Woekerpolis-claim

Miljoenendeals met Achmea, a.s.r., NN en Reaal

Yes! Honderden miljoenen van Achmea, Allianz, a.s.r., Nationale-Nederlanden en Reaal. Heb je een andere polis? Meedoen kan soms nog.

  

Wat is er mis

Een woekerpolis is een levensverzekering waar te hoge kosten op zijn ingehouden. Het gevolg is dat er op de einddatum te weinig geld beschikbaar is. De gevolgen zijn vaak ernstig. Een geplande studie of wereldreis gaan niet door. Een deel van de hypotheek kan niet worden afgelost of je pensioen valt veel lager uit dan verwacht.

Onze eisen

De inzet is een fatsoenlijke compensatieregeling.

Wat gaan we doen

Wij verzamelen de gegevens van gedupeerden en onderhandelen met verschillende verzekeraars over een compensatieregeling. Doe de woekerpolis-check en meld je aan. Het kan nog steeds! Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie.

Controleer of je een woekerpolis hebt

Vul hieronder de naam van jouw aanbieder in en kies vervolgens het product. Staat de polis in de lijst? Dan heb je een woekerpolis.

Om mee te kunnen doen maakt het niet uit of de woekerpolis nog loopt, al is beëindigd, premievrij is gemaakt of is afgekocht.

Heb je een woekerpolis? Doe mee!

Registreer gratis je woekerpolis(sen). En
geef aan dat je in aanmerking wilt komen voor compensatie. Zo steun je onze acties. 

Let op: polissen van Achmea, Aegon, Allianz, a.s.r., Nationale Nederlanden (waaronder o.a. Delta Loyd, ABN AMRO en RVS), Reaal en de Goudse kun je niet meer bij ons aanmelden. 

Ben je al aangemeld? Dan kan je onze berichtgeving afwachten. 

Heb je al een account? Log dan hier in.

Hoe werkt het?

Wij strijden tegen grote bedrijven die misbruik maken van hun macht. Als jij de dupe wordt van zo’n bedrijf, heb je recht op schadevergoeding. Maar, in je eentje maak je geen schijn van kans. Wij verenigen gedupeerde consumenten en gaan namens hen het juridische gevecht aan. Dat doen we voor deze actie samen met massaclaimspecialist ConsumentenClaim.

1. Meld je aan

Samen staan we sterk. Doe de woekerpolis-check en meld je aan. We houden je op de hoogte van de vorderingen. Je hoeft geen lid te zijn van de Consumentenbond.

2. Onderhandelen

Samen met ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl onderhandelen we met verzekeraars. We hebben al regelingen getroffen met Aegon, a.s.r., Allianz en Nationale-Nederlanden.

3. Compensatie

We willen dat zoveel mogelijk gedupeerden een fatsoenlijke compensatie krijgen voor de geleden schade.

Overzicht merknamen verzekeraars

Grote verzekeraars werken onder verschillende merknamen. Hier kun je zien welke merken en/of partners horen bij de grote verzekeringsconcerns.

Voortgang procedures

In het overzicht op deze pagina zie je de status van de procedures en wanneer er een uitspraak wordt verwacht.

Modelbrieven

Op deze pagina vind je gratis modelbrieven om jouw (1) verjaring te stuiten, (2) stukken op te vragen en informatie over (3) behoud van rechten.

Tijdlijn

22 maart 2024
Laatste grote verzekeraar ook overstag
De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl en Wakkerpolis zijn het eens geworden over een schikking met Reaal voor gedupeerden van woekerpolissen. Het is de vijfde schikking die we treffen in de woekerpolisaffaire. Onder de schikking vallen ook de beleggingsverzekeringen van Zwitserleven en andere rechtsvoorgangers. Met de deal is een bedrag gemoeid van €70 miljoen. Alle collectieve procedures tegen Reaal worden stopgezet.

