Veelgestelde vragen Achmea

De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl en Wakkerpolis hebben ook een akkoord bereikt met verzekeraar Achmea over compensatie voor een groep consumenten met een woekerpolis. Heb je een beleggingsverzekering (gehad) bij Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO of Interpolis? Dan kun je een bedrag tegemoet zien. Hieronder vind je het antwoord op de veelgestelde vragen over deze schikking. 

De schikking heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en alle rechtsvoorgangers, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden. 

Om mee te doen, moest je voor 2 februari 2024 om 12.00 uur zijn aangemeld als deelnemer bij de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl of Wakkerpolis. 

Heb je een polis aangemeld die valt onder de schikking. Je ontvangt vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast je aanmelding op Mijn Claimservice en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan voor een snellere afhandeling van aanmelding. 

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening moeten maken.  

Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en starten we met het betalen van de vergoedingen. We denken dat de afhandeling hiervan geruime tijd gaat duren. 

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen verschillende producten onder de regeling. 

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal enkele honderden euro’s en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro. 

De komende maanden werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel.  

Nee, dat is sinds 2 februari 2024 niet meer mogelijk.  

De gemaakte afspraken door de belangenorganisaties gelden alleen voor de aangesloten deelnemers. 

Ben je niet aangemeld, maar denk je wel recht te hebben op een compensatiebedrag. Neem dan contact op met Achmea. De verzekeraar treft een voorziening voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties en die niet eerder een vergoeding ontvingen. 

Dat komt door de hoge kosten om te kunnen procederen. De Consumentenbond zou bij voorkeur compensatie afdwingen voor alle gedupeerden, maar dat is in de praktijk meestal onhaalbaar vanwege de hoge juridische kosten. 

Wij kunnen en willen deze kosten niet op onze leden afwentelen. Daarom vragen we gedupeerden zich aan te melden bij Consumentenbond Claimservice. Hiermee proberen we een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor een zo groot mogelijke groep. 

Een bijkomend voordeel van deze methode is dat het sluiten van een goede deal meestal sneller gaat dan procederen. De afgelopen jaren hebben we al onze communicatiemiddelen ingezet om gedupeerden op te roepen zich bij ons te melden. 

De regeling is op basis van een no cure no pay vergoeding van 10% voor aangesloten klanten. Hiervan gaat een deel naar de Consumentenbond en een deel naar de andere belangenbehartigers. Met deze inkomsten dekken we de kosten die we in de afgelopen jaren voor deze claim maakten. 

Daarnaast ontvangt de Consumentenbond een extra vergoeding. Die gebruiken we om  de positie van consumenten in algemene zin te versterken. En om toekomstige collectieve acties te financieren.  

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan je het beste contact opnemen met de eigen (belasting)adviseur. 

Een onderdeel van de overeenkomst is de afspraak dat alle lopende juridische procedures worden stopgezet. Dit gebeurt nadat de schikking definitief is geworden. Hiervoor is het noodzakelijk dat 90% van de deelnemers akkoord gaat met de regeling. 

De partijen hebben afgesproken dat de regeling doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat. 

Als er minder dan 90% akkoord gaat, dan kan de overeenkomst tussen Achmea en de belangenorganisaties vervallen. In dat geval is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan verder gaan. De uitkomst daarvan is onzeker. 

Als je akkoord gaat met de regeling, dan geef je hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat je afstand doet van je rechten om te procederen. 

Wij hopen dat deze stap van Achmea ook de laatste andere maatschappijen, zoals Reaal en de Goudse, aanspoort met ons een regeling te treffen. Met a.s.r./Aegon, Achmea en Nationale-Nederlanden troffen we al eerder een schikking. 

Mijn vraag staat er niet bij 

Stuur in dat geval je vraag naar vragen@claimservice.nl. Mocht je jouw vraag aan een medewerker willen voorleggen dan kan dat via telefoonnummer: 088 – 400 4200. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur. Hou rekening met extra drukte.