Yarden moet poliswijziging voorlopig terugdraaien

Yarden had niet eenzijdig de polisvoorwaarden van 390.000 klanten mogen wijzigen. Zo besliste Rechtbank Midden-Nederland op vrijdag 11 september 2020 in een kort geding dat door Sociaal Verhaal namens negentien klanten was aangespannen. De rechter vindt deze clausule onverenigbaar met het doel van de naturapakketpolis. Bovendien vindt de rechter dat het Yarden zelf te verwijten is in financiële problemen te zijn gekomen. “Keuzes uit het verleden en de wijze waarop Yarden zijn bedrijfsvoering heeft uitgevoerd zijn Yarden zelf aan te rekenen. Onvoldoende is gebleken dat Yarden in het verleden ook maar enige reserveringen heeft gepleegd om de dekking van de naturapakketpolissen te garanderen” zo stelde de rechter. Consumentenbond Claimservice ziet het vonnis niet alleen voor de negentien verzekerden, maar voor alle 390.000 polishouders.

Yarden had vorig jaar de rechten van zijn pakketpolishouders via een zogenaamde en-bloc clausule beperkt omdat het zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Onder toeziend oog van de Nederlandse Bank deed de uitvaartverzekeraar beroep op deze clausule, waardoor de voorwaarden eenzijdig in het nadeel van de verzekerden werden gewijzigd. Hierdoor moeten verzekerden bij een uitvaart flink bijbetalen, terwijl de verzekering een all-in dekking had. Onlangs oordeelde het Kifid in twee individuele zaken dat Yarden deze eenzijdige poliswijziging terecht had toegepast. De rechter oordeelde hier dus anders over. Het inzetten van de clausule door Yarden wordt als onredelijk bezwarend gezien. “Het opzeggingsrecht mag geen ‘wassen neus’ zijn en dat lijkt nu wel het geval te zijn aangezien de afkoopwaarde niet in verhouding staat tot de verzekeringswaarde, laat staan tot de oorspronkelijke verplichtingen; daarom kunnen uitsluitend zeer bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het oordeel dat een beroep op de en-bloc clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is”, oordeelde de rechter. Hierdoor en omdat het Yarden zelf aan te rekenen is in financiële problemen te zijn gekomen is een beroep op de en-bloc clausule mogelijk in strijd met de redelijkheid en billijkheid en maatschappelijk onaanvaardbaar.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze uitspraak geldt wat ons betreft niet alleen voor de 19 mensen die deze zaak aanspanden, maar voor alle 390.000 polishouders.’ De Consumentenbond Claimservice is in gesprek met Yarden om tot een oplossing te komen voor de gedupeerden. Benadeelden kunnen onze modelbrieven gebruiken om geld van Yarden terug te eisen als zij moeten bijbetalen voor een uitvaart of reeds hebben bijbetaald.

 

De volledige uitspraak is VIA DEZE LINK te lezen.

Door het sturen van een modelbrief eis je jouw teveel betaalde kosten terug van Yarden.