Modelbrieven

Op deze pagina vind je gratis modelbrieven om jouw (1) verjaring te stuiten, (2) stukken op te vragen en informatie over (3) behoud van rechten.

Modelbrief 1: Stuitingsbrief

Stuitingsbrief

Is het sturen van een stuitingsbrief naar mijn verzekeringsmaatschappij nodig?
Nee, jouw vordering op de verzekeringsmaatschappij is niet verjaard. Dit komt omdat de Vereniging Woekerpolis.nl, waar wij de collectieve procedures voor verzorgen, de verjaring collectief heeft gestuit.

Is het sturen van een stuitingsbrief naar mijn tussenpersoon nodig?
Dit hangt ervan af of je de verjaring eerder gestuit hebt. Als de tussenpersoon niet langer bestaat, dan heeft het geen nut om een stuitingsbrief te sturen.

Heb je de verjaring niet eerder gestuit?
Dan heeft het geen zin meer om een stuitingsbrief naar jouw tussenpersoon te sturen.

Heb je elke 5 jaar sinds je bekend bent geworden met de vordering op de tussenpersoon een stuitingsbrief gestuurd?
Dan heeft het wel nut om een stuitingsbrief te blijven sturen. Met deze brief kun je de verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar stuiten. Het is belangrijk dat je deze brief vóór het verstrijken van deze termijn verstuurt.

Hoe werkt de stuitingsbrief?
Bij het versturen van de stuitingsbrief is het belangrijk om aan de volgende zaken te denken:

  • Vermeld de naam en het volledige adres van de tussenpersoon;
  • Vermeld de polisnummer(s) en de naam van de polis(sen);
  • Verstuur de stuitingsbrief aangetekend per e-mail of per post naar de tussenpersoon (het is belangrijk om het bewijs hiervoor te bewaren, zie onder toelichting).

Toelichting
Het is belangrijk dat je de brief aangetekend verstuurt, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.

Aangetekend versturen is mogelijk per e-mail en per post.

  • Per e-mail: je verstuurt de brief als bijlage bij een aangetekende e-mail. Via een link die je ontvangt in je inbox kun je inzien wanneer de aangetekend verzonden e-mail is ontvangen. Het is belangrijk dat je deze e-mail goed bewaart. Aangetekend e-mailen is vaak sneller en goedkoper dan per post en heeft dezelfde juridische status. Hier vind je een overzicht van aanbieders van aangetekend e-mailen.
  • Per post: je verstuurt de brief aangetekend via een postkantoor. Hierbij is het belangrijk dat je het verzendbewijs bewaart.

Modelbrief 3: Brief opvragen stukken

Brief opvragen stukken

Heb je niet meer alle gegevens van jouw woekerpolis in bezit?
Met de brief ‘opvragen stukken’ kun je stukken opvragen bij jouw bank of verzekeraar. Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met jouw tussenpersoon of de klantenservice van de verzekeringsmaatschappij. Vraag om een kopie van jouw polis en/of andere ontbrekende stukken.

Behoud van rechten

Op de formulieren die jouw aanbieder gebruikt, kan een bepaling staan waarmee je afstand doet van jouw recht op schadevergoeding of de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Zo kan het gebeuren dat je onbedoeld door het insturen van een dergelijk formulier al jouw rechten verspeelt. Je kunt de zin ‘Ik doe geen afstand van recht en verleen u geen finale kwijting. Ik behoud me alle rechten voor.’  toevoegen aan het document wat je ondertekent.