Uitspraken Kifid

Het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in 2020 uitspraak gedaan over doorlopende kredieten van verschillende banken zoals ABN AMROSantanderVesting Finance en IDM Bank (Interbank, Credit Agricole).

In deze uitspraken is elke keer geoordeeld dat bij doorlopende kredieten met een variabele rente de kredietverstrekker de marktrente moet volgen. Dat betekent dat de bank of kredietverstrekker de rente mee moet laten stijgen en dalen met de marktrente. Doet de aanbieder dat niet, dan moet de te veel betaalde rente worden terugbetaald aan de klant.

De marktrente vertoont sinds 2008 een dalende lijn. Kredietverstrekkers zoals ABN AMRO die niet met die dalende trend zijn meegaan in hun rentetarieven, moeten volgens het Kifid hun klanten compenseren.

Lees hier de hele uitspraak over de kredieten van ABN AMRO

Rente op rente effect
Het Kifid oordeelde op 11 augustus 2022 in een individuele beroepszaak dat ABN AMRO ook het zogenaamde rente op rente effect bij deze klant moet compenseren. De zaak ging over consumptieve kredieten waarvoor de bank klanten te veel rente liet betalen. Volgens het Kifid hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. Van het Kifid moet ABN AMRO die rente op rente meenemen in de compensatie. Rabobank deed dat al. Na ABN AMRO volgden ook ING, de Volksbank en de Nationale Nederlanden Bank. Met ABN AMRO en de andere banken gaan we bespreken wat de concrete gevolgen zijn voor de bestaande compensatieregelingen.