Alle aanmeldingen worden door ConsumentenClaim administratief ondersteund en afgehandeld.

De Consumentenbond ondersteunt Stichting Take Back Your Privacy in de zaak tegen TikTok. De Consumentenbond zorgt voor de werving van de deelnemers. Voor deze inspanningen ontvangt de Consumentenbond een vergoeding van Stichting Take Back Your Privacy.