Lees nieuwsbericht
22 maart 2024
16 februari 2024
Ook een schikking met Achmea
En dat is vier! De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl zijn het eens geworden over een schikking met Achmea voor gedupeerden van woekerpolissen. Het is de vierde schikking die we treffen in de woekerpolisaffaire. Eerder waren er al overeenkomsten met Allianz, a.s.r. en Nationale-Nederlanden. Onder de schikking vallen de beleggingsverzekeringen van Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Met de deal is een bedrag gemoeid van €60 miljoen. Alle collectieve procedures tegen Achmea worden stopgezet.

Lees het nieuwsbericht
16 februari 2024
2 februari 2024
Onderhandelingen met Achmea en de Goudse in vergevorderd stadium
De onderhandelingen met Achmea en de Goudse zijn in een vergevorderd stadium. Je kunt je niet meer aanmelden voor deze verzekeraars.
2 februari 2024
9 januari 2024
Schikking met Nationale-Nederlanden
De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl zijn het eens geworden over een schikking met NN Group voor gedupeerden van woekerpolissen. Het betreft beleggingsverzekeringen van zowel Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN AMRO Levensverzekering. Met de deal is een bedrag gemoeid van €300 miljoen. Alle collectieve procedures tegen NN worden stopgezet.

Lees het nieuwsbericht
9 januari 2024
29 november 2023
Miljoenendeal bereikt met a.s.r en Aegon
De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl hebben een overeenkomst bereikt met verzekeraar a.s.r. over woekerpolissen. Het betreft beleggingsverzekeringen van zowel a.s.r. als Aegon. Met de deal is een bedrag gemoeid van € 250 miljoen. Alle collectieve procedures tegen a.s.r. worden stopgezet.

Lees verder
29 november 2023
27 september 2023
Ook Aegon moet compenseren
Het gerechtshof Den Haag veroordeelt in hoger beroep ook Aegon tot het terugbetalen van gedupeerden. Het gaat om het Aegon Koersplan, Vermogensplan en Fundplan. Bij het laatstgenoemde product is het meeste mis. Aegon hield zonder contractuele basis kosten in voor zichzelf en de tussenpersoon. Bij alle producten oordeelt de rechter daarnaast dat er geen overeenstemming was over diverse kostenposten. Verzekeraar a.s.r. (waar de Aegon polissen tegenwoordig onder vallen) kondigde aan naar de Hoge Raad te stappen. Het zal hierdoor nog een tijdje duren voordat gedupeerden zijn gecompenseerd. De zaak werd aangespannen door Vereniging Woekerpolis waarmee wij nauw samenwerken in het woekerpolisdossier.

Lees het hele nieuwsbericht
27 september 2023
26 september 2023
Overwinning in woekerpolisaffaire
Na 10 jaar procederen oordeelt het gerechtshof Den Haag dat Nationale-Nederlanden kosten inhield die niet met de klanten zijn afgesproken. De uitspraak heeft grote gevolgen voor alle, nog lopende, woekerpoliszaken. Lees hier het volledige bericht
26 september 2023
26 september 2023
Uitspraak Nationale Nederlanden
Eind mei stond de belangrijke uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak tegen Nationale Nederlanden gepland. Deze is nu verplaatst naar 26 september 2023. Op deze zelfde datum zal er ook een uitspraak in de zaak tegen Aegon plaatsvinden.
26 september 2023
27 maart 2023
Uitspraak Achmea
De uitspraak in hoger beroep tegen Achmea vindt plaats op 8 november. De verzekeraar deed een zogeheten wrakingsverzoek. Dat werd toegewezen door de wrakingskamer. Het gevolg is dat het Gerechtshof 3 nieuwe rechters moet aanwijzen om de zaak in hoger beroep te behandelen. Lees hier de uitspraak
27 maart 2023
11 februari 2022
Gunstige uitspraak Hoge Raad
Een compensatie van woekerpolisgedupeerden komt steeds dichterbij. De Hoge Raad oordeelde dat de rechter moet beoordelen welke informatie verzekerden moeten ontvangen. Het betoog van Nationale-Nederlanden dat is voldaan aan de toenmalige (minimale) eisen, is afgewezen. Dit is een enorme opsteker! De zaak gaat nu weer terug naar het Gerechtshof Den Haag waar het hoger beroep loopt. De kans is groot dat de rechter gaat oordelen dat niet alle noodzakelijke informatie is verstrekt aan verzekerden. De Consumentenbond wil in gesprek met Nationale-Nederlanden over de gevolgen van de uitspraak.
11 februari 2022
15 oktober 2021
Gunstig advies advocaat-generaal
Goed nieuws volgt uit een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Nationale-Nederlanden heeft mogelijk onvoldoende informatie gegeven aan verzekerden over de risico's en kosten van de verzekering die ze afsloten. Het alleen voldoen aan de minimale wettelijke eisen is niet voldoende, aldus de advocaat-generaal. Het advies werd gegeven vanwege een andere woekerpoliszaak. Maar het heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor onze rechtszaken tegen Nationale-Nederlanden en ASR. Die liggen stil in afwachting van het antwoord van de Hoge Raad op de vorig jaar gestelde prejudiciële vragen. In de praktijk neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal meestal over.
15 oktober 2021
23 april 2021
Gunstige uitspraak Kifid
Aegon moet de eindwaarde van de beleggingsverzekering Aegon Fundplan opnieuw berekenen. Dat is het oordeel van het Kifid. Van die eindwaarde haalde Aegon zo'n €11.000 woekerprovisie af, maar volgens de verzekerde zijn deze kosten niet afgesproken. Het Kifid geeft de klager gelijk. De uitspraak kan grote gevolgens hebben voor andere Woekerpoliszaken. Aegon kan nog in hoger beroep.
23 april 2021
30 maart 2021
Deelnemers Allianz akkoord met compensatie
Meer dan 90% van de deelnemers is akkoord met het aanbod dat we overeenkwamen met Allianz. Hiermee is voldaan aan de minimumeis en is de overeenkomst geldig. De uitbetaling zal naar verwachting starten in april.
30 maart 2021
26 februari 2021
Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie goedgekeurd
Het burgerinitiatief Tijd voor Transparantie is goedgekeurd door de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. De initiatiefnemers, waar de Consumentenbond er een van is, mogen nu hun voorstel toelichten aan de vaste commissie voor Financiën. Lees het nieuwsbericht
26 februari 2021
10 november 2020
Allianz en Consumentenbond zijn het eens over compensatie
Na jarenlang onderhandelen, zijn de Consumentenbond en Allianz het eens geworden over een compensatieregeling. Polishouders met een beleggingsverzekering van Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven en Zwolsche Algemeene, krijgen een vergoeding van minimaal €500 per polishouder.
10 november 2020
30 oktober 2020
Kamer moet zich buigen over schimmige kapitaalverzekeringen
Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om álle kosten van een kapitaalverzekering op duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Om dat te bereiken, dienden de Consumentenbond en Consumentenclaim een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer ondersteund door 52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van de Kamer. Lees het nieuwsbericht
30 oktober 2020
29 oktober 2020
In hoger beroep en prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
In maart (ASR Waerdye polis) en juli 2020 (Nationale-Nederlanden) waren er teleurstellende uitspraken van de rechter. In beide zaken hebben we pro forma hoger beroep aangetekend. Dat betekent dat we de mogelijkheid behouden om daadwerkelijk in hoger beroep te gaan. We wachten eerst de uitkomst af van een aantal gestelde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in een andere woekerpolisprocedure. Het antwoord op deze vragen verwachten we pas eind 2021.
29 oktober 2020
18 augustus 2020
Geen compensatie Nationale-Nederlanden
Op 29 juli 2020 deed de rechter uitspraak in onze zaak tegen Nationale-Nederlanden. Wij vinden dat de verzekeraar te hoge kosten heeft ingehouden en polishouders daarvoor moet compenseren. De rechtbank gaat daar niet in mee en heeft al onze vorderingen afgewezen. We zijn verrast door deze uitspraak. Lees verder
18 augustus 2020
1 april 2020
Zaak Nationale-Nederlanden richting uitspraak
Na het tussenvonnis van 27 maart 2019 was het lange tijd stil. Achter de schermen hebben Nationale-Nederlanden en de Consumentenbond hun standpunten verder onderbouwd en gereageerd op elkaars conclusies. We verwachten op 29 juli 2020 een vonnis van de rechter.
1 april 2020
11 maart 2020
Consumentenbond krijgt ongelijk
Vandaag deed de rechter uitspraak in onze zaak tegen ASR over de Waerdye polis. We vinden dat de verzekeraar gedupeerde klanten royaler moet compenseren Tot onze grote teleurstelling, wees de rechter onze vordering af. We gaan de uitspraak goed bestuderen en bepalen of we mogelijkheden zien om in hoger beroep te gaan.
11 maart 2020
22 oktober 2019
ASR verder in het nauw
Op 14 oktober deed het Kifid uitspraak in een klacht over een Waerdye beleggingsverzekering. Kifid oordeelde dat ASR de eindwaarde van de polis (in september uitgekeerd na een looptijd van 28 jaar) moet herberekenen. Er is volgens het Kifid geen wilsovereenstemming tussen consument en verzekeraar over alle in rekening gebrachte kosten. Ongeoorloofd zijn in ieder geval de 'kosten bemiddeling verzekeringsadviseur'. Die kosten stonden weliswaar op de jaarlijkse waardeoverzichten, maar niet in de verstrekte productdocumentatie bij het afsluiten van de polis. De uitspraak is een flinke steun in de rug voor onze eigen collectieve rechtszaak tegen ASR. De uitspraak van de rechtbankzitting van 7 november 2019 verwachten we op 11 maart 2020.
22 oktober 2019
28 maart 2019
Tussenvonnis
In de rechtszaak tegen Nationale-Nederlanden velde de rechter op 27 maart 2019 een tussenvonnis. De rechter stelt de verzekeraar op bepaalde punten voorlopig in het gelijk, maar vindt ook dat er ten aanzien van bepaalde kosten ‘mogelijk sprake is van een leemte in de verzekeringsovereenkomsten’ en heeft Nationale-Nederlanden opgedragen hierover meer duidelijkheid te geven. Ook de Consumentenbond mag reageren. De strijd gaat op 19 juni 2019 weer verder.
28 maart 2019
22 februari 2019
Uitspraak rechtszaken in zicht
In de rechtszaak tegen Nationale-Nederlanden verwachten we in april 2019 een uitspraak van de rechter. In de rechtszaak tegen ASR besloot de rechter tot een extra schriftelijke ronde die inmiddels is afgerond. Nieuws over de uitkomst van deze zaak verwachten we halverwege dit jaar.
22 februari 2019
12 november 2018
Videoverslag Woekerpolisevent en demonstratie Achmea
Met honderden boze polishouders stonden we bij Achmea op de stoep. Inzet was een gesprek over een compensatieregeling. Als dat niet lukt, dan dagen we de verzekeraar voor de rechter. De demonstratie bij Achmea was de afsluiting van een geslaagd Woekerpolis Event in het Figi Theater in Zeist. Lees meer over deze dag.
12 november 2018
1 november 2018
Woekerpolisevent: 12 november
Wil je gratis woekerpolisadvies? Of heb je vragen over een woekerpolisclaim en de lopende procedures? Kom dan op maandag 12 november naar ons woekerpolisevent in Zeist.
1 november 2018
12 maart 2018
Nationale Ontwoekerdag groot succes
Duizend gedupeerden met een te dure lijfrente- of hypotheekpolis weten sinds de Nationale Ontwoekerdag op 7 maart wat hen te doen staat: afkopen, omzetten en/of schadevergoeding claimen. Op de Nationale Ontwoekerdag werden de bezoekers geholpen door tientallen vrijwillige adviseurs en deskundigen.
12 maart 2018
27 februari 2018
Rechtszaken over woekerpolissen vorderen gestaag
De rechtszaken van de Consumentenbond tegen verzekeraars ASR en Nationale-Nederlanden over woekerpolissen vorderen gestaag. Uitspraken zijn echter op zijn vroegst aan het einde van dit jaar te verwachten.
27 februari 2018
12 december 2016
De Consumentenbond aan tafel bij Radar over oneerlijke praktijken ASR
Ons pleidooi voor een eerlijke behandeling van woekerpolisgedupeerden krijgt steun van verschillende leden van de Tweede Kamer. Bekijk de uitzending van Radar
12 december 2016
16 juni 2016
ASR komt gedupeerden nog niet tegemoet
Verzekeraar ASR is consumenten die zijn gedupeerd door een woekerpolis genaamd Waerdye nog niet tegemoet gekomen. De Consumentenbond heeft ASR gevraagd om alle klanten met zo'n woekerpolis een redelijke compensatie te geven en niet alleen een kleine groep in het geheim. Lees verder
16 juni 2016
29 april 2016
Overwinning voor woekerpolishouder
De hoogste Europese rechter geeft woekergedupeerden een steun in de rug in het juridische gevecht om meer compensatie.
29 april 2016
15 april 2016
Demonstratie bij hoofdkantoor ASR
De Consumentenbond voerde vrijdag 15 april actie voor én met consumenten, die zijn gedupeerd door een woekerpolis van ASR genaamd Waerdye. Ruim honderd gedupeerden deden met ons mee bij het hoofdkantoor van de verzekeraar in Utrecht. Bekijk de sfeerimpressie
15 april 2016
15 april 2016
Videoverslag demonstratie ASR
15 april 2016
28 maart 2016
Dijsselbloem moet ingrijpen bij verzekeraar ASR
Het is de hoogste tijd dat minister Dijsselbloem (Financiën) verzekeraar ASR dwingt zijn woekerpolisklanten rechtvaardig te behandelen. De Consumentenbond vraagt dit in een brief aan de minister. Verzekeraar ASR betaalde een kleine groep consumenten met een Waerdye-verzekering in het geheim veel meer compensatie dan tienduizenden ándere klanten met dezelfde woekerpolis. De verzekeraar creëert hiermee een grote rechtsongelijkheid. Lees verder
28 maart 2016
28 maart 2016
Consumentenbond bij Radar
28 maart 2016
27 januari 2016
ASR in de strafbank om Waerdye woekerpolis
Verzekeraar ASR is door de Consumentenbond gesommeerd om alle gedupeerden met een woekerpolis genaamd Waerdye redelijk te compenseren en niet alleen de klanten waarmee ASR een geheime schikking trof. Gebeurt dit niet, dan start de Consumentenbond een collectieve juridische actie.
27 januari 2016
1 december 2015
Ruim 1000 meldingen bij Meldpunt Woekerpolissen ASR
Ruim 1000 consumenten hebben tot nu toe een melding gedaan bij het Meldpunt Woekerpolissen ASR. Wij gaan voor deze consumenten een redelijke compensatie eisen bij de verzekeraar.
1 december 2015
28 oktober 2015
Rechtsongelijkheid ontbreekt in AFM-rapport
De Consumentenbond betreurt het dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het op 28 oktober gepubliceerde rapport over de nazorg van woekerpolisgedupeerden buiten beschouwing laat dat verzekeraars een grote rechtsongelijkheid creëren bij het compenseren van de schade.
28 oktober 2015
23 september 2015
Meldpunt woekerpolissen ASR
Heb je een woekerpolis van ASR, genaamd Waerdye-levensverzekering? Dan heb je waarschijnlijk recht op meer compensatie dan je tot nu toe hebt gekregen. Lees meer
23 september 2015
21 september 2015
Allianz eindelijk aan tafel met Stichting Allianz DINPlan Dupe
Na een strijd van 3 jaar accepteert Allianz eindelijk de Stichting Allianz DINPlan Dupe als gesprekspartner. Binnenkort is er een eerste gesprek, waarbij de Consumentenbond ook aanwezig is.
21 september 2015
15 juni 2015
Hoorzitting Tweede Kamer over woekerpolissen
De Consumentenbond heeft er tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer opnieuw op aangedrongen dat de politiek woekergedupeerden te hulp schiet. Onze argumenten worden uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer.
15 juni 2015
4 juni 2015
Actie tegen woekerpolissen Allianz
De Consumentenbond gaat samen met een stichting van gedupeerde klanten optrekken tegen verzekeraar Allianz.
4 juni 2015
15 april 2015
Geheime schikking Nationale-Nederlanden en politie over woekerpolissen
Nationale-Nederlanden blijkt politieagenten in het geheim veel meer compensatie te geven dan andere klanten. Er is een grote rechtsongelijkheid.
15 april 2015
15 april 2015
De Tweede Kamer is nu aan zet
De minister van Financiën wil geen initiatief nemen bij het zoeken naar een oplossing voor woekergedupeerden. De Tweede Kamer is nu aan zet.
15 april 2015
13 april 2015
Politiek moet woekerpolisbelofte nakomen
De politiek roept al jaren dat woekergedupeerden rechtvaardig moeten worden behandeld. De minister van Financiën moet nu echt in actie komen. Lees het nieuwsbericht
13 april 2015
5 maart 2015
Rapport Commissie Verzekeraars kan in de prullenbak
De Commissie Verzekeraars heeft de regering een slecht advies gegeven over de woekerpolisaffaire. Het rapport kan wat ons betreft de prullenbak in. Lees het nieuwsbericht
5 maart 2015
8 december 2014
Consumentenbond gaat strijd aan met Nationale Nederlanden
ij gaan opkomen voor de belangen van honderdduizenden consumenten die zijn gedupeerd door een woekerpolis van Nationale-Nederlanden (NN). We bundelen daartoe de krachten met claimbedrijf Wakkerpolis.
8 december 2014
4 november 2014
Actie Woekerpolis gestart!
Miljoenen Nederlanders zijn gedupeerd door een woekerpolis, vervolgens afgescheept met een veel te lage schadevergoeding en zitten nu nog steeds met een giftige verzekering in hun maag. Grote kans dat dit ook voor jou geldt. Dat kan zo niet langer.
4 november 2014
22 oktober 2014
Wat is een woekerpolis en hoe weet ik of ik er een heb?
Hoe kom je erachter of je woekerpolis hebt en wat zijn de gevolgen? En nog belangrijker, hoe kom je er weer vanaf? Lees alles over woekerpolissen en bekijk onze tips. Lees meer
22 oktober 2014
9 oktober 2014
Verzekeraars laten woekerpolisgedupeerden nog steeds in de kou staan
Verzekeraars en financieel adviseurs laten consumenten die zijn gedupeerd door een woekerpolis nog steeds in de kou staan, concludeert de Consumentenbond op basis van een rapport dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 9 oktober publiceert. De Consumentenbond vindt de situatie zeer zorgwekkend. Directeur Bart Combée. 'Ondanks druk van toezichthouder AFM en de minister van Financiën, blijkt weer dat gedupeerden met een woekerpolis niet rechtvaardig worden behandeld. Dat is onacceptabel'.
9 oktober 2014
1 oktober 2014
Stichtingen en belangenorganisaties
Er zijn een aantal organisaties die consumenten helpen bij het krijgen van een schadevergoeding voor hun woekerpolis. Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim hebben collectieve regelingen getroffen met de verzekeraars. Daarnaast zijn er claimorganisaties zich sterk maken voor een hogere schadevergoeding, zoals Wakkerpolis. Lees verder
1 oktober 2014
23 september 2014
Rechtsongelijkheid door geheime woekerpolisschikkingen ASR
Verzekeraar ASR heeft honderden consumenten met een woekerpolis in het geheim veel meer compensatie betaald, dan tienduizenden andere klanten met dezelfde giftige polis.
23 september 2014
29 augustus 2014
Verzekeraars snoeren woekerpolishouders de mond
Woekerpolisgedupeerden met een groot geldbedrag in hun beleggingsverzekering die individueel de strijd aangaan met hun verzekeraar krijgen regelmatig veel hogere schadevergoedingen dan de compensatie op grond van de collectieve regelingen op basis van de Wabeke-norm. Maar vaak alleen op voorwaarde dat ze hun mond erover houden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond voor de Geldgids van september 2014 naar een reeks vertrouwelijke schikkingen tussen gedupeerden en verzekeraars.
29 augustus 2014
Toon volledige tijdlijn

Veelgestelde vragen

Een woekerpolis is een levensverzekering waar te hoge kosten op zijn ingehouden. Het gevolg is dat er op de einddatum te weinig geld beschikbaar is. De gevolgen zijn vaak ernstig. Een geplande studie of wereldreis gaan niet door. Een deel van de hypotheek kan niet worden afgelost of je pensioen valt veel lager uit dan verwacht. Hier kun je meer informatie vinden.

Bekijk eenvoudig met onze woekerpolischeck of je een woekerpolis hebt. 

Ontvang of ontving je jaarlijks een waardeoverzicht dat er zo uitziet? Dan weet je ook dat je een woekerpolis hebt.  

Aanmelden is gratis. Je deelname is op basis van no cure, no pay. Alleen als wij resultaat voor je behalen, betaal je ons een percentage over het bedrag. Voor de woekerpolisclaim is het no-cure-no-pay-percentage 10%. Als we geen resultaat voor je behalen, dan betaal je niets. Zo loop je geen financieel risico.

Zodra wij jouw dossier hebben bekeken en wij daartoe aanleiding zien, vragen wij aanvullende gegevens bij je op. Indien wij stukken van jou nodig hebben, verneem je van ons om welke stukken dit gaat en op welke wijze wij deze stukken van jou willen ontvangen. Tevens raden wij je aan om voor iedere polis een stuitingsbrief te sturen. Als jij je hebt geregistreerd dan hoef je alleen een stuitingsbrief naar jouw tussenpersoon toe te sturen. Wij hebben namelijk collectief al de verjaring gestuit richting alle aanbieders.

Onderneem actie om je woekerpolis aan te passen of om ervan af te komen. Je hebt daarvoor recht op gratis hersteladvies van jouw tussenpersoon. Lees meer over gratis hersteladvies (pdf).

Nee, dit is niet nodig. Jouw vordering op de verzekeringsmaatschappij is niet verjaard. Dit komt omdat onze samenwerkingspartner Vereniging Woekerpolis.nl de verjaring collectief heeft gestuit.  Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Het is ook niet nodig om een stuitingsbrief te sturen naar de tussenpersoon bij wie je je woekerpolis hebt afgesloten. Alleen indien je elke 5 jaar sinds je bekend bent geworden met je vordering op de tussenpersoon een stuitingsbrief hebt gestuurd, heeft het zin om dit te blijven doen.

Aanmelden met een polis van Allianz is niet meer mogelijk. Op 27 juni 2017 hebben wij met Allianz een akkoord bereikt over een tegemoetkomingsregeling. Onder deze regeling vallen ook polissen van Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal Leven en Zwolsche Algemeene. 

Aanmelden met een aandelenleaseproduct is ook niet mogelijk. Dit is een ander product en géén woekerpolis. Voorbeelden hiervan zijn de Winstverdriedubbelaar van Dexia en een Vliegwiel of Sprintplan van Aegon.  

et komt vaak voor dat een verzekeraar een branchegenoot overneemt. Bij voorkeur registreer je dan de polis twee keer, onder beide namen van de betrokken verzekeraars. Bij de afhandeling van de claim vergemakkelijkt dit het proces. Beschik je nog maar over de gegevens van één verzekeraar? Dan registreer je alleen die gegevens. Dit is voor deelname aan de claim geen probleem. 

Je kunt je als erfgenaam ook aanmelden voor de claim. Ben je zelf al aangemeld? Dan kun je in je eigen dossier de polis van de overledene daar toevoegen. Via vragen@claimservice.nl laat je ons weten dat je als erfgenaam meedoet. Vergeet daarbij niet om je dossiernummer te vermelden.  

Als je je registreert kun je de aanbieder selecteren bij wie jij jouw polis(sen) hebt afgesloten. Staat jouw maatschappij er niet tussen? Stuur dan een e-mail onder vermelding van jouw dossiernummer naar vragen@claimservice.nl.

Veel verzekeraars zeggen dat jouw polis geen woekerpolis is, terwijl dat wel het geval is. Met onze woekerpolischecker kun je heel snel zien of je een woekerpolis hebt